V Kongres Stolarki Polskiej – pod znakiem ekspansji zagranicznej i montażu
V Kongres Stolarki Polskiej – pod znakiem ekspansji zagranicznej i montażu

Zakończony niedawno, V Kongres Stolarki Polskiej zgromadził liczne grono ekspertów. Dwa dni kongresowych obrad pełne były interesujących, stojących na wysokim poziomie merytorycznym treści. W programie tegorocznej edycji wydarzenia dominowały dwa zagadnienia: działalność eksportowa i prawidłowy montaż stolarki budowlanej.

Program merytoryczny V Kongresu Stolarki Polskiej został podzielony na trzy bloki tematyczne.  W ramach każdego z nich realizowane były panele dyskusyjne, w których uczestniczyli specjaliści  z danej dziedziny. Do dyskusji aktywnie włączali się obecni na sali uczestnicy wydarzenia. Tematykę pierwszego dnia imprezy determinowało hasło przewodnie Kongresu: „Razem otwieramy świat". 
 

Ekspansja zagraniczna imperatywem rozwoju

Pierwszy blok kongresowy poświęcony został zagadnieniom związanym z internacjonalizacją przedsiębiorstw z sektora stolarki budowlanej i motywacjom, które przyświecały firmom przy wyborze tego kierunku działalności. Moderatorem panelu była prof. dr hab. Elżbieta Duliniec z Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  W dyskusji, którą poprzedziła prezentacja interaktywna przygotowana przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, wzięli udział: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Barbara Alhers, Prezes firmy Roto Frank Polska, Artur Romanik, Wiceprezes firmy MS więcej niż OKNA, Arkadiusz Froń, Dyrektor ds. Eksportu firmy Aluprof i Jerzy Dróżdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

Paneliści dzielili się ze zgromadzonymi na sali uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności eksportowej i specyfiki danych regionów. Obecność na zagranicznych rynkach została określona jako imperatyw niezbędny do wejścia przedsiębiorstwa na wyższy poziom organizacji. Artur Romanik podkreślał, że eksport jest wpisany w rozwój firmy i odpowiedź na pytanie czy eksportować jest jednoznaczna. Arkadiusz Froń wskazywał natomiast na różnice pomiędzy odbiorcami wschodnimi i zachodnimi oraz wynikającą z nich potrzebę dopasowania oferty do oczekiwań konkretnych klientów. Istotnym wnioskiem płynącym z dyskusji było stwierdzenie, że korzystna cena, która stanowi ważny element konkurencji powinna być jednocześnie powiązana z dobrą jakością oferowanego produktu.


Branding jako sztuka 

Podczas realizowanego w ramach I bloku kongresowego panelu poświęconego wykorzystaniu potencjału konkurencyjnego i budowaniu silnej marki na rynkach zagranicznych w rolach panelistów wystąpili: Katarzyna Świderska, Dyrektor Marketingu firmy WIŚNIOWSKI, Oskar Ciałowicz, CEO Innowacyjnej Grupy Reklamowej Aveex i Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
We wprowadzającej do tematu prezentacji, prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk przedstawiła funkcje i atrybuty silnej marki, która we współczesnej gospodarce stanowi źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Odwołując się do specyfiki branży sektora stolarki budowlanej, dyskutanci zwracali uwagę na elementy, które decydują o powodzeniu brandu. Według Oskara Ciałowicza sukces ten zależy od wielu czynników. Ekspert wymienił m.in. ludzi, otoczenie biznesowe, obsługę posprzedażową oraz kontakty z potencjalnym klientem i dopasowanie się do jego oczekiwań. Katarzyna Świderska podkreśliła rolę tożsamości marki w budowaniu jej wartości i potrzebę ochrony przed naśladownictwem ze strony nieuczciwej konkurencji. Konkluzją panelu było stwierdzenie, że nie ma jednej, skutecznej metody tworzenia silnego brandu – jest to proces wymagający wykorzystania zarówno „twardych" narzędzi, jak i swego rodzaju sztuka.

Polowanie w grupie

W trakcie pierwszego dnia obrad realizowany był również II blok kongresowy, dotyczący doświadczeń polskich liderów z działania na rynkach zagranicznych i przygotowania do prowadzenia tego typu aktywności. W roli moderatora dyskusji wystąpił prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki z Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panelistami byli: Kamila Łukowicz z firmy Drutex S.A., Jacek Michalak, Wiceprezes ds. Rozwoju Grupy Atlas, Janusz Komurkiewicz, Dyrektor Marketingu firmy FAKRO, Prezes Związku POiD, Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Jacek Sarnowski, Prezes Zarządu firmy PORTA KMI i Marek Kłoczko, Wiceprezes i  Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Fundacji Promocja POLSKA.

