BUDOWLANA FIRMA ROKU dla SELENY SA po raz piąty
BUDOWLANA FIRMA ROKU dla SELENY SA po raz piąty

Podczas prestiżowej Gali BUILDER AWARDS już po raz piąty SELENA SA została wyróżniona nagrodą BUDOWLANA FIRMA ROKU, a Prezes Zarządu – Andrzej Ulfig, otrzymał tytuł OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016. Uroczystość, która odbyła się w Sali kinowej warszawskiego Multikina, w Złotych Tarasach, doceniła najlepsze firmy sektora budowlanego. 

Jak co roku, redakcja miesięcznika BUILDER wraz z całą Kapitułą zaprosiła do udziału w konkursie firmy wykonawcze, deweloperskie, projektowe, a także producentów i dystrybutorów rozwiązań dla budownictwa oraz firmy i instytucje spoza branży budowlanej, które prężnie wspierają jej rozwój.

Te cenione nagrody mają szczytny cel – wyłonić firmy i osoby, które działają odznaczają się na polskim rynku budowlanym, promować je, a tym samym rozpowszechniać dobre praktyki i relacje biznesowe w sektorze budowlanym. Ocenie podlegają m.in. pozycja rynkowa, osiągnięcia na tle podmiotów konkurencyjnych, a także jakość produktów i usług.

Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leonadra Runkiewicza z Wydziału Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady naukowej ITB,  zwracała również uwagę na firmy, które w istotny sposób przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju branży w Polsce, a dodatkowo edukują rynek w zakresie nowych technologii. Konkurs jest dwuetapowy i do pierwszego etapu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani, ale już drugi etap to szczegółowa weryfikacja zgłoszeń, która dokonywana jest pod kuratelą Kapituły Konkursu. Warto zaznaczyć, że uczestników do pierwszego etapu BUDOWLANEJ FIRMY ROKU mogą zgłaszać i rekomendować instytucje, inwestorzy lub firmy współpracujące przy realizacji inwestycji budowlanych. Tak wyselekcjonowane podmioty to niekwestionowani liderzy w swoich branżach, a więc wśród laureatów nie mogło zabraknąć SELENY SA, czołowego producenta profesjonalnej chemii budowlanej.

Managerowie wyróżnionych firm również zostali docenieni przez Kapitułę za skuteczne zarządzanie i sukcesy rynkowe. Prezes Zarządu SELENY SA Andrzej Ulfig, po raz kolejny otrzymał tytuł OSOBOWOŚĆ BRANŻY – specjalne wyróżnienie, przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika BUILDER szefom firm, osobowościom za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.

Podczas Gali BUILDER AWARDS 2016 odbyło się także wręczenie Certyfikatu Partnera w Programie METAMORFOZY – Rewitalizacja Polskich Miast. SELENA SA jest jedną z trzech firm w Polsce, która zaangażowała się w ten wyjątkowy projekt. Ideą Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów miejskich. Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych, realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, projektowaniu oraz problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Istotą programu zainicjowanego przez miesięcznik BUILDER jest  uświadamianie prawidłowego pojmowania założeń procesu rewitalizacji. Właściwe ich zrozumienie umożliwi optymalne rozwiązywanie problemów danych obszarów. Problemy te nie zatrzymują się na aspekcie społecznym, choć jest to bezwzględnie najważniejsze. Obszary zdegradowane generują bowiem utrudnienia natury gospodarczej, środowiskowej, krajobrazowej, funkcjonalnej i technicznej. Od kilku miesięcy, przy współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz architektami informujemy o tym, że zaspokojone muszą zostać potrzeby społeczności w każdej z wymienionych dziedzin, aby proces rewitalizacji można było uważać za kompletny. Ważną częścią METAMORFOZ jest również promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej budynków.  – zaznaczyła Redaktor Naczelna BUILDERA – Danuta Burzyńska.

SELENA SA od początku funkcjonowania, czyli już od 25 lat, bierze udział w różnych działaniach i aktywnościach sektora profesjonalnej branży budowlanej. Jednak zawsze są to wyłącznie inicjatywy, w które wierzymy, a które mają jakiś szczególny, szczytny cel. W myśl ustawy o rewitalizacji opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w październiku 2015, chcemy pomóc nadawać przestrzeniom gminnym zupełnie nowy wymiar.
Jako producent chemii budowlanej,  z najszerszym asortymentem w branży po prostu jesteśmy zobligowani do czynnego udziału w skomplikowanym procesie działań rewitalizacyjnych, głównie pod kątem współpracy z inwestorami, jak i wykonawcami. Po naszej stronie leży zaproponowanie produktu idealnego dla wcześniej zdiagnozowanych potrzeb, obszaru prac remontowych jak i oczekiwań. ‘METAMORFOZY – Program Rewitalizacja Polskich Miast’ i misja SELENY - ‘Razem budujemy sprawniej i lepiej’ mają bardzo ważny wspólny mianownik – trwałość, bezpieczeństwo i wysoką jakość realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i dlatego po raz kolejny zdecydowaliśmy się wejść w ten projekt. –
podkreślił Paweł Burdziakowski, Dyrektor Marketingu w SELENIE SA.

Certyfikat z rąk Prezesa BUILDERA, Marka Ździebłowskiego odebrały Anna Katyńska, Kierownik Działu Komunikacji Marketingowej oraz Paulina Gorgos PR Manager.

Uroczystość jak zawsze prowadzili Redaktor Naczelna Buildera - Danuta Burzyńska oraz Dyrektor Marketingu - Dominik Suwiński. Mecenasem Gali Builder Awards 2016 była Grupa Polskie Składy Budowlane.

 

źródło: Selena SA