Optymalizuj produkcję z URBAN-em
Optymalizuj produkcję z URBAN-em

Kryzys gospodarczy dotknął cały świat, w tym także Europę, coraz bardziej odczuwalny jest także i w Polsce. W tej sytuacji pojawiają się nowe wyzwania dla przedsiębiorców polskich, a jednocześnie wątpliwości jaką strategię wybrać, aby utrzymać mocną pozycję na rynku. Wprowadzenie nowych rozwiązań, zachowanie konkurencyjności oraz umiejętne dostosowanie się do nowej rzeczywistości to główne zadania jakie stawiają sobie teraz firmy w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, URBAN rozszerzył zakres swojej działalności wprowadzając konsultację w zakresie zarządzania produkcją i optymalizacji procesów produkcyjnych. Podstawą usług doradczych jest dokładna analiza wszystkich procesów produkcyjnych z perspektywy zewnętrznego, obiektywnego obserwatora, umożliwiająca wskazanie klientom istniejącego potencjału optymalizacji oraz wprowadzenie na czas odpowiednich rozwiązań. Usługi doradcze obejmują swoim zasięgiem wszystkie aspekty działalności firm produkujących okna, od zaopatrzenia i produkcję, do magazynowania, poczynając od planowania kończąc na wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań.

Podstawą usług doradczych firmy Urban Polska jest praktyczna wiedza, będąca owocem zdobytych latami doświadczeń na rynkach zachodniej i wschodniej Europy. Dzięki współpracy z firmami, które produkują maszyny dla przemysłu stolarki okiennej, z producentami okuć i profili oraz z najlepszymi firmami produkującymi okna, Urban jest świetnie zorientowany w branży. Projekty są zawsze realizowane w zgodzie z obowiązującymi normami europejskimi oraz specyficznymi warunkami panującymi w firmach produkujących stolarkę okienną.

Ze względu na fakt, że proces produkcji w większości firm powstawał przez lata i obarczony jest przyzwyczajeniami i wiedzą, czasami dość przypadkową, trudno jest uogólnić optymalizację do jakiegoś standardowego zakładu produkcji okien PCV. Wystarczy kilkugodzinna obserwacja procesu produkcyjnego i można wprowadzać zmiany mające na celu zwiększenie wydajności. Zasadniczym celem jest maksymalne wykorzystanie urządzeń i pracowników produkcyjnych - wyjaśnia Janusz Bubień, prezes firmy.

Konsultacje w zakresie optymalizacji procesów produkcyjny rozpoczynane są od inwentaryzacji hali i maszyn. Czasem zakup kilku urządzeń potrafi podnieść wydajność produkcji aż o kilkadziesiąt procent. Kolejną czynnością jest sporządzenie rysunku w skali, polegającą na wykonaniu jednego, dwu lub kilku alternatywnych projektów ustawienia maszyn (w zależności od potrzeb) oraz przedstawieniu nowej organizacji. Po inwentaryzacji hali i maszyn przeprowadzana jest dokładna weryfikacja poprawności procesów produkcyjnych i analizy obszarów wymagających poprawy. W uproszczeniu jest 6 takich modułów:

Ustawienie maszyn i urządzeń
Czynności wykonywane przez pracowników Zaopatrzenia hali produkcyjnej w materiały do produkcji okien
Maksymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych
Zaangażowanie pracowników - systemy motywacyjne
Planowanie produkcji

Pierwszym z etapów procesu optymalizacji jest techniczne przygotowanie produkcji, pozwalające na dokładne zaplanowanie procesów produkcyjnych oraz znalezienie słabych punktów i miejsc zastosowania procesu optymalizacji. Rozwiązanie to, daje możliwość szczegółowego przeanalizowania składowych procesów produkcyjnych i ciągłe ich doskonalenie.

Wymiernymi efektami zastosowania tego rozwiązania są:
- zwiększenie wydajności produkcji poprzez eliminację zbędnych operacji
- znaczne ograniczenie nakładów związanych z nową technologią
- mniejsza liczba zatrudnionych poprzez maksymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników (czas pracy pracowników wykorzystany w stopniu minimum 90%)

Ukazało się wiele opracowań na temat optymalizacji procesów produkcyjnych, które nie przekładają się na rzeczywistość. Tymczasem URBAN proponuje praktyczne rozwiązania, oparte na długoletnim doświadczeniu oraz sprawdzone metody postępowania, zdające egzamin w firmach produkujących stolarkę otworową. Dzięki wprowadzeniu nowej organizacji produkcji Urban gwarantuje w krótkim czasie wzrost wydajności od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Konsultacje trwają od 3 do 5 dni - dodaje Janusz Bubień