Ministerstwa Gospodarki  wyłoniło realizatora Branżowego Programu Promocji dla branży  stolarki budowlanej
Ministerstwa Gospodarki wyłoniło realizatora Branżowego Programu Promocji dla branży stolarki budowlanej

Rusza w reszcie rządowy program promocji programów branżowych, po ponad dwóch latach od momentu wytypowania przez Ministerstwo Gospodarki 15 „specjalności eksportowych”, na drodze przetargu publicznego, wybrany został Realizator Branżowego Programu Promocji dla branży stolarki budowlanej. Na promowanie stolarki okienno-drzwiowej przeznaczono ponad 5 mln. zł. Firmy biorące udział w rządowym programie będą mogły otrzymać 75% zwrotu kosztów, jakie poniosą na działania promocyjne w ramach programu.

W opinii Ministerstwa Gospodarki, najlepszą koncepcję programu przedstawiło Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI, zawiązane przez Związek POLSKIE OKNA I DRZWI, firmę ELTAR oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Warto zauważyć, że cena nie była kryterium, które wyłoniło zwycięzcę. Mimo, najwyższej ceny przedstawionej prze Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi, uznano, że zaproponowany program merytoryczny oraz sposób jego realizacji jest najbardziej korzystny dla budowania, pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, a w szczególności branży stolarki. Sukces Konsorcjum nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie polskich eksporterów, którzy tak naprawdę byli twórcami koncepcji BPP. Już dziś do grona uczestników programu należą firmy: M&S Więcej niż Okna, Fakro, Bracia Bertrand, Wiśniowski, Vetrex, Invado, Pozbud, AIB, Pinus, Dako, Frezwid i to właśnie tym firmom należą się największe słowa uznania.

Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pozyskanie wsparcia finansowego dla swoich działań promocyjnych w Niemczech, Francji, Włoszech, Czechach i Szwecji, Związek POLSKIE OKNA I DRZWI zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się pod koniec kwietnia w celu uzgodnienia szczegółów realizacji poszczególnych działań w ramach BPP.