BREEM dla Placu Unii ze szkłem SunGuard
BREEM dla Placu Unii ze szkłem SunGuard

Plac Unii to zlokalizowany w samym centrum Warszawy, przy Placu Unii Lubelskiej, kompleks trzech obiektów połączonych na wysokoœci trzydziestu metrów nad ziemią szklanym dachem.

Spomiędzy dwóch szeœciokondygnacyjnych budynków wyrasta 21-piętrowy wieżowiec. Łączna powierzchnia użytkowa tego kompleksu wynosi niemal 57 tys. m. kw., z czego jedną czwartą zajmują sklepy i punkty usługowe nowootwartej galerii handlowej, a pozostałą cz궜ć zajmują biura. W 2012 roku zarówno częœć handlowa, jaki i biurowa  budynku otrzymały certyfikat jakoœci BREEAM na poziomie „bardzo dobry”. Znaczący wpływ na wysoką punktację uzyskaną przez budynek miało użycie szkła kontroli słonecznej SunGuard produkowane przez Guardian Częstochowa. 
Kompleks handlowo-biurowy Plac Unii jest atrakcyjny przede wszystkim ze względu na swoją nowoczesną formę, którą stworzyli architekci z pracowni APA Kuryłowicz & Associates: wewnętrzne alejki stanowią przedłużenie ulic  zbiegających się u stóp budynku, a goœcie galerii spoglądać mogą w niebo przez przeszklony dach. To właœnie szkło jest ważnym elementem projektu, można się w nim bowiem doszukać odwołania do charakterystycznej szklanej fasady Supersamu, który stał w tym miejscu do 2006 r.

Oszczędne i przyjemne wnętrza

Plac Unii to dowód na to, jak zawansowane technologicznie szkło staje się kluczowym elementem współczesnej architektury, zarówno ze względu na walory wizualne, jak i parametry użytkowe. „Obecnie szkło to dużo więcej niż tylko przezroczysta bariera oddzielającą wnętrze od otoczenia. Nowoczesne technologie produkcji powodują, że odpowiednio dobrane szkło przyczynia się znacznie do obniżania zapotrzebowania na energię wykorzystywaną zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń” – mówi Tomasz Gelio, dyrektor marketingu Guardian Częstochowa, firmy produkującej szkło SunGuard zastosowane na fasadzie Placu Unii.
Plac Unii jest przykładem wykorzystania szkła kontroli słonecznej SunGuard  SuperNeutral 70/41. Szkło to charakteryzuje się wysokim poziomem transmisji œwiatła widzialnego na poziomie 70% (powłoka na pozycji 2 w zestawie dwuszybowym), co zapewnia użytkownikom dostęp do naturalnego oœwietlenia. Jednoczeœnie wartośœć g (tzw. Solar Factor) na poziomie 40% sprawia  że do pomieszczeń dociera jedynie 2/5 energii promieniowania słonecznego. Dzięki temu w gorące dni nawet bez użycia dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej, takiej jak rolety czy żaluzje, nie dochodzi do przegrzania pomieszczeń. Z drugiej strony izolacja cieplna na poziomie U=1,1 W/(m2K) zapewnia zabezpieczenie przed nadmierną ucieczką ciepła w chłodniejszych porach roku.

BREEM dla œrodowiska i komfortu

Wykorzystanie zaawansowanego wysokoselektywnego  szkła SunGuard SuperNeutral 70/41 było jednym z czynników przyczyniających się do otrzymania przez Plac Unii certyfikatu BREEAM na poziomie „bardzo dobry”. System BREEM ocenia bowiem czynniki œrodowiskowe i wpływ budynku na zrównoważony rozwój, biorąc pod uwagę m. in. takie parametry, jak ochrona termiczna i przeciwsłoneczna, zyski spowodowane dostępem naturalnego œświatła słonecznego i komfort użytkowników. Transport szkła bez zbędnych opakowań przyczynia się również do zdobycia punktów BREEAM w kategorii „odpady”.
„Nasze innowacyjne produkty szklane spełniają warunki stawiane przez systemy ocen budynków, takie jak LEED czy BREEAM. Certyfikaty te œświadczą o komforcie użytkowników i obniżonych kosztach ogrzewania, chłodzenia i oœwietlenia, stanowiąc również wartośœć marketingową dla właœścicieli i zarządców.” – podsumowuje Tomasz Gelio. 

 

źródło: Guardian Częstochowa