Nowe cele Związku POiD
Nowe cele Związku POiD

Związek Polskie Okna i Drzwi, największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy z branży stolarki budowlanej, przyjął główne cele na najbliższe cztery lata. Wśród najważniejszych wytycznych znalazły się m. in.: wzmocnienie Związku, pogłębianie współpracy ze środowiskiem architektów, doprowadzenie do stworzenia zawodu „montażysta stolarki budowlanej” oraz uznanie branży stolarki budowlanej za „polską specjalność eksportową” w latach 2015-2020. 

Cele zostały uchwalone jednogłośnie podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 12 czerwca br. w Dębem k. Serocka. Za najważniejsze zadanie stojące przed POiD, zrzeszone w Związku firmy uznały wzmocnienie organizacji poprzez wzrost ilości członków oraz ich zaangażowania. 

Jednym z narzędzi służących realizacji tych celów jest nawiązanie przez Związek POiD współpracy z ASM Centrum Badań i Analiz. Na mocy zawartego porozumienia, firma badawcza udostępni Członkom Związku dwa raporty: „Rynek stolarki drzwiowej w Polsce 2014” oraz „Rynek stolarki okiennej w Polsce 2014”. Jak podkreślają eksperci ASM, „publikacje dokonują kompleksowej i wyczerpującej analizy wielkości i struktury rynku, prognoz na przyszłość oraz panujących na nim trendów”.

Istotnym punktem na liście priorytetów Związku jest doprowadzenie do cyklicznych spotkań i konsultacji ze środowiskiem architektów na temat uwzględnienia prawidłowego montażu stolarki w projektach budowlanych. – To pokłosie dyskusji nad jakością montażu w Polsce, która toczyła się jeszcze podczas V Kongresu Stolarki Polskiej – komentuje Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD. Zdaniem Dyrektora, stan wiedzy polskich projektantów w zakresie montażu jest niewystarczający. – Właśnie dlatego chcemy doprowadzić do konsultacji ze środowiskiem architektów – dodaje Paweł Wróblewski. Największy wpływ na jakość montażu mają jednak specjaliści wykonujący tę czynność. Właśnie dlatego, jednym z zadań Związku będzie utworzenie specjalności zawodowej „montażysta stolarki budowlanej” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z uwagi na sukces  Branżowego Programu Promocji, uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zadecydowali także, że Związek powinien doprowadzić do uznania branży stolarki budowlanej za „polską specjalność eksportową” w kolejnej edycji programu. – Realizacja BPP POLSKICH OKIEN I DRZWI została wysoko oceniona przez Ministerstwo Gospodarki. Stolarka była jedną z nielicznych branż, na którą przeznaczono dodatkowe środki – komentuje Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD. – Mamy nadzieję powtórzyć ten sukces w przyszłości – dodaje.

Pełna lista celów Związku POiD jest dostępna na stronie internetowej: www.poid.eu