#WorldChildrensDay w PAGEN
#WorldChildrensDay w PAGEN

20 listopada PAGEN wspólnie z UNICEF Polska celebrował Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ta data nie jest przypadkowa – upamiętnia uchwaloną 20 listopada 1989 roku „Konwencję o prawach dziecka”. W tym roku ten wyjątkowy dzień upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, a pracownicy małopolskiego producenta, ich dzieci oraz wnuki aktywnie włączyli się w propagowanie praw dziecka.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję, która gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. „Konwencja o prawach dziecka” ma za zadanie chronić dzieci i wspierać je w prawidłowym rozwoju. W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy wyjątkowo ważny przekaz – chcemy zwrócić uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji oraz przeciwdziałać dyskryminacji. 

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości dotyczącej tolerancji, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci – powiedziała Katarzyna Chamioło, Prokurent w PAGEN Sp. z o.o., koordynująca projekty CSR.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy pod znakiem inkluzywności, równości i tolerancji. To wartości, które UNICEF stara się promować na całym świecie i które powinny dotyczyć każdego dziecka. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych darczyńców, partnerów, Ambasadorów Dobrej Woli, ale także przyjaciół i sympatyków. To dzięki nim możemy nieść pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i każdego dnia skutecznie walczyć o ich prawa - Powiedziała Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. 

W firmie PAGEN zorganizowano konkurs dla dzieci i wnuków pracowników firmy „Jestem dzieckiem, mam prawo do…”, w ramach którego najmłodsi przygotowywali prace plastyczne propagujące ich prawa. W holu firmy przygotowano specjalną galerię prac, w której zaprezentowano dzieła z przesłaniem. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a pracownikom i Klientom odwiedzającym siedzibę firmy w tym dniu towarzyszył słodki poczęstunek.

Firma w mediach społecznościowych promowała także film „Poszukiwacze skarbów”, który został przygotowany specjalnie na Dzień Dziecka.  

Wspólnie pokazaliśmy, że prawa dzieci nie są nam obojętne, a nasza współpraca z UNICEF Polska ma wymiar praktyczny. Jesteśmy jedną drużyną – drużyną praw dziecka, reprezentując w tym dniu niebieskie barwy – podsumowała Agnieszka Lalewicz, Specjalista ds. HR, odpowiedzialna za organizację #WorldChildrensDay w PAGEN.

 

źródło: Pagen