Upadłość OKFENSU?
Upadłość OKFENSU?

W dniu 3-III-2009 roku odbyło się w Czeladzi Zebranie Pracowników i Zarządu spółki z o.o. OKFENS w Czeladzi.   Na zebraniu tym prezes zarządu- pan Mariusz WITEK poinformował pracowników o podjęciu decyzji o ogłoszeniu upadłości OKFENSU

Wydział produkcji stolarki z pvc ma pracować do końca marca tego roku, natomiast wydział produkcji profili okiennych z pvc do końca kwietnia tego roku.

Jednocześnie zapewniono pracowników, że wszystkie zobowiązania finansowe wobec pracowników, łącznie z wypłaceniem ekwiwalentu za urlop i odprawy zostaną przez spółkę wypłacone.

OKFENS Czeladź był pierwszym polskim producentem stolarki otworowej z pvc w Polsce, jego korzenie sięgają 1974 roku. W czasach swojej świetności w latach 90-tych był największym producentem stolarki z pvc w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej z udziałem 20% w rynku krajowym. W profilach okiennych udział ten sięgał nawet 60%. W 1999 roku sprzedał 321.800 szt. okien, co było absolutnym rekordem na tamte czasy. W 1998 roku został kupiony przez francuską firmę LAPEYRE wchodzącą w skład koncernu SAINT GOBAIN. Czy zatem obecnie dobiega końca 35-letnia historia tego producenta?