Technologia solarna nowej generacji 
Schüco ProSol TF
Technologia solarna nowej generacji Schüco ProSol TF

Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne Schüco ProSol zintegrowane z oknami i fasadami przejmują funkcje tradycyjnych elementów okiennych i fasadowych, a przy tym pozwalają kreować niepowtarzalne kompozycje. Moduły, które można montować w fasadach izolowanych i nieizolowanych cieplnie oraz jako osłony przeciwsłoneczne, zapewniają ogromną swobodę projektowania.

Cienkowarstwowe, krzemowe moduły ProSol TF można zintegrować z fasadami budynków na wiele sposobów, nadając im niepowtarzalne walory estetyczne, funkcjonalne jak również ekologiczne. Moduły te nie tylko stanowią niezwykle wydajny element systemu pozyskiwania energii, lecz także mogą pełnić różnorakie funkcje, tradycyjnie zarezerwowane dla innych elementów fasady. Ich jednolita struktura, różne stopnie przezierności oraz ciekawe formy przeszkleń dają niepowtarzalne efekty architektoniczne.

Architektura podwójnie przyjazna środowisku
Produkcja modułów ProSol TF odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska w zakładach Schüco w Osterweddingen w pobliżu Magdeburga. W porównaniu z innymi technologiami produkcji, poziom emisji CO2 obniżono o ponad 50 000 ton rocznie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, moduły mogą pełnić rolę systemu pozyskiwana energii, zapewniającego ochronę przeciwsłoneczną, izolacyjność cieplną i akustyczną, ochronę przed warunkami pogodowymi, a nawet ochronę przed olśnieniem i zaglądaniem.

Niezwykle elastyczny proces produkcji sprawia, że moduły solarne Schüco ProSol TF zapewniają swobodę w projektowaniu ciepłych okien i fasad. Mogą one występować w dużych rozmiarach nawet 2,20 m x 2,60 m (5,7 m2), a jednocześnie cechują się jednakową strukturą. Dzięki zastosowaniu technologii laserowej, moduły mogą zapewniać różny stopień przezierności, dostosowywany każdorazowo do indywidualnego rozwiązania projektowego. Moduły Schüco ProSol TF można instalować w strefach przeziernych i nieprzeziernych fasad w postaci półprzeziernych szyb zespolonych lub nieprzeziernych wypełnień. Przy zastosowaniu modułów półprzeziernych wnętrza są oświetlane wystarczającą ilością światła, zaś system pełni dodatkowo rolę osłony przed nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzewaniem pomieszczeń. W poszczególnych modułach można również uzyskać zróżnicowany stopień przezierności. W wykonaniu półprzeziernym (20 %) uzysk energii sięga 50 – 55 Wp/m2, w wersji nieprzeziernej – 60 – 70 Wp/m2 . Wyjątkowo korzystne współczynniki wydajności można uzyskać nawet w przypadku wysokich temperatur modułów oraz przy rozproszonym świetle.

Energetyzujące możliwości
Wydajne i elastyczne rozwiązania modułów cienkowarstwowych pozwalają podnieść wartość rynkową modernizowanych budynków przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych, bez względu na istniejące rozwiązania konstrukcyjne. Taką możliwość dają ujednolicone rozwiązania fasad nieizolowanych cieplnie firmy Schüco, które można wydajnie integrować z modułami Schüco ProSol TF w nieprzeziernych obszarach fasady. Przemyślane rozwiązanie wraz z doskonale dopasowanymi akcesoriami montażowymi umożliwia optymalizację kosztów i planowania, jak również szybki montaż i wcześniejsze oddanie do eksploatacji.
Kompletne rozwiązania pozwalają także zużytkować potencjał wielkopowierzchniowych elewacji hal magazynowych i produkcyjnych. Przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji mogą zostać wyposażone w gotowe do montażu pakiety solarne. Kompletny zestaw solarny składa się z modułów cienkowarstwowych ProSol TF z inwerterem, o powierzchni 5,7 m2 każdy. Instalacja odbywa się przy minimalnym poziomie ingerencji w istniejącą strukturę budynku, gdyż moduły są mocowane do elewacji w zaledwie czterech punktach.
Moduły cienkowarstwowe ProSol TF mogą być również instalowane jako nieprzezierne lub półprzezierne elementy ochrony przeciwsłonecznej Schüco ALB. W takiej konfiguracji integracja ze ścianami osłonowymi lub elewacjami murowanymi odbywa się za pośrednictwem dużych, mocowanych na stałe lameli. Prefabrykowane komponenty systemowe zapewniają prosty montaż oraz wysokie bezpieczeństwo planowania i realizacji systemu.