Ministerstwo Spraw Zagranicznych partnerem programu „Inteligentny Start”
Ministerstwo Spraw Zagranicznych partnerem programu „Inteligentny Start”

2 czerwca 2014 roku odbyła się inauguracja programu „Inteligentny Start”.  Jego  misją jest wspieranie młodych Polaków będących absolwentami lub studiujących na zagranicznych uczelniach w rozwoju ich karier zawodowych w zagranicznych jednostkach polskich firm. Ułatwiając pozyskanie pracowników na nowych rynkach, realizująca program fundacja Inteligentny Start wspiera także ekspansję polskich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im pozyskania dofinansowania pierwszego okresu pracy ich nowych pracowników na nowych rynkach. W ten sposób nowo powołana organizacja ułatwi przedsiębiorstwom zatrudnienie obywateli polskich znających kulturę i język kraju, w którym działa lub zamierza podjąć działania polska firma. Założycielem fundacji jest Krzysztof Domarecki – przewodniczący rady nadzorczej Selena FM SA, natomiast fundatorami przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach oraz mające istotne doświadczenie w promowaniu polskiej przedsiębiorczości za granicą: Fakro Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź SA, Grupa Maspex Wadowice, Grupa Nowy Styl, PKO BP SA, Grupa Selena oraz Solaris Bus & Coach SA. Program Inteligentny Start jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ideą programu Inteligentny Start jest wspieranie polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni oraz ekspansji polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju. Absolwentom uczelni wyższych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli studia program umożliwia zdobycie pracy w zagranicznych jednostkach dynamicznie rozwijających się polskich firm, a studentom odbycie stażu lub praktyki w ich siedzibach.  Inteligentny Start ma również na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcją programu jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom warunków do odkrywania nowych możliwości inwestycyjnych na zagranicznych rynkach dzięki skorzystaniu z potencjału rodaków mieszkających za granicą oraz dofinansowaniu pierwszego okresu ich pracy.

„Współfinansowanie  programu „Inteligentny Start” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pewnego rodzaju deklaracją. Zależy nam zarówno na wyrównywaniu szans młodej polskiej kadry w zdobywaniu pracy na arenie międzynarodowej, jak i promowaniu polskich przedsiębiorstw. Polska, jako lider wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powinna dawać przykład dynamicznego wpierania polskich przedsiębiorców i absolwentów na każdym etapie drogi związanej z karierą zawodową. Program „Inteligentny Start” doskonale wpisuje się w wizję Ministerstwa związaną z ekspansją polskiej gospodarki na rynki zagraniczne. Jestem przekonany, że wsparcie merytoryczne oraz finansowe, jakie oferuje program oraz stworzenie platformy komunikacji między absolwentami i polskimi przedsiębiorstwami – to bardzo dobry krok w stronę ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw wzmocnionych o młodą i świetnie wykształconą rodzimą kadrę” – mówi Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

„Ekspansja na rynki zagraniczne to trudny i kosztowny proces. Uruchomienie programu „Inteligentny Start” ma ułatwić polskim firmom jego przeprowadzenie. Dobór odpowiedniej kadry jest tak samo ważny, jak właściwie stworzony biznes plan. Istotne jest wykorzystywanie potencjału młodych, zdolnych Polaków zdobywających wykształcenie na zagranicznych uczelniach, a tym samym mających żywy kontakt z kulturą, zwyczajami i językiem kraju, w którym spędzili kilka lat. Postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał i stworzyć platformę, na której rozwijające się firmy spotkają się ze zdolną kadrą. Takie działanie może zaowocować nie tylko wzmocnieniem polskich firm na arenie międzynarodowej, ale także dać szansę rzeszy młodych Polaków na znalezienie dobrej i perspektywicznej pracy. Nie poprzestajemy jednak na wymianie wiedzy i kontaktów. Zdajemy sobie sprawę, że  rozszerzanie działalności poza granice Polski jest kosztowne, dlatego umożliwiamy polskim firmom zdobycie dofinansowania ze środków fundacji na zatrudnienie wykształconego na zagranicznej uczelni obywatela Polski. Jestem głęboko przekonany, że takie wsparcie dla Polskiej gospodarki i młodych Polaków zaowocuje w przyszłości zwiększeniem profesjonalizmu działań rodzimych firm poza granicami kraju” – mówi Krzysztof Domarecki, założyciel fundacji Inteligentny Start i przewodniczący rady nadzorczej Selena FM SA.

