Certyfikowane domy w standardzie MULTICOMFORT
Certyfikowane domy w standardzie MULTICOMFORT

W środę 23 listopada 2016r. w warszawskiej siedzibie Grupy Saint-Gobain przedstawiciele firmy Procyon odebrali certyfikaty MULTICOMFORT Saint-Gobain dla siedmiu zrealizowanych budynków. Firma oferuje domy pod marką Eco Ready House. Domy przeszły pomyślnie proces certyfikacji na zgodność ze standardem MULTICOMFORT przeprowadzony z udziałem Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Oznacza to, że domy jednorodzinne Eco Ready House są zgodne z nowymi, precyzyjnymi wymaganiami standardu budownictwa MULTICOMFORT Saint-Gobain zapewniającymi komfort termiczny, dobrej jakości powietrza, akustyczny i wizualny przy jednoczesnej dbałości o ekologię, ekonomię i bezpieczeństwo mieszkańców. To ważna chwila dla grupy inwestorów poszukujących optymalnych metod budowy domów jednorodzinnych, które uwzględniają wszystkie wyżej wymienione aspekty.

Formuła standardu

MULTICOMFORT to idea kreowania przestrzeni życiowej z dbałością o komfort w każdym jego aspekcie. Jego wymagania są oparte na założeniach dla domów niskoenergetycznych i zeroenergetycznych, ale wykraczających znacznie poza aspekty samej energooszczędności.

Wychodzimy z założenia, że ważne są nie tylko solidne materiały i sprawdzone metody budowy, ale także samopoczucie mieszkańców. Poszukiwania idealnego modelu budownictwa rozpoczęły się wiele lat temu, kiedy eksperci Grupy Saint-Gobain opracowali standard dla domów jednorodzinnych. Fundamentem koncepcji MULTICOMFORT jest zapewnienie komfortu termicznego, akustycznego, dobrej jakości powietrza i wizualnego. Mieszkańcy domów powinni czuć się w nich dobrze, bo ma to wpływ na nasz ogólny stan zdrowia. Z punktu widzenia naszego portfela dom powinien być efektywny energetycznie, bezpieczny i przyjazny dla zdrowia oraz środowiska – mówi Janusz Łyczko, lider projektu MULTICOMFORT Saint-Gobain. W czasie ostatnich 5 lat powstawały w Polsce domy modelowe, które były dla nas i naszych Partnerów niejako poligonem doświadczalnym. Podczas procesu modelowania, projektowania i realizacji domów czerpaliśmy wiele z dotychczasowych doświadczeń wszystkich marek Saint-Gobain, a także naszych partnerów, budujących z zachowaniem najwyższych standardów, oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która niejako nadzorowała te procesy.

Aby zostały właściwie zrealizowane, cały proces budowy musi przebiegać pod ścisłą kontrolą ekspercką. Dlatego też nowa formuła standardu została rozbudowana o model realizacji inwestycji opracowany we współpracy z partnerami: Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz deweloperami.

Proces certyfikacji

Siedem domów Eco Ready House przeszło pełny proces certyfikacji. Ich projekty powstały w oparciu o rekomendowane warstwy budowalne wykorzystujące odpowiednie rozwiązania. Opracowane plany uwzględniające lokalizację zostały zweryfikowane przez KAPE w kontekście spełnienia wymogów technicznych. Pozytywna recenzja dała podstawę do rozpoczęcia prac. Realizację prowadziła firma Eco Ready House – doświadczona w stosowaniu nowoczesnych technologii wznoszenia domów niskoenergetycznych, wyposażanych w ekologiczne źródła energii. W trakcie prac przeprowadzane zostały testy badające jakość wykonania kolejnych etapów. Każdy dom został sprawdzony pod kątem szczelności powietrznej zewnętrznej powłoki budynku. Badania będą kontynuowane także w fazie eksploatacji – w wybranych domach monitorowana będzie temperatura, wilgotność powietrza, poziom CO2 i poziom hałasu.  Sprawdzone zostanie także zużycie energii w stosunku do założeń projektowych. Tym sposobem właściciele otrzymali certyfikat zgodności budynku ze standardami MULTICOMFORT Saint-Gobain.

Kluczowe parametry MULTICOMFORT Saint-Gobain

Budowa domu zgodna z wymogami MULTICOMFORT – od przygotowania projektu aż po ostatnie wykończenie – pozwala osiągnąć następujące parametry budynku.

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (ogrzewanie i wentylacja) EU

max 15 kWh/m2 /rok

Szczelność budynku

0,6 (n50,h-1)

Współczynnik oświetlenia dziennego

min. 60% - 300 Lux od 800 do 1800

Wentylacja

min. 30 m3/h/osobę

Izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami R’A1 pokój/łazienka

min. 40 dB

Zastosowanie rekomendowanych rozwiązań Saint-Gobain wg. specyfikacji

Weryfikacja pozytywna

 

Stanowią one podstawę do uzyskania komfortu termicznego, akustycznego, dobrej jakości powietrza oraz wizualnego, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o ekonomię, ekologię i bezpieczeństwo.

Wszystkie domy wybudowane zgodnie ze standardem MULTICOMFORT Saint-Gobain i zweryfikowane z udziałem Krajowej Agencji Poszanowania Energii będą otrzymywać certyfikat. Każdy inwestor może podjąć się budowy w standardzie i wówczas ubiegać się o dokument certyfikacyjny.

Dla wszystkich zainteresowanych stworzona została specjalna strona internetowa  www.multi-comfort.pl

 

źródło: SAINT-GOBAIN