Automat do przykręcania wzmocnień AMS 6010
Automat do przykręcania wzmocnień AMS 6010

Urządzenie AMS 6010 firmy URBAN, to całkowicie zautomatyzowane urządzenie do skręcania wzmocnień stalowych z profilami okiennymi z PVC. Maszyna rozpoznaje różne ustawienia pozycji wkrętów profili ramy, skrzydła i słupka. Cały proces jest w pełni kontrolowany w zależności od wybranej opcji wkręcania.

Uruchomienie pracy urządzenia następuje poprzez sterowanie SPS – jest to rodzaj sterownika programowalnego, dzięki czemu do zadań osoby obsługującej maszynę, należy włożenie do profilu PVC wzmocnienia stalowego, wprowadzenie do prowadnicy maszyny i odebranie gotowego elementu z magazynu. Magazyn mieści od 18 do 22 gotowych skręconych elementów profili. Jednostka posuwu śrub jest zintegrowana z automatycznym podajnikiem wkrętów i wyłącznikiem głębokościowym.

Ustawianie i odstęp pomiędzy wkrętami jest automatycznie regulowany np. profile białe i kolorowe. Urządzenie daje możliwość wstępnego wyboru czterech pozycji wkręcania, poprzez sterownik elektroniczny lub zderzaki końcowe. Sterownik elektroniczny umożliwia również wstępny wybór bezpośrednio trzech odstępów. Minimalny odstęp pomiędzy dwoma wkrętami nastawiany jest za pomocą barier świetlnych. Zautomatyzowana linia AMS 6010 dokonuje także obróbek ościeżnic. Ponadto rozpoznaje koniec profilu poprzez bariery świetlne.

OPCJE ROZBUDOWY MASZYNY

  1. Rozpoznawanie profili: rama/skrzydło - dzięki rozpoznaniu za pomocą bariery świetlnej  istnieje możliwość automatycznej zmiany pozycji wkręcania. Regulacja pozycji wkręcania zachodzi przez zderzaki.
  2. Rozpoznawanie wycięcia pod stały słupek: odczyt za pomocą barier świetlnych. W obszarze wycięcia pod słupek nie nasadza się żadnego wkrętu.
  3. Rozpoznawanie wycięcia pod puszkę zamka: odczyt za pomocą wyłącznika krańcowego. Również w obszarze puszki zamka nie nasadza się żadnego wkrętu.
  4. Ręczne wkręcanie: indywidualny system wkręcania za pomocą obsługi oburęcznej.
  5. Automatyczny posuw elementów.
  6. Stół do odbioru elementów o wymiarach 2570 x 1300 mm, PFS 6010.

Po zakończeniu pracy profil jest odtransportowany na stół podawczy albo podajnik rolkowy. Cała obsługa jest ułatwiona dzięki elektronicznemu wyświetlaczowi.
Przykładowa wydajność:
Profil o długości 1000 mm wraz ze wzmocnieniem stalowym:
4 wkręty o grubości 3 mm = ok. 18 sekund = ok. 1600 profili / 8 godzin.