W prelekcji wygłoszonej przed rozpoczęciem dyskusji, prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki przedstawił rolę lidera jako „ojca sukcesu" przedsiębiorstwa, osobę, która wyznacza kierunki ekspansji firmy i skutecznie realizuje przyjętą wizję. Nawiązując do wagi dobrego przywództwa, Jacek Sarnowski podkreślił, jak ważny jest dopływ „świeżej krwi" i budowanie zespołu złożonego z kompetentnych pracowników. Wskazywał również, że innowacje są podstawą rozwoju przedsiębiorstwa i każdy moment zatrzymania się oznacza utratę możliwości rozwojowych. W swoim wystąpieniu Maria Andrzej Faliński mówił, że zadaniem lidera jest zarządzanie odpowiedzialnością a skuteczna promocja rodzimych rozwiązań za granicą wymaga kreowania pozytywnej narracji o Polsce. Rozmowy podsumował Janusz Komurkiewicz, który stwierdził, że aby prowadzić skuteczną ekspansję na skalę międzynarodową, rodzime firmy powinny ze sobą ściśle współpracować i „polować w grupie". Wymaga to także odpowiedniego wsparcia instytucji rządowych. Dzięki temu silniejsza będzie cała polska gospodarka. Jak stwierdził Marek Kłoczko, wizerunek kraju tworzy na co dzień każdy obywatel Polski.
 

Prawidłowy montaż stolarki to podstawa

III blok Kongresu, realizowany w drugim dniu wydarzenia w całości został poświęcony niezwykle istotnej z perspektywy funkcjonowania branży, tematyce prawidłowego montażu stolarki, związanych z nią regulacji i obowiązków przedsiębiorców. Moderatorem dyskusji był Andrzej Błaszczyk, redaktor vortalu oknotest.pl. W rolach panelistów wystąpili: Jan Bobrowicz, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Eugeniusz Kolator, ekspert z Departamentu Inspekcji i Kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Norbert Frąckowiak, właściciel firmy PPHU FIX Wrocław, Michał Michałowicz, Regionalny Przedstawiciel Handlowy firmy AIB i Marcin Tomczyński, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju firmy Vetrex.

Tematyka montażu stolarki wywołała duże zainteresowanie wśród uczestników Kongresu. Oprócz wypowiedzi panelistów, nie zabrakło również interesujących głosów z sali. W wystąpieniu poprzedzającym dyskusję, Andrzej Błaszczyk wskazywał na konieczność upowszechnienia wśród przedsiębiorstw z branży przygotowanej przez Instytut Techniki Budowlanej instrukcji montażu stolarki i określił bieżący stan rzeczy w tej materii jako „chaos”. Według redaktora, zapisy rozporządzenia wymagającego całkowitej szczelności połączenia okna z ościeżą są w praktyce nie do spełnienia, co powoduje, że każdy inwestor może zakwestionować jakość wykonanych robót budowlanych. W podobnym tonie wypowiadali się także paneliści. Norbert Frąckowiak stwierdził, że podstawowy problem stanowi brak zapisów dotyczących montażu w projektach budowlanych. Michał Michałowicz mówił o braku wiedzy inspektorów odpowiedzialnych za kontrole na budowach i wskazywał, że firmy często nie przestrzegają również swoich własnych instrukcji montażu. Odwołując się do tych głosów, Jan Bobrowicz zadeklarował udostępnienie nowego projektu instrukcji montażu stolarki na stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej, co ma ułatwić konsultacje nad zawartymi tam zapisami. Eugeniusz Kolator tłumaczył natomiast, że w praktyce nie spotkał się z sytuacją, w której inspektorzy budowlani zakwestionowali niespełnienie wymagań dotyczących szczelności połączenia okna z ościeżą. Janusz Komurkiewicz podkreślił rolę architektów w procesie projektowania, który powinien uwzględniać prawidłowy montaż stolarki. W toku dyskusji powstała konkluzja wskazująca potrzebę modyfikacji wymienionego wyżej rozporządzenia i konsultacji w środowisku odnośnie instrukcji montażu stolarki Instytutu Techniki Budowlanej oraz kompetencji montażysty, jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za jakość prac montażowych.

Rezolucje kongresowe

Kongres zakończyło sformułowanie rezolucji, które wyznaczają dalsze kierunki funkcjonowania Związku POiD i wpływają na rozwój całej branży. Zgodnie z wnioskami płynącymi z dyskusji w trakcie paneli ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu przedyskutowania zapisów w warunkach technicznych dotyczących montażu stolarki budowlanej. Podobne spotkanie w gronie reprezentantów branży poświęcone będzie konsultacjom instrukcji montażu stolarki opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej. Uzgodniono także potrzebę cyklicznych rozmów ze środowiskiem architektów na temat prawidłowego montażu stolarki w projektach budowlanych oraz konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej odnośnie możliwości stworzenia zawodu montażysty stolarki budowlanej i rozpoczęcia procesu kształcenia w szkołach budowlanych w tym zakresie. Zgodnie z rezolucjami, przedmiotem spotkania w środowisku reprezentantów sektora będzie także Branżowy Program Promocji polskiej stolarki budowlanej na rynkach zagranicznych na lata 2015-2020. Podkreślono również potrzebę dalszej kooperacji środowiska, co będzie miało istotny wpływ na realizację wszystkich założonych celów.

 

źródło: POiD