Kalendarz FAKRO  jest najlepszy
Kalendarz FAKRO jest najlepszy

Kalendarz FAKRO – drugiego na świecie producenta okien dachowych - został uznany  przez redakcję Forum Branżowego za najlepszy ścienny kalendarz firmowy.

Zdecydowała o tym kapituła konkursu, organizowane­go od kilku lat przez miesięcznik.
Wśród firm związanych z branżą budowlaną „kalenda­rzowa rywalizacja” z roku na rok zyskuje coraz więk­szą popularność. Tym razem oceniano sześćdziesiąt kalendarzy, podzielonych na trzy kategorie: biurkowe, trójdzielne i ścienne. W tej ostatniej kategorii FAKRO okazało się najlepsze. 
- Ta bardzo miła dla nas nagroda jest potwierdze­niem tego, że nasz pomysł połączenia kreatywności architektów z całego świata i kreatywności grafi­ków FAKRO świetnie się sprawdził - mówi Dyrek­tor Marketingu FAKRO Polska Janusz Komurkiewicz. - W naszym kalendarzu wykorzystaliśmy prace ubie­głorocznych laureatów Międzynarodowego Konkursu dla architektów NEW VISON OF THE LOFT organizo­wanego przez FAKRO. Nagrodzone prace to najlepsze wizualizacje architektonicznej koncepcji poddasza z oknami FAKRO, pełnego światła i kreatywnych roz­wiązań przyjaznych człowiekowi.  O nagrody rywalizo­wali projektanci z tak egzotycznych krajów jak Jamajka, RPA,  Meksyk, Hongkong oraz niemal wszystkich krajów europejskich, między innymi Francji, Danii, Austrii, Nie­miec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. 
Połączenie architektonicznych wizji i kreatywności pra­cujących grafików zaowocowało oryginalnym kalenda­rzem w oszczędnej tonacji czerni i bieli eksponującej oryginalne poddasza przyszłości. 

 

źródło: FAKRO