„Stolarka dla Powodzian”
„Stolarka dla Powodzian”

Drodzy Producenci, Dostawcy, Dystrybutorzy branży Stolarki Budowlanej,

Kataklizm, jaki dotknął nasz kraj spowodował, że dziesiątki tysięcy rodzin straciły w powodzi dorobek całego życia. Związek POLSKIE OKNA I DRZWI, solidaryzując się w tych tragicznych momentach z rodzinami dotkniętymi klęską powodzi, we współpracy z redakcjami pism oraz branżowych portali internetowych, inicjuje zbiórkę deklaracji na dostawę wyrobów bądź datków pieniężnych na rzecz gmin i rodzin, które znalazły się w tej dramatycznej sytuacji, pod hasłem „Stolarka dla Powodzian”.

Zebrane deklaracje wsparcia w postaci wyrobów bądź środków pieniężnych, zostaną przekazane burmistrzom bądź osobom prywatnym poszkodowanych gmin. Oferty przedstawimy poszkodowanym, ze wskazaniem ofiarodawców w celu ustalenia sposobu dostawy. Informacje o firmach, które aktywnie włączyły się w akcję pomocy powodzianom, podane zostaną do publicznej wiadomości przez współpracujące ze Związkiem media. Pierwsze dary serca postaramy się przekazać uroczyście na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Związku Polskie Okna i Drzwi w dniu 15 czerwca w ośrodku Centrum Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska w Dębe, a całą akcję planujemy zakończyć w dniu 30 czerwca.

Szanowni Państwo
Liczymy, że branża stolarki aktywnie włączy się w akcję o tak szczytnym celu, a Państwa hojność, pozwoli choć w zakresie wymiany okien i drzwi, zdjąć ciężar niepewności jutra, z rodaków dotkniętych tym tragicznym doświadczeniem.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Związku.

Z  poważaniem
Janusz Komurkiewicz
Prezes Zarządu
ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI