Odpowiednio zaplanowana logistyka przynosi korzyści!
Odpowiednio zaplanowana logistyka przynosi korzyści!

Poziom automatyzacji procesów produkcji w polskich przedsiębiorstwach jest już na porównywalnym poziomie jak w krajach Europy zachodniej. Dotąd w dużej mierze dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej inwestowano w automatyzację procesów cięcia i obróbek, a także zgrzewania i oczyszczania. 

Mało uwagi do tej pory przykładano do organizacji produkcji po procesie zgrzewania i czyszczenia, z wyjątkiem stołów do okuwania skrzydeł i pras do szklenia. Aby jednak zachować stałą ciągłość produkcji o określonej wydajności wynikającej z cięcia i zgrzewania z oczyszczeniem należy również szczególną uwagę zwrócić teraz na ten etap produkcji. Tutaj również należy zapewnić odpowiedni poziom sterowania produkcją z programu produkcyjnego tzw. e-produkcji, jak również narzędzia do realizacji tego celu w postaci urządzeń logistycznych do transportu wewnątrzzakładowego - wózków na profile, stołów montażowo-logistycznych, regałów na skrzydła, pionowych podajników rolkowych, sortowników do szyb i wyrobów gotowych, stołów do montażu rolet czy stojaków na wyroby gotowe. Zapewnienie płynności produkcji na wszystkich etapach/stanowiskach procesu produkcji stolarki (likwidacja tzw. wąskich gardeł) przynosi wymierne efekty i korzyści dla przedsiębiorstwa.

W procesie tym istotną rolę odgrywa prawidłowy dobór ilości urządzeń, ich wielkości, do wielkości produkcji oraz paczek optymalizacyjnych. Dla uporządkowania procesu uszczelkowania, okuwania i magazynowania wyrobów, konieczne jest ponumerowanie tych urządzeń oraz ich przegród w celu szybszej ich identyfikacji i odnalezienia wśród setek półwyrobów. Szczególnie ważne jest to w większych zakładach gdzie pracują dwie lub trzy linie zgrzewająco-czyszczące, a gdzie po wyjściu z oczyszczarki zachodzi potrzeba najpierw ich okucia, potem skojarzenia ram ze skrzydłem lub skrzydłami, a potem magazynowania przed szkleniem. Tutaj ważne jest też odpowiednie skojarzenie szyb i listew z odpowiednimi skrzydłami, a potem magazynowanie i sortowanie do wywozu wyrobów gotowych.

Organizacja produkcji po zgrzewaniu i czyszczeniu wymaga zatem odpowiedniego zaplanowania, często zaprojektowania tego etapu procesu produkcyjnego. Firma URBAN Polska specjalizuje się w przygotowywaniu takich projektów i później w ich wykonawstwie. Już dla sześciu naszych klientów przygotowaliśmy projekty, które następnie zrealizowaliśmy. W naszym zakładzie w Żarach zajmujemy się produkcją tego typu systemów logistycznych, które prawie zawsze są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. To tutaj po raz pierwszy w Polsce i Europie zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy osobną stacjonarną frezarkę do końców profili z uszczelkami, sterowaną CNC na 8 profili! To tutaj udoskonaliliśmy znane na rynku rozwiązania stołów do montażu rolet na oknach! W tej chwili pracujemy nad kolejnymi dwoma projektami, które zimą zostaną wprowadzone do sprzedaży, a które będą miały za zadanie jeszcze bardziej zorganizować produkcję po zgrzewaniu i czyszczeniu. Proponowane przez nas rozwiązania są przystępne cenowo jak na warunki polskie. Są to rozwiązania sprawdzone, przetestowane i wsparte referencjami.

Jednak największa korzyść to osiąganie założonych planów jakościowych, organizacyjnych, wydajnościowych i utrzymanie wielkości produkcji na stałym, określonym od początku do końca poziomie. Również wizerunek firmy wiele zyskuje poprzez porządek na produkcji i lepszą organizację pracy. Dzięki uporządkowaniu transportu między stanowiskowego osiąga się również mniejsze straty materiałów, uszkodzeń profili, szyb i wyrobów gotowych. I co najważniejsze rozwiązania te po lekkich modyfikacjach sprawdzają się doskonale również w przypadku produkcji stolarki aluminiowej i drewnianej.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani przygotowaniem profesjonalnego projektu organizacji produkcji po zgrzewaniu i czyszczeniu, a potem jego realizacją to prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 068 478 78 00 lub e-mail: office@u-r-b-a-n.pl.