energeto®<br />
okna modyfikowane energetycznie
energeto®<br /> okna modyfikowane energetycznie

Niewątpliwie motorem napędowym, a jednocześnie kierunkiem, w którym następuje rozwój systemów okiennych z PVC jest dążenie systemodawców do redukowania współczynnika przenikania ciepła profili. Idea związana ze zwiększaniem oszczędności energii i ograniczeniem jej strat w budownictwie nie jest czymś nowym. Branża okienna nie mogła pozostać obojętna na zmiany prawa i nowe kierunki rozwoju technologii budowlanych choćby dlatego, że w wielu budynkach okna stanowią ponad 20% powierzchni ścian i ograniczenie strat przenikającego przez nie ciepła wywiera znaczący wpływ na ogólną charakterystykę energetyczną całego obiektu. Niewątpliwie największy wpływ na parametry cieplne okna ma szyba, jednak również stanowiące ok. 30 % powierzchni profile okienne odgrywają istotną rolę.

energeto® – realizujemy wizję energooszczędnych okien
Inteligentne rozwiązania systemowe stają się rzeczywistością. Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych wewnątrz profili, elementy konstrukcyjne, ograniczające przy tym znacząco straty energii w budynkach, to nowe argumenty i korzyści, które oferuje aluplast. Zaproponowany przez aluplast koncept energeto jest nowym kierunkiem w myśleniu o energooszczędności okien, gdyż wiąże się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach wzmocnień stalowych, które powodowały pogorszenie ich termiki.
Wdrożenie energeto® możliwe jest dzięki kombinacji dwóch innowacyjnych technologii aluplast:
- „bonding inside“, specjalnego skrzydła z zastosowaniem techniki klejenia szyb oraz
- „powerdur inside“, nowego rodzaju ram opracowanego we współpracy z firmą BASF z zastosowaniem tworzywa sztucznego Ultradur® High Speed, który zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.

„bonding inside” – stabilność i bezpieczeństwo
Rozwiązanie firmy aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania w nich używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Poprzez związanie klejem szyby z profilem znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła, i w ten sposób stabilizuje okno. Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła. Metoda ta minimalizuje ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również lepsze zabezpieczenie przed włamaniem ze względu na brak możliwości wypchnięcia szyby. Dzięki zmianie technologii szklenia możliwe jest wykorzystanie pełnej głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła.

„powerdur inside“ – eliminujemy słabe ogniwo
Zapoczątkowane wraz z wdrożeniami technologii wklejania szyb działania, zmierzające do wyeliminowania „słabego ogniwa”, jakimi są z punktu widzenia termoizolacyjności profili stosowane w nich wzmocnienia stalowe, skutkowały próbami ich całkowitego wyeliminowania z kształtowników. Metalowe usztywnienie w profilach ram okiennych tworzy – wskutek wysokiej przewodności cieplnej – mostek termiczny. Wzmocniony włóknem szklanym termoplast zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC i zapewnia zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna. Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwoliło na likwidację mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła ram Uf = 1,0 W/m²K. Warto podkreślić, iż parametry te udało się uzyskać przy standardowej głębokości zabudowy profili wynoszącej 70 mm. Widać więc, że prowadzone prace badawcze pozwoliły na znaczne ograniczenie współczynników izolacyjności termicznej bez zwiększania głębokości kształtowników. Wąska konstrukcja zestawu rama+skrzydło, o szerokości zaledwie 107 mm, powoduje, że powierzchnia szyb jest większa, co jest spełnieniem postulatu efektywnego wykorzystania w budynkach energii cieplej pochodzącej ze słońca.

energeto® „foam inside” – dla najbardziej wymagających
Systemy energeto®, to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie pasywnych konstrukcji okiennych, [okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,8 W/(m2*K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2*K). Jest możliwe dzięki wykorzystaniu w produkcji okien kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej przez firmę aluplast, czyli technologii „foam inside”, polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór kształtowników dodatkowym materiałem izolacyjnym po ostatecznym zgrzaniu ram ościeżnic lub skrzydeł. Dzięki wprowadzeniu do komór profili specjalnej pianki poliuretanowej możliwe jest uzyskiwane niezwykle korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła profili. Wprowadzenie pianki poliuretanowej odbywa się przy zastosowaniu odpowiedniej maszyny aplikującej piankę do zaprojektowanych odpowiednio komór. Piana zwiększając swoją objętość wypełnia całkowicie przestrzeń ram okiennych aż po narożniki. Po wypełnieniu komór profili uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf=0,82 W/m2K, co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m2K.
Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto® 8000 /foam inside certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.

energeto® „foam inside” energooszczędność i wyjątkowy design
Aluplast oferuje dla nowej serii energeto® optymalny asortyment folii w różnych kolorach, obejmujący spektrum ponad 40 wariantów. Są to folie z zastosowaniem innowacyjnej technologii cool-colors, która gwarantuje ulepszone właściwości użytkowe oraz dłuższą trwałość powierzchni. Dekory cool-colors posiadają specjalne opatentowane pigmenty, zmniejszające absorpcję ciepła powierzchni laminowanych systemów okiennych, które narażone są bardziej na nagrzewanie i działanie czynników atmosferycznych. Pozwala to na optymalne powiązanie funkcjonalności oraz designu, a projektantom i inwestorom umożliwia realizację indywidualnych życzeń. Rozszerzenie programu dekorów w systemie energeto uwzględnia nowe trendy i wymogi wszystkich rynków. Dostępne dla każdego systemu nakładki aluminiowe dodatkowo zwielokrotniają liczbę możliwych wariantów kolorystycznych, pozwalając na uzyskanie dowolnego koloru z palety RAL.
energeto® otwiera zupełnie nową erę w produkcji okien. Erę, w której inwestorzy nie będą już musieli szukać okien energooszczędnych, bo one po prostu będą takie zawsze.