Szkła z ochroną przeciwsłoneczną Guardian 
w budownictwie mieszkaniowym
Szkła z ochroną przeciwsłoneczną Guardian w budownictwie mieszkaniowym

Zmienione przepisy ujęte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają maksymalny poziom całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla oszkleń na poziomie g=0,35 w okresie letnim (dotychczas g=0,50). Aby sprostać tym rygorystycznym wymaganiom Guardian przygotował dla budownictwa mieszkaniowego trzy nowe szkła: ClimaGuard® Solar, ClimaGuard® EcoSun oraz Guardian® Sun.

Koszty energii elektrycznej wykorzystywanej do klimatyzowania pomieszczeń wzrastają w Polsce sukcesywnie od kilku lat i nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się zmienić. Równocześnie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadza nowe, bardziej rygorystyczne przepisy związane z maksymalną przepuszczalnością energii promieniowania słonecznego (wartość g). Oba te fakty powodują, że zarówno inwestorzy, jak i klienci indywidualni coraz częściej sięgają po szkła zapewniające odpowiedni poziom kontroli słonecznej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku Guardian rozszerza paletę swoich szkieł stosowanych już z powodzeniem w budynkach użyteczności publicznej, o trzy nowe produkty dedykowane budownictwu mieszkaniowemu: ClimaGuard®Solar, ClimaGuard® EcoSun oraz Guardian® Sun. Nowe szkła rozróżniając zakres długości fal promieniowania świetlnego, odbijają większość promieniowania podczerwonego odpowiadającego za nagrzewanie się pomieszczeń, a przepuszczają światło widzialne praktycznie bez żadnych strat. Dzięki temu w pomieszczeniach niewyposażonych w klimatyzację zwiększa się poczucie komfortu, a tam gdzie klimatyzacja jest dostępna, obniżone zostają koszty jej użytkowania.

ClimaGuard® Solar

ClimaGuard® Solar to zaawansowane technicznie szkło o doskonałym współczynniku przenikalności energii słonecznej oraz optymalnym poziomie izolacyjności cieplnej, które stanowi skuteczne zabezpieczenie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Dzięki zastosowaniu szkła ClimaGuard® Solar można cieszyć się w pomieszczeniu światłem słonecznym i komfortową temperaturą, niezależnie od warunków termicznych panujących na zewnątrz.

Szkło dostępne jest w wersji do hartowania (z oznaczeniem T) oraz w wersji nie nadającej się do hartowania, o tych samych parametrach i wyglądzie.

ClimaGuard® EcoSun

ClimaGuard® EcoSun to równie zaawansowany produkt oferujący znakomity poziom przenikana światła i doskonałą izolację cieplną oraz zapewniający ochronę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Szkło ClimaGuard ® EcoSun rozróżnia zakresy długości fal promieniowania słonecznego gwarantując też zwiększony poziom transmisji światła widzialnego na poziomie TL=70%.

Guardian Sun

Charakteryzujący się optymalnym poziomem izolacji cieplnej i maksymalną przejrzystością i jasnością Guardian Sun zapewnia obniżenie temperatury we wnętrzu pomieszczeń i pomaga zmniejszyć koszty eksploatacji klimatyzacji. Szkło dostępne jest również w wersji do hartowania (oznaczenie T) i laminowania – w połączeniu z linią produktów Guardian LamiGlass® zwiększa poziom bezpieczeństwa i komfortu akustycznego.

 

Wszystkie nowe szkła powlekane powstają na bazie szkła ExtraClear Float tak by zapewnić lepszą neutralność i wyższy wskaźnik oddania kolorów. Minimalna emisyjność 1% pozwala na uzyskanie współczynnika przenikania ciepła nawet Ug=0,5 W/(m2K) w zestawach trzyszybowych z argonem (bez konieczności stosowania drogiego gazu jakim jest krypton). W oknach pozwala to na uzyskanie Uw<0,9 W/(m2K) – jest to wartość, dla której według nowych przepisów nie będą obowiązywały ograniczenia powierzchni okien w nowobudowanych obiektach.


 

Dane Techniczne / Parametry:

 

Światło widzialne

Energia słoneczna

Wartość g

EN 410

[%]

Wartość U

Szkło

 

Transmisja

[%]

Odbicie na

zewnątrz

[%]

Odbicie do

wewnątrz

[%]

Wskaźnik

oddania

barw

Transmisja

bezpośrednia

[%]

Odbicie na

zewnątrz

[%]

Absorpcja

[%]

 

Powietrze

[W/m²K]

Argon

90%

[W/m²K]

ClimaGuard® Solar

66

26

23

96

39

41

20

42

1,3

1,0

ClimaGuard® EcoSun

70

12

13

94

36

40

24

38

1,3

1,0

Guardian Sun

69

19

18

93

39

40

21

42

1,3

1m0

Szklenie: 6-16-4, powłoka Guardian na poz. #2


Źródło: Guardian Częstochowa