Rozszerzenie zakresu funkcji central systemów sygnalizacji włamania i napadu AMAX firmy Bosch
Rozszerzenie zakresu funkcji central systemów sygnalizacji włamania i napadu AMAX firmy Bosch
  • Głosowe komunikaty alarmowe i proste tworzenie makr
  • Zdalne sterowanie i scentralizowana obsługa Optional bullet point
  • Konsekwentne uwzględnianie opinii klientów w fazie rozwoju produktów

Wprowadzając na rynek 15 nowych funkcji, spółka Bosch Security Systems rozszerza portfolio nowych central systemu sygnalizacji włamania i napadu AMAX o rozwiązania dla małych i średnich instalacji. Aktualną generację central AMAX wyróżniają przede wszystkim cztery nowe funkcje: głosowe komunikaty alarmowe, tworzenie makr, zdalne sterowanie systemem oraz scentralizowana obsługą za pomocą jednostki głównej. 

Głosowe komunikaty alarmowe i proste tworzenie makr

Fot. Bosch

 

W razie alarmu centrala AMAX może automatycznie przesłać nagrane wcześniej komunikaty głosowe na maksymalnie cztery numery telefonów. Odbiorca komunikatu może zadecydować o podjęciu dalszych działaniach, np. powiadomieniu policji. 

Tworzenie makr ułatwia obsługę central AMAX. W maksymalnie trzech makrach można połączyć różne funkcje programowe. Makra można stosować w przypadku często powtarzających się funkcji, jak np. aktywacja systemu przy jednoczesnej dezaktywacji pojedynczych czujek, co wymagało do tej pory procedury składającej się z kilku czynności. Teraz można ją wykonać natychmiast przy użyciu jednego przycisku.

Zdalne sterowanie i jednostka obsługowa

Nowa seria central AMAX może być obsługiwana zdalnie. Oznacza to, że operator na zlecenie klienta może włączyć/wyłączyć system bez konieczności udania się na miejsce. W trybie zdalnym mogą być prowadzone także prace serwisowe i konserwacyjne. Dzięki temu nie ma konieczności udostępniania kodu dostępu osobom trzecim, np. pracownikom ochrony. 

Dodatkowym ułatwieniem jest jednostka obsługowa umożliwiająca scentralizowane sterowanie centralą AMAX. Umożliwia ona szybsze i efektywniejsze sterowanie systemem. 

– Seria AMAX została wiosną tego roku bardzo pozytywnie przyjęta przez rynek. Opinie naszych klientów pomogły nam jeszcze lepiej dopasować funkcje produktów do ich oczekiwań – skomentował wprowadzone rozszerzenia Peter Hupka, manager odpowiedzialny za centrale AMAX. – Nowa generacja central AMAX ma obecnie jeszcze szersze spektrum zastosowań dostosowane do potrzeb małych i średniej wielkości budynków komercyjnych i prywatnych. Ponadto, dzięki rozszerzonemu zakresowi funkcji, produkty oferują jeszcze wyższy komfort obsługi – dodał Hupka.

Fot. Bosch

 

Zróżnicowane obszary zastosowań produktów AMAX można podzielić na trzy kategorie: AMAX 2100 dla ośmiu, AMAX 3000 dla 32 lub AMAX 4000 dla 64 stref. Wersje systemu AMAX 4000 i 3000 mogą być użytkowane także w trybie hybrydowym, dzięki czemu mogą obsługiwać zarówno czujki przewodowe, jak i nowe bezprzewodowe czujki RADION. Nowa seria urządzeń peryferyjnych RADION, która także została wprowadzona na rynek wiosną tego roku, obejmuje 15 różnych produktów, m.in. czujki ruchu, kontaktrony okienne, piloty bezprzewodowe i czujki dymu. Można je wykorzystać do nowej instalacji lub jako rozszerzenie już istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu zawierającego komponenty bezprzewodowe serii „DSRF“ firmy Bosch. Nowe portfolio produktów bezprzewodowych RADION oferuje jeszcze jedną wyjątkową cechę: dzięki zastosowaniu tzw. repeaterów do centrali AMAX można podłączyć także dalej położone czujki oraz zapewnić kontrolowaną transmisję sygnału. 

Centrale alarmowe AMAX serii 4000, 3000 i 2100 o rozszerzonym zakresie funkcji są dostępne w sprzedaży od września 2014 w Europie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), na Środkowym Wschodzie oraz w Afryce.

 

źródło: Bosch