Montaż okien wyzwanie na czasie
Montaż okien wyzwanie na czasie

Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe stawia znaczne wymagania dla okien. W obecnej chwili, oprócz naturalnego doświetlania pomieszczeń, okna muszą charakteryzować się funkcjonalnością, niezawodnością, izolacyjnością cieplną oraz trwałością i bezpieczeństwem. Niestety same okno to nie wszystko. O tym, czy spełni ono swoje zadania w znacznym stopniu zdecyduje sposób jego montażu!

Zwykle nie bierzemy udziału w procesie montażu naszych okien. Widzimy tylko efekt końcowy - piękne ramy okienne z szybami. Ufamy, że montażysta zainstalował okno zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi. Do dzisiaj jednak takie wymogi oficjalnie nie istnieją, a najnowsze rekomendacje w tym zakresie ujrzały światło dzienne niecały rok temu.

Oceniamy, że około 90% okien w naszym kraju jest instalowane nie zgodnie z rekomendacjami Instytutu Techniki Budowlanej. Czasem wynika to z chęci zminimalizowania kosztów montażu, czasem z braku odpowiedniej wiedzy u montażysty ale zawsze zgodnie z naczelną zasadą: "zawsze tak montowaliśmy i było dobrze". Dzisiejsze okna nie są jednak takie jak "były zawsze". Sposób ich zamontowania decyduje o tym, czy zostaną zachowane ich parametry. Te z kolei powodują niższe koszty ogrzewania, zabezpieczenie użytkowników przed wypadnięciem oraz zabezpieczenie przed wyważeniem okna przez potencjalnego włamywacza. Jakość montażu decyduje również o tym, czy okno łatwo się otwiera i zamyka oraz czy z biegiem czasu nie ulegnie to pogorszeniu.

Producenci okien zgodnie twierdzą, że większość przyjmowanych przez nich reklamacji wynika z niewłaściwego montażu. Z założenia, wszelkie problemy z obsługą okna (otwieraniem, zamykaniem, uchylaniem, domykaniem) zrzucamy na kark okna lub zastosowane do jego produkcji okucia. W rzeczywistości, niewłaściwy montaż powoduje, że po pewnym czasie użytkowania okno zaczyna się wyginać, a to jest przyczyną wskazanych wcześniej problemów.

Dlatego warto zawczasu zainteresować się jak będzie zamontowane nasze okno. Certyfikowane systemy montażu okien firmy SFS intec zapewniają:

- trwałość i bezpieczeństwo potwierdzone w niemieckich instytutach badawczych

- możliwość montażu na krawędzi muru, z wysunięciem lub w strefie ocieplenia

- ochronę przeciwwłamaniową w klasie RC2

 

źródło: SFS intec

kwartalnik OKNO nr 1/2017