Nowa technologia w systemie okiennym  Ponzio
Nowa technologia w systemie okiennym Ponzio

Firma Ponzio wdrożyła innowacyjny system okienny PONZIO PE 78, przeznaczony do konstrukcji okien o szczególnie wysokich wymogach izolacyjności termicznej (Uf = 1,5 ÷ 1,9 W/m2K). System posiada czterokomorową konstrukcję z rowkiem okuciowym w standardzie „euro”, co pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz ułatwia ich montaż.

Zupełną nowością, zastosowaną przez firmę Ponzio, jako pierwszą w Polsce, jest przekładka termiczna z przegrodą aluminiową (aluminium naturalnie utleniane), która tworzy dodatkową komorę, poprawiając tym samym izolacyjność termiczną kształtowników. Konstrukcja czterokomorowa, w połączeniu z większą niż w przypadku systemu Ponzio NT68PE głębokością profili, daje znacznie większą sztywność kształtowników, a co za tym idzie umożliwia wykonywanie konstrukcji o większych gabarytach.

Wprowadzono również nowe rozwiązanie doszczelnienia centralnego poprzez zastosowanie dwukomponentowej uszczelki. Lepsze parametry izolacyjności termicznej osiągnięte zostały także dzięki nowej dwukomponentowej uszczelce przyszybowej o specjalnej konstrukcji.

Kolejne, nowatorskie rozwiązanie dotyczy konstrukcji słupka ruchomego i stwarza możliwość zastosowania okuć obwiedniowych na skrzydłach biernych.

Wstępne badania typu wyrobów systemu PONZIO PE 78, wg normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006 wykonano w notyfikowanych laboratoriach badawczych ITB.