Adpol  S.A w zgodzie z... Unią Europejską!
Adpol S.A w zgodzie z... Unią Europejską!

Firma Adpol S.A. producent stolarki drewnianej i drewniano-aluminiowej spełniła wymagania stawiane przez Unie Europejską. Dotyczą one parametrów bezpieczeństwa i wytrzymałości produktów. Spełnienie tych kryteriów, wysoka jakość okien ADPOL, a także wprowadzenie specjalnej Zakładowej Kontroli Produkcji pozwala firmie na używanie symbolu „CE”. Oznaczenie to informuje, że produkty Adpol S.A. mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Stosowanie oznakowania „CE” możliwe jest po spełnieniu przez produkt wszystkich kryteriów zawartych w zharmonizowanych normach europejskich. Dla stolarki otworowej jest to norma EN 14351-1: 2006, określająca m.in. to że, produkt musi być bezpieczny i wytrzymały pod względem odporności na uderzenia, izolacyjności akustycznej i przenikalności ciepła. Firma zobligowana jest także do ciągłego kontrolowania jakości swoich produktów. Wyroby firmy Adpol S.A. posiadające znak „CE” mogą być wprowadzone do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Księstwie Lichtenstein. 

Firma Adpol S.A. przystosowując się do wymagań stawianych przez normy europejskie, wprowadziła Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Obejmuje ona kontrole i dokumentacje we wszystkich kluczowych elementach działalności firmy, od nadzoru nad procesem produkcji i parkiem maszynowym poprzez kontrolę personelu, aż po reklamacje produktów. Głównym zadaniem ZKP jest dbanie o to, aby każdy wytwarzany i wprowadzany na rynek produkt był zgodny z normą EN 14351-1: 2006, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie znaku „CE” na oknach i drzwiach ADPOL

Oznaczając swoje produkty znakiem „CE” firma Adpol S.A. gwarantuje, że jej wyroby są zgodne z normami europejskimi. Symbol „CE” na produkcie oznacza także, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności z normą EN 14351-1: 2006 i bierze pełną odpowiedzialność za produkt wprowadzany na rynek. Dokumentem potwierdzającym zasadność oznaczenia produktu znakiem „CE” jest deklaracja zgodności, w której zostają potwierdzone cechy zadeklarowane oraz fizyczne właściwości produktów wymagane w normie EN 14351-1:2006. Kupując produkty Adpol S.A. mamy więc gwarancje jakości na poziomie europejskim.