„W Polsce mamy dopiero 25 lat wolności gospodarczej. W tym czasie wyrosło wiele rodzimych firm o międzynarodowym zasięgu, które poszukują polskich specjalistów do zarządzania zagranicznymi oddziałami. Program „Inteligentny start” odpowiada na tą potrzebę i daje trójstronne korzyści: młodym ludziom umożliwia rozwój zawodowy, polskim przedsiębiorcom pomaga w kształceniu przyszłych kadr. Korzyści z tego projektu będą czerpać również wszyscy obywatele, gdyż rozwój rodzimych firm globalnych spowoduje większe wpływy do budżetu państwa oraz umożliwi tworzenie nowych o wiele droższych miejsc pracy w Polsce. Wzrost gospodarczy oznacza większy dobrobyt w naszym kraju” – mówi Ryszard Florek prezes FAKRO PP Sp. z o.o.

„Kapitał społeczny jest dla mnie dzisiaj co najmniej tak samo ważny, jeśli nie ważniejszy, od kapitału finansowego. Można mieć wystarczająco dużo środków, aby przejąć firmę za granicą. Jednak  bez odpowiedniej kadry, spójnych wartości, wspierającej rozwój kultury organizacyjnej – trudno będzie taką firmą dobrze zarządzać i zwiększać jej wartość. Uruchomiliśmy program Kopalnia Talentów, który służy wyłowieniu najlepszych kandydatów do pracy w KGHM – także absolwentów zagranicznych uczelni.  Prowadzimy nowatorski program Go Global Internships – finansujemy najlepszym polskim studentom praktyki w naszych kopalniach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Chile. Teraz przyszedł czas na to, aby wyciągnąć rękę w stronę młodych, ambitnych ludzi, którzy cenią swoje polskie korzenie a jednocześnie wrośli już w inną  rzeczywistość. Warto im pomagać, warto ich zatrudniać – to potencjalnie niezwykle cenny kapitał, myślę, że nie tylko dla KGHM” – mówi Herbert Wirth prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA

„Od kilku już lat z dużym sukcesem realizujemy własny program praktyk letnich skierowany do studentów uczelni krajowych, a „Inteligentny Start” będzie dobrą okazją do rozszerzenia tych działań. Udział w projekcie daje nam możliwość poznania wykształconych, zdolnych i ambitnych studentów, którzy spotkali się już ze środowiskiem międzynarodowym – dziś jeszcze co prawda akademickim – ale właśnie poprzez tą inicjatywę będą mieli możliwość zdobycia także doświadczenia zawodowego.

Korzyści więc są obustronne” – mówi Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.„Sukcesem polskich firm i polskiej gospodarki są ludzie. To nasz kapitał, który jest nie do przecenienia. Tworzenie młodym, zdolnym, wykształconym Polakom możliwości rozwoju zawodowego to tworzenie szansy na rozwój polskiego biznesu. Kiedyś sami z bratem skorzystaliśmy z takiej szansy, gdy rozkręcaliśmy własną firmę. Dziś uważamy, że inwestycja w człowieka jest tą najlepszą” – mówi Adam Krzanowski, prezes zarządu Grupy Nowy Styl

„Wspieranie rozwoju polskich firm za granicą to działanie dla pomyślności nas wszystkich. Polskie firmy i polska gospodarka potrzebuje nowego impulsu do dalszego rozwoju, a tym nowym impulsem może być wzrost eksportu i szeroka międzynarodowa działalność polskich firm, klientów PKO Banku Polskiego. Program „Inteligentny Start” jest pomyślany w taki sposób, że wspieranie tego międzynarodowego rozwoju ma się odbyć także z wykorzystaniem jednego z najcenniejszych aktywów, jaki Polska ma za granicą, potencjału i wiedzy młodych Polaków kończących uczelnie zagraniczne. Jesteśmy jednymi z inicjatorów tego pomysłu, więc z radością i dumą go wspieramy” – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego
„Polskie firmy i polskie marki podejmują coraz odważniejszą ekspansję zagraniczną i odnoszą sukcesy w konkurencji ze światowymi graczami. Zaangażowanie Polaków mieszkających, studiujących lub pracujących za granicą to naturalny kierunek w budowaniu globalnych marek o polskim rodowodzie. To także szansa dla przedstawicieli Polonii na ciekawą i perspektywiczną karierę międzynarodową” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

„Firma Solaris swoją działalność eksportową rozpoczęła już w 2000 roku. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważnym elementem sukcesu na rynkach międzynarodowych jest znalezienie właściwych kadr posiadających nie tylko doskonałą wiedzę merytoryczną, ale także bardzo dobrze znających obyczaje panujące w danym regionie świata. Stąd nasze entuzjastyczne podejście do pomysłu stworzenia programu, którego celem jest zatrudnienie polskich absolwentów uczelni wyższych poza granicami naszego kraju. Z pewnością inicjatywa ta przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową” – powiedziała Solange Olszewska prezes zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Więcej informacji o fundacji na www.inteligentny-start.org