Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi  Bohdanowi Lewickiemu
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Bohdanowi Lewickiemu

30 stycznia 2009 roku odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej profesorowi Bohdanowi Lewickiemu.
Profesor Bohdan Lewick,i to historia i dzień dzisiejszy myśli technicznej w polskim budownictwie - postać znana i uznawana w środowiskach naukowych nie tylko naszego kraju. Osoba wielce zasłużona dla polskiego budownictwa, posiadająca olbrzymi dorobek naukowy, tłumaczony na wiele języków świata.
Jest on nauczycielem i promotorem wielopokoleniowej plejady pracowników naukowych budownictwa.
Jako pracownik naukowy i dydaktyczny wielu wyższych uczelni zagranicznych i członek organizacji międzynarodowych zyskał uznanie tych środowisk.