Ekologiczne materiały budowlane w „zielonym” budownictwie pod znakiem LEED
Ekologiczne materiały budowlane w „zielonym” budownictwie pod znakiem LEED

Właściwy dobór materiałów i ochrona zasobów naturalnych to temat, o którym inwestorzy i architekci „zielonych budynków” myślą już na etapie projektowania. Zastosowanie produktów budowlanych pochodzących z recyklingu oraz materiałów wytwarzanych lokalnie umożliwia uzyskanie wyższej oceny w systemie certyfikacji środowiskowej LEED.


Pozytywny klimat wokół zrównoważonego budownictwa w połączeniu ze zmianami w prawie budowlanym, promującymi ekologiczne rozwiązania, sprawiają, że liczba „zielonych” inwestycji w ostatnich latach systematycznie rośnie. Ten trend przekłada się z kolei na rosnącą popularność międzynarodowych wielokryterialnych systemów certyfikacji, potwierdzających że dany budynek jest obiektem przyjaznym dla środowiska i użytkowników.

 
Amerykański system LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pozwala ocenić budynek według siedmiu kryteriów: energia i atmosfera, wykorzystanie zasobów wodnych, lokalizacja, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność, priorytety regionalne oraz materiały i zasoby. W tej ostatniej kategorii bierze się pod uwagę dobór odpowiednich materiałów, gospodarowanie odpadami przeznaczonymi do recyklingu oraz wykorzystywanie zasobów wytwarzanych w regionie. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w tej grupie wynosi 14, a warunkiem obligatoryjnym jest zapewnienie łatwo dostępnego obszaru zbierania i przechowywania materiałów przeznaczonych do recyklingu.

 
Recykling w produkcji szkła


Zgodnie z założeniami certyfikacji LEED punkty w podkategorii „Materiały pochodzące z recyklingu” można uzyskać wykorzystując produkty budowlane zawierające materiały z recyklingu, w których suma zawartości poużytkowych materiałów z recyklingu oraz połowa zawartości przedużytkowej stanowi minimum 10% (możliwość zdobycia 1 punktu) lub 20% (możliwość zdobycia 2 punktów) całkowitej wartości materiałów w danym projekcie1. Choć w przypadku szkła nie można mówić o tradycyjnym recyklingu, bo produkt finalny w postaci szyby zespolonej nie nadaje się do ponownego przetworzenia, to jednak elementy recyklingu pojawiają się w procesie produkcji szkła. „W naszych procesach produkcyjnych wykorzystujemy materiały z recyklingu, czyli stłuczkę szklaną pochodzącą m.in. z odłamanych w trakcie produkcji brzegów tafli oraz odpadów szkła z rozkroju” – mówi Szymon Piróg, Doradca Techniczny w Pilkington Polska. „Stłuczka stanowi ok. 28% surowców używanych do produkcji szkła float i ma korzystny wpływ na topienie pozostałych surowców przekładając się na ograniczenie zużycia gazu. Wykorzystanie stłuczki szklanej w produkcji szkła float nie tylko zmniejsza zużycie energii, ale również podnosi jakość finalnego produktu”. 


Regionalne zasoby – 800 km dla środowiska


Do zwiększenia punktacji w systemie LEED w kategorii „Materiały i zasoby” przyczynia się wykorzystanie w budynkach materiałów wydobywanych lub wytwarzanych w regionie. Ich zastosowanie wspiera wykorzystanie miejscowych zasobów i zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko. Audytorzy LEED przyznają 1 lub 2 punkty za wykorzystanie materiałów budowlanych lub produktów, które zostały wydobyte, zebrane, odzyskane lub wytworzone w odległości 800 km (500 mil) od miejsca budowy w ilości minimum 10% lub 20% w oparciu o koszt całkowitej wartości materiałów. Jeżeli tylko część produktu lub materiału jest wydobywana, zbierana lub odzyskiwana i wytwarzana lokalnie, wtedy tylko ten procent (wagowo) może wliczać się do wartości regionalnej.


Gęsta sieć produkcji i dystrybucji danego materiału budowlanego pozwala spełnić kryterium „regionalności”. NSG Group dystrybuuje szkło marki Pilkington w Polsce poprzez sieć sześciu zakładów przetwórczych Pilkington IGP zlokalizowanych w różnych rejonach Polski: w Skierniewicach, w Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i w Białymstoku. Aby dodatkowo zwiększyć wydajność produkcji w segmencie produktów wysokoprzetworzonych, NSG Group uruchomiła na polskim rynku w ciągu ostatnich dwóch lat nowe linie do hartowania i laminowania szkła oraz zainwestowała w infrastrukturę i park maszynowy.
Szkło architektoniczne marki Pilkington znalazło zastosowanie w wielu „zielonych” budynkach w Polsce, które już uzyskały certyfikat LEED lub starają się o przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia. Na liście tych inwestycji znajdują się biurowiec BorgWarner w Jasionce k. Rzeszowa (srebrny LEED), budynek Corius – należący do warszawskiego kompleksu biurowego Aeropark Business Park (złoty LEED) i kompleks biurowy Adgar Plaza w Warszawie, którego certyfikacja trwa.

 

 

źródło: PILKINGTON POLSKA Sp. z o.o.