Nowoczesna siedziba firmy Domel z Łomży
Nowoczesna siedziba firmy Domel z Łomży

Rozwój oraz dążenie do zwiększenia możliwości produkcyjnych zrodziło potrzebę powstania nowoczesnej siedziby firmy Domel z Łomży www.domel.pl. Inwestycja oraz zmiany organizacyjne wymusiły zastosowanie rozwiązania, które ułatwiło zarządzanie firmą – Technologii blueSmart.

Technologia blueSmart w pełni zabezpiecza cały obiekt oraz umożliwia łatwe administrowanie  złożonym systemem sieci dostępu, dzięki oprogramowaniu blueControl. Nie jest konieczne  ręczne programowanie każdej wkładki z osobna, ale istnieje możliwość nadania indywidualnych uprawnień do danych pomieszczeń w określonym czasie. Ogromne znaczenie ma również możliwość natychmiastowej blokady dostępu w przypadku zgubienia klucza oraz elastyczność systemu, który w przyszłości pozwoli na integrację z siecią komputerową, urządzeniami biurowymi oraz systemem rejestracji czasu pracy. Technologia blueSmart została zastosowana z myślą o liniowym procesie produkcji, umożliwiającym dalszy rozwój i optymalizację procesów.  System blueSmart dorównuje innowacyjnością wyposażeniu nowoczesnej firmy Domel.

Jak w praktyce sprawdza się system bluSmart w firmie Domel, doskonale obrazuje film 

 

 

źródło; Domel