Kolejny, ciepły system okienny Ponzio
Kolejny, ciepły system okienny Ponzio

W nowym systemie okiennym o symbolu Ponzio PE 68 uzyskano jeszcze lepsze parametry termiczne w porównaniu z jego poprzednikiem.
System, zależnie od rodzaju zastosowanego wypełnienia, pozwala na osiągnięcie różnych wariantów współczynnika Uf. W wersji najcieplejszej systemu PE 68HI – Uf wynosi 1,32 W/m2K.
System posiada trzykomorową konstrukcję profili z tzw. eurorowkiem. W profilach zastosowano szerszą przekładkę poliamidową – 32 mm oraz zmodyfikowaną uszczelkę centralną z dodatkową uszczelką zewnętrzną.
Analogicznie jak w innych systemach okiennych (PE 52, PE 60) jest też możliwość zastosowania okuć z rowkiem PVC.
Badania nowego systemu PE 68 na zgodność z europejską normą zharmonizowaną zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym (uzyskano wysokie parametry, np. obciążenie wiatrem: klasa C5 – 2000PA, wymiary skrzydła 1200x2400).