Informacja o planowanym połączeniu spółek:  Roto Frank Sp. z o.o. oraz Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.
Informacja o planowanym połączeniu spółek: Roto Frank Sp. z o.o. oraz Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, że w związku z realizacją długookresowej strategii polegającej na zwiększeniu wykorzystania potencjału firmy, Roto Frank Sp. z o.o. oraz Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o. postanawiają połączyć się w jedną spółkę. Decyzja ta ma na celu poprawę funkcjonalności, koncentrację kapitału, a także kontynuację dynamicznego rozwoju działalności zarówno w zakresie wytwarzania jak i dystrybucji wyrobów okiennych. 
 
Połączenie nastąpi w styczniu 2015 roku. O wszelkich zmianach organizacyjnych będziemy Państwa informowali na bieżąco. 
 
Jesteśmy pewni, że planowane zmiany przełożą się na sprawniejszą obsługę wszystkich naszych klientów oraz, że cały proces przekształcenia wpłynie pozytywnie na naszą obecną współpracę.  
 W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. +48 81 855 05 22-25. Wszystkie używane przez Państwa dotychczas numery telefonów i adresy e-mail pozostają bez zmian.

 
 
Monika Hermanowicz-Górny 
Kierownik Działu Marketingu i Reklamy Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.