Pilkington IGP wyróżniony za bezpieczeństwo pracy
Pilkington IGP wyróżniony za bezpieczeństwo pracy

Zakład produkcyjny Pilkington IGP w Krakowie został nagrodzony przez Państwową Inspekcję Pracy. Wyróżnienie przyznano za stosowane rozwiązania techniczne, przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz jej organizację, w sposób zapewniający pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Należąca do NSG Group Spółka Pilkington IGP, producent i przetwórca szkła budowlanego, została laureatem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. Wyróżnienie przyznano w uznaniu działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa pracy w Pilkington IGP – Oddział w Krakowie. Zakład zajął pierwsze miejsce wśród firm z woj. małopolskiego, zatrudniających od 51 do 250 osób. 
Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, małopolskiego oddziału Business Centre Club, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, doceniła przestrzeganie prawa pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozytywnie oceniono organizację procesów pracy, system zarządzania bezpieczeństwem, wysoką jakość zabezpieczeń maszyn i urządzeń technicznych, w tym bezpieczne operowanie dużymi formatami szkła, a także stosowanie środków ochron osobistych. Komisja wyróżniła zaangażowanie kadry i udział pracowników w tworzeniu procedur BHP i profilaktykę ochrony zdrowia, a także popularyzację wiedzy i rozwój kultury bezpieczeństwa pracy. W konkursie oceniano wyłącznie te przedsiębiorstwa, które w okresie trzech ostatnich lat nie odnotowały śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy. 
„Bezpieczna praca, zgodna z zasadami etyki jest jednym z kluczowych założeń działalności 
NSG Group, stąd nasze nieustanne dążenie do zapewnienia bezwypadkowej pracy we wszystkich zakładach i lokalizacjach w Polsce” – powiedział Dariusz Kowalczyk, dyrektor Oddziału Pilkington IGP w Krakowie. „Cieszymy się, że opracowywane procedury i rozwiązania techniczne, a także realizowane z udziałem wszystkich zatrudnionych długofalowe projekty edukacyjne, takie jak zainicjowany w Polsce «Dzień Bezpieczeństwa», przynoszą efekty w postaci bezpiecznych zachowań pracowników i bezwypadkowej pracy”.
Pilkington IGP Oddział w Krakowie, zatrudnia ponad 130 osób i jest jednym z siedmiu zakładów Spółki Pilkington IGP, zajmujących się produkcją szyb zespolonych, szkła hartowanego, emaliowanego oraz szkła z sitodrukiem, a także cięciem i obróbką szkła ognioochronnego. Proces wykonania szyb zespolonych oraz ich transport na różnych etapach produkcji powiązany jest  z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dokumentacja systemowa zawiera m.in. wdrożone elementy systemu bhp opartego na wytycznych NSG Group. Ocenę stanu bezpieczeństwa oraz wyposażenia stanowisk pracy przeprowadza się zgodnie z wytycznymi „Ocena Bezpieczeństwa Pracy wg 4 dróg”, planowanych audytów ZSZ, audytów „5 S”, codziennych „Quality Patroli” oraz „Obserwacji kluczowych bezpiecznych zachowań”, prowadzonych przez wytypowane osoby. Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są skoordynowane z działaniami podejmowanymi w obszarach zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Oba systemy posiadają wspólne uregulowania potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, przeprowadzającą okresowe audyty na zgodność z normą ISO 9001:2008 oraz  normą ISO 14001:2004. 
W krakowskim oddziale Pilkington IGP od ponad trzech lat nie odnotowano wypadku. Wyróżnienie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” zakład otrzymał już po raz trzeci – poprzednie w 2003 i 2007 roku. Uroczyste podsumowanie działań i wręczenie nagród laureatom przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie odbyło się 16 listopada 2015 r

 

źródło: Pilkington  IGP