Poradnik kupującego – systemy profili PCW, okna wielokomorowe, wzmocnienia stalowe, wzmocnienia termiczne
Poradnik kupującego – systemy profili PCW, okna wielokomorowe, wzmocnienia stalowe, wzmocnienia termiczne

Współczesne okna powinny zapewnić komfort i wysokie walory użytkowe, a także sprostać najsurowszym wymaganiom dotyczącym trwałości i aspektom związanym z ich użytkowaniem. Dlatego, tak ważnymi elementami są wielokomorowość okien, wzmocnienia stalowe oraz termiczne.

Profil w przekroju prostopadłym. Foto: Polskie Okna

Okna wielokomorowe
Kiedy mówimy o oknach wielokomorowych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim profile PCW, z których są one zbudowane. Dlatego też, to profile mają budowę komorową, z których każda z nich ma swoje specjalne zadanie. Aby dowiedzieć się, ile komór ma dany profil powinniśmy liczyć komory w przekroju prostopadłym do powierzchni profili. W przypadku ram okiennych w przekroju położonym ok. 10 mm od ich podstawy, w wypadku skrzydeł, w przekroju położonym ok. 10 mm od osadzenia okucia obwiedniowego (tzw. rowka okuciowego) w kierunku osadzenia szyby. Natomiast w przypadku słupków, w przekroju położonym ok. 10 mm od ich osi symetrii. Najbardziej skrajna, zewnętrzna komora, zawsze spełnia zadanie „odwodnienia”, to tam wykonuje się specjalne otwory (tzw. otwory odwodnieniowe), którymi woda, która przedostała się do wewnątrz okna, wyprowadzana jest na zewnątrz.

Największa komora, tzw. wzmocnieniowa, przeznaczona jest do włożenia wzmocnienia stalowego, czyli specjalnego kształtownika z blachy ocynkowanej, który dodatkowo wzmacnia profil. Wzmocnienia stalowe, ich kształt, grubość stali i ocynku oraz poprawność ich zamontowania w przeważającej mierze wpływają na sztywność okien oraz ich zachowanie w trakcie eksploatacji. Pozostałe komory są komorami dodatkowymi a ich wielkość i liczba wpływa na to czy profil jest cieplejszy czy zimniejszy. Każda dodatkowa komora, a wiec pustka powietrzna, jest dodatkowym izolatorem. W praktyce jednak, trzeba pamiętać, że widoczna poprawa parametrów cieplnych następuje jedynie tylko wtedy, kiedy szerokość komory jest nie mniejsza niż 5 mm. Tak więc, wąskie profile 5 komorowe (o szerokości 58-60mm) z technicznego punktu widzenia, praktycznie nie mają sensu a dodatkowo ich z reguły małe komory wzmocnieniowe, nie dają możliwości zastosowania dużych i dostatecznie wytrzymałych wzmocnień. Przykładowe, średnie poziomy współczynników izolacyjności termicznej U (im współczynnik U niższy tym profil cieplejszy) dla różnych rodzajów profili wyglądają następująco:

 • Profile wąskie 3-komorowe: U ok.1,7-1,9 W/m2K
 • Profile wąskie 5-komorowe: U ok.1,5-1,7 W/m2K
 • Profile szerokie 3-komorowe: U ok.1,5-1,6 W/m2K
 • Profile szerokie 4-komorowe: U ok.1,4-1,5 W/m2K
 • Profile szerokie 5-komorowe: U ok.1,3-1,4 W/m2K
 • Profile szerokie 6 i więcej komorowe: U ok.1,2-1,3 W/m2K

