Relacja z konferencji MS więcej niż OKNA
Relacja z konferencji MS więcej niż OKNA

Wyróżnienie okna MS evolution prestiżowym certyfikatem niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim oraz wymogi względem budownictwa energooszczędnego – o tym rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się 16 października w Centrum Prasowym PAP. 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie mgr inż. Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, który opowiedział o efektywności energetycznej okien oraz wymogach względem budownictwa energooszczędnego. Omówiona została również klasyfikacja budynków, ze względu na ich eksploatacyjne zużycie energii, a także korzyści płynące z inwestowania  w budownictwie w energooszczędne technologie. 

O najnowszych rozwiązaniach zastosowanych w oknie MS evolution oraz samym procesie certyfikowania opowiedział natomiast mgr inż. Artur Głuszcz, ekspert z firmy MS więcej niż OKNA. Aby uzyskać międzynarodowe potwierdzenie, iż okna te z powodzeniem można stosować w domach pasywnych, przeprowadzono liczne badania, w których skupiono się na wzmocnieniach termicznych. Zbadana została również statyka okien, w których zastosowano nowe wzmocnienia, ich szczelność oraz wytrzymałość. Przeprowadzono także liczne obliczenia termiczne. Aby dodatkowo potwierdzić stałość parametrów okna, wykonano długookresowe badania w komorze klimatycznej przy zmiennych warunkach pogodowych
- Dzięki skumulowaniu w jednym oknie kilku poprawiających izolacyjność rozwiązań, osiągnęliśmy współczynnik przenikania ciepła Uw 0,72 W/m2K dla okna referencyjnego o wymiarach 1230x1480 mm. Pozwoliło nam to z ogromnym, bo dziesięcioprocentowym zapasem, spełnić normy dla okien pasywnych – podsumowuje Artur Głuszcz, ekspert z firmy MS więcej niż Okna.


Budownictwo energooszczędne to obecnie bardzo wyraźny trend na europejskim rynku nieruchomości, zaś materiały wykorzystywane do domów pasywnych muszą przejść szereg restrykcyjnych badań, potwierdzających ich najwyższą jakość. Wyróżnienie okna MS evolution Certyfikatem ift Rosenheim, stanowi duży sukces dla firmy MS więcej niż OKNA.

 

źródło: MS więcej niż OKNA