Budownictwo energooszczędne, a stolarka okienna
Budownictwo energooszczędne, a stolarka okienna

Mniejsze zapotrzebowanie na energię, lepszy mikroklimat w poszczególnych pomieszczeniach, a w rezultacie zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Zalet budownictwa energooszczędnego można wymienić jeszcze wiele.

Budownictwo energooszczędne to obecnie jeden z najważniejszych trendów na rynku nieruchomości. Koszt energii, dopłaty do kredytów czy wzrost świadomości ekologicznej to tylko niektóry czynniki, które stymulują zainteresowanie tego typu zabudową. Co więcej, zgodnie z unijną dyrektywą z dnia 19 maja 2010 roku, od 2021 roku wszystkie nowo powstałe budynki w krajach członkowskich mają być obiektami o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.

Dom pasywny czy dom energooszczędny

Dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii, budownictwo energooszczędne pozwala na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego komfortu cieplnego w każdym z pomieszczeń. Przy warunkach atmosferycznych, jakie panują w Polsce, najważniejszym zadaniem jest ograniczenie strat ciepła, a także kosztów związanych z ogrzaniem domu. Wśród podstawowych rozwiązań wykorzystywanych w tym celu, wymienić można m.in. uszczelnienie powłoki zewnętrznej budynku, a także stosowanie właściwej stolarki okiennej oraz drzwiowej. Popularne jest również wykorzystywanie pomp ciepła napędzanych prądem, które pozwalają na pozyskanie energii z gruntu, powietrza lub wody. W przypadku budownictwa pasywnego należy mieć dodatkowo na uwadze termoizolacje przegród zewnętrznych oraz ograniczenie występowania mostków termicznych. 

Warto jednak pamiętać, 
że choć każdy dom pasywny jest jednocześnie domem energooszczędnym, nie zawsze działa to w drugą stronę. Podstawowa różnica to wartość rocznego zużycia energii wykorzystywanej do eksploatacji budynku. 
W zależności od projektu domu, przy zastosowaniu kilku niewielkich grzejników oraz odpowiedniego kotła cieplnego, w budynku energooszczędnym uzyskujemy zużycie energii na poziomie od 15 do 70 kWh/m2. Dla porównania, w domach pasywnych zużycie wynosi maksymalnie 15 kWh/m. W tego typu zabudowie nie stosuje się osobnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Minimalizowane są również straty termiczne, zaś energię cieplną pozyskuje się z urządzeń elektrycznych, wentylacji (tzw. rekuperacja), a także światła słonecznego, które przedostaje się przez okna. Ponadto różne są wymogi względem grubości ścian, dachu, czy samego rozmieszczenia pomieszczeń. W budownictwie energooszczędnym dozwolony jest także podział na pokoje, w pasywnym preferowane są pomieszczenia otwarte, gdyż sprzyja to wentylacji.

Jakie okna najlepsze? 

Stolarka okienna to punkt newralgiczny nawet w budownictwie tradycyjnym, bowiem dobór okna o właściwym współczynniki przenikania ciepła może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania. Poza samym uszczelnieniem oraz materiałami wykorzystywanymi do montażu, najważniejszą rolę odgrywają elementy konstrukcji. Należy także zaznaczyć, iż z „energetycznego punktu widzenia” nie ma znaczenia fakt, czy okno zostało wykonane z drewna czy z PCV. 

Okna, które projektowane są z myślą o budownictwie energooszczędnym charakteryzują się przede wszystkim niskim współczynnikiem przenikania ciepła, który powinien wynosić maksymalnie 1,0 W/m2K. Przeważnie są to okna pięciokomorowe, z potrójną szybą, wzmocnieniami termicznymi oraz o profilach szerszych niż 70 mm. Inaczej wygląda to w domach pasywnych, w których okna muszą spełniać szereg restrykcyjnych wymagań. Jednym z podstawowych jest całkowity współczynniki przenikania ciepła nie większy niż 0,8 W/m2K. Co więcej, szyby w takich oknach mają za zadania również maksymalizować zysk energetyczny z promieniowania słonecznego, dlatego współczynnik całkowitej przepuszczalności g musi być wyższy niż 50%. Z tego powodu okna od południowej strony elewacji powinny być większe od pozostałych i mieć powierzchnie równą około 20% powierzchni podłogi. Nierzadko jest to również stolarka sześciokomorowa, z profilami o szerokości 92 mm, potrójną szybą (przestrzeń między szybami jest wypełniona gazem szlachetnym) i specjalnymi wzmocnieniami termicznymi.
- W przypadku okien do domów pasywnych, wzmocnienia termiczne odgrywają bardzo ważną rolę – informuje Artur Głuszcz z firmy MS więcej niż OKNA, producenta okna MS evolution [pasywnego]. – Dlatego wykorzystywane przez nas wzmocnienia SteelPUR® oprócz ekstremalnych parametrów termicznych, zapewniają oknom większą sztywność oraz wytrzymałość w porównaniu do tradycyjnych wzmocnień. Aby móc budować nie tylko jednoskrzydłowe, ale także wielokwaterowe okna, dysponujemy wzmocnieniami zarówno do skrzydeł oraz ram, jak i do słupków ruchomych oraz stałych - dodaje.
Czołowi producenci okien pasywnych poddają je dobrowolnej certyfikacji, w celu potwierdzenia ich najwyższej jakości i wysokich parametrów izolacyjnych. Jednym z instytutów przyznających takie certyfikaty jest ift Rosenheim - niemiecki Instytut Techniki Okiennej. Podczas certyfikowania produktu sprawdzana jest m.in. przepuszczalność powietrza, szczelność na wodę opadową, odporność na obciążenie wiatrem a także weryfikowana jest metodami obliczeniowymi ich izolacyjność termiczna. Ponadto przeprowadzane są długookresowe badania w komorze klimatycznej przy zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Etykiety energetyczne

Etykiety energetyczne dla wybranych materiałów izolacyjnych oraz stolarki okiennej to również jeden z wymogów Unii Europejskiej, zaś sam system etykietowania bazuje na normie ISO 18292: 20120-12. Reguluje ona metodę oceny energetycznej systemów okiennych. Dzięki temu na etykiecie wybranego modelu okna, znajdziemy m.in. takie informacje jak wspominany już współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik przepuszczania energii g czy informację odnośnie klasy przepuszczalności powietrza. Etykiety te mają pomóc porównać potencjalnemu nabywcy, z pozoru podobne wyroby 
w kontekście energooszczędności budynku, gdyż niewłaściwie dobrana stolarka można powodować stratę aż 20% energii grzewczej. 

 

źródło: MS więcej niż OKNA