W diamentowym blasku
W diamentowym blasku
DRUTEX S.A. jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie poinformował, że w tegorocznym rankingu Diamentów Forbesa, znalazł się na 4 miejscu w gronie przedsiębiorstw osiągających przychody ze sprzedaży przekraczające 250 mln złotych.

Ranking przygotowany we współpracy z wywiadownią Gospodarczą Dun&Bradstreet wyróżnia polskie przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Eksperci dokonali oceny zarówno wyników finansowych, jak i wartości majątku firm. Wycena uwzględniała m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Wybrane zostały firmy o dodatnim wyniku finansowym, niebędące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu Dun&Bradsteet.

Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. powiedział: „To prestiżowe wyróżnienie jest dla nas niezwykle cenne, jako że dowodzi, że strategia rozwoju firmy jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Jest ono jednocześnie potwierdzeniem prorozwojowego podejścia firmy, potencjału jej działania i skuteczności realizowanej polityki Tytuł będzie dla nas jednak również moblizacją do dalszego doskonalenia naszych produktów i działań. Jestem szczególnie dumny, że Drutex zdobył tak wysoką pozycję w okresie kiedy sytuacja rynkowa nie ułatwia firmom umacniania ich pozycji. Myślę, że tegoroczny wynik wskazuj, że nasza firma doskonale wykorzystuje szanse rynkowe i dysponuje potencjałem gwarantującym zrównoważony wzrost w przyszłości. Dziękuję wszystkim pracownikom oraz partnerom biznesowym za zaangażowanie, mobilizację i entuzjazm, które umożliwiły nam uzyskanie tak prestiżowego wyróżnienia”.