W sieci sprzedaży Polskie Okna, na terenie całego kraju dostępne są profile bluEvolution, które spełniają najnowocześniejsze normy profili okiennych. bluEvolution (Brugmann), to optymalna 6 komorowa konstrukcja oraz 92 mm głębokość montażowa zabudowy, dająca wysoką izolację termiczną i w efekcie rewelacyjną efektywność energetyczną (już w wykonaniu standardowym, bez dodatkowych środków izolacji cieplnej można uzyskać wartość Uw=0,83 W/m2K, natomiast ze wzmocnieniem stalowym, z przekładką termiczną i odpowiednio ciepłym pakietem szybowym – Uw=0,73 W/m2K), tym bardziej, że przy profilach o tak dużej głębokości zabudowy można stosować termoizolacyjne pakiety szybowe o szerokości do 60 mm. Gwarantując doskonałą izolację cieplną, okna i drzwi z profili bluEvolution przyczyniają się do znacznej redukcji kosztów ogrzewania i emisji CO², będąc tym samym produktem przyjaznym dla naturalnego klimatu i środowiska.

Wzmocnienie stalowe, zapewniające odpowiednią sztywność. Foto: Polskie Okna

Wzmocnienia stalowe
Praktycznie w każdym oknie, wewnątrz profili PCW, powinny znajdować się wzmocnienia, które zapewniają odpowiednią sztywność. Standardowo do wzmacniania profili PCW stosowane są specjalne kształtowniki ze stali ocynkowanej ogniowo. Każdy system profili PCW określa precyzyjnie potrzebę zastosowania wzmocnień, kształt i grubość w zależności od typu, funkcji i wielkości okna. Można w zasadzie przyjąć, że to głównie wzmocnienie nadaje sztywność profilom okiennym. Bez wzmocnień, większość okien z PCW praktycznie nie może poprawnie funkcjonować. W celu poprawnego funkcjonowania okien z PCW, wzmocnienia stalowe powinny spełniać następujące wymagania:

 • kształtem i grubością stali odpowiadać zaleceniom sytemu profilowego (przy nietypowych oknach - muszą być stosowane często większe i grubsze wzmocnienia)
 • powinny posiadać dostatecznie grubą warstwę ochronną ocynku ogniowego, która zabezpiecza wzmocnienia przed korozją (para wodna występująca w komorze wzmocnieniowej, przyśpiesza procesy korozyjne i w przypadku nie dostatecznego zabezpieczenia, wzmocnienie koroduje a w narożach okiennych mogą pojawić się rdzawe ślady)
 • wzmocnienia muszą być stosowane w całości i całkowicie wypełniać całą długość profili PCW (nie dozwolone jest stosowanie wzmocnień, które wkładane są tylko w niektóre fragmenty profili)
 • wzmocnienia stalowe muszą być trwale przykręcone wkrętami do profili PCW w odstępach ściśle określonych przez system profilowy (zwykle co min. 30-50 cm w przypadku profili białych i co ok. 25-35 cm w przypadku profili kolorowych).


Wzmocnienia termiczne
W dobie rosnących cen nośników energii i obowiązkowej certyfikacji energetycznej budynków, izolacyjność termiczna stała się jedną z najważniejszych cech, jaką powinny charakteryzować się materiały budowlane, w tym okna. O parametrach cieplnych okien nie stanowi tylko rodzaj zastosowanej szyby zespolonej. Istotne znaczenie ma również izolacyjność termiczna ramy okiennej, uzależniona m.in. od materiału, z jakiego wykonane są wzmocnienia. Stal jak powszechnie wiadomo jest dobrym przewodnikiem ciepła, a więc kiepskim izolatorem. Dlatego, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na energooszczędne rozwiązania, do usztywniania profili okiennych zaczęto wykorzystywać wzmocnienia termiczne, czyli kształtowniki wykonane na zasadzie łączenia stali z twardą wkładką tworzywową. Na rynku dostępne są również wzmocnienia wykonane całkowicie z kompozytów poliestrowo-szklanych wypełnionych pianką poliuretanową. Zastosowanie wzmocnień termicznych w miejsce wzmocnień stalowych zapewnia odpowiednią sztywność profilu PCW, gwarantując przy tym lepsze parametry cieple okien, ich większą wytrzymałość i sprężystość.

Porad udzielił Rafał Pruchnicki, ekspert ogólnopolskiej sieci sprzedaży okien – Polskie Okna.