Innowacyjny system aluminiowych kształtowników drzwiowych DECALU
Innowacyjny system aluminiowych kształtowników drzwiowych DECALU

Systemy aluminiowe DECALU wykonane w technologii So Easy charakteryzuje nowoczesny design, doskonałe parametry techniczno-użytkowe oraz wyjątkowa szybkość montażu. W ich skład wchodzą także systemy drzwiowe, oparte o stosowne kształtowniki (profile) aluminiowe z przekładką termiczną. Pozwala to na wykonawstwo innowacyjnych drzwi rozwieranych ze skrzydłami  przeszklonymi lub wypełnionymi termicznymi panelami, oraz drzwi harmonijkowych i podnoszono-przesuwnych.

 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Nowoczesna architektura wymaga stosowania energooszczędnych wyrobów budowlanych, cechujących się odpornością na działanie wszelkich czynników atmosferycznych jak silny wiatr, wodę opadową i duże wahania temperatury. Jednocześnie powinny to być wyroby nieszablonowe i wysoce estetyczne.  Zgodnie z tymi tendencjami, producent systemów kształtowników z PVC – firma Deceuninck – uruchomiła produkcję aluminiowych kształtowników okiennych i drzwiowych DECALU, w ramach opatentowanej technologii So Easy. Innowacyjnością tego systemu jest wykorzystanie   niektórych rozwiązań stosowanych dotychczas tylko przy wytwarzaniu kształtowników tworzywowych jak np. maszynowe mocowanie uszczelek w kształtownikach aluminiowych, co zapewnia stabilną jakość oraz wysoką szczelność wyrobów.

Przedmiotem niniejszej publikacji są drzwi zewnętrzne, wykonywane głównie z aluminiowych kształtowników systemu DECALU 88 DOORS. Wyroby te cechuje podwyższona izolacyjność cieplna, nowoczesna konstrukcja i wysoka funkcjonalność oraz wyjątkowy design. Ponadto gwarantowana jest możliwość wyboru odpowiedniej linii stylistycznej – klasycznej, nowoczesnej i industrialnej. Zgodnie z założeniami technologicznymi, system charakteryzuje wiele rozwiązań upraszczających i przyspieszających wytwarzanie (nawet o 50 %), zaczerpniętych  z kompatybilnych systemów okiennych. Ograniczona liczba elementów niezbędnych do wykonania drzwi pozwala także na znaczne ograniczenie stanów magazynowych. Do istotnych wyróżników systemu DECALU zaliczyć   można:

 • zmniejszenie liczby elementów,
 • maszynowe mocowania (zagniatanie) uszczelek w kształtownikach aluminiowych ram ościeżnicy i skrzydła,
 • maszynowe mocowanie uszczelek w listwach (klipsach) przyszybowych,
 • supporty szklenia z przyspieszonym montażem,
 • możliwość mocowania okuć w przekładce termicznej,
 • specjalnie zaprojektowane zawiasy rolkowe mocowane wkrętami, łączące ościeżnice ze skrzydłami o bardzo dużej masie oraz eliminujące możliwość powstawania mostków termicznych.

Kształtowniki drzwiowe systemu DECALU są wykonane ze stopu aluminium EN AW 6060 T66 zgodnego z normą PN-EN 573-3:2019 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.  Uszczelki stosowane w konstrukcji  drzwi  oraz osadzane w listwach przyszybowych są wytwarzane z termoplastycznego elastomeru poliestrowego  TPE lub  syntetycznego kauczuku  EPDM (drzwi podnoszono-przesuwne).

  Fot. 1. Drzwi z kształtowników DECALU 88 Doors w wejściu do centra handlowego (fot. Deceuninck)

 

Drzwi wykonane z kształtowników systemu DECALU 88 Doors, zainstalowane m.in. w wejściu do jednego z centrów handlowych, obrazuje fot. 1.

Producent prezentowanych drzwi w swoich materiałach informacyjnych podaje, iż wyroby te spełniają wymagania m.in. następujących norm:

 - PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,

 - PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja,

 - PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.

 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE DRZWI

DECALU 88 DOORS

Konstrukcja drzwi rozwieranych systemu DECALU 88 Doors oparta jest na aluminiowych kształtownikach z przekładką termiczną o szerokości 49 mm. Przekładka wykonana z tworzywa sztucznego kopolimeru ABS w technologii  koekstruzji  redukuje efekt „bimetalu”. System charakteryzuje się smukłymi ościeżnicami z zawieszonymi na nich przeszklonymi skrzydłami, które nie ulegają odkształceniom powstałym w wyniku intensywnego nasłonecznienia latem lub działania niskiej temperatury w zimie. Prawidłową eksploatację drzwi zapewniają także specjalnie zaprojektowane do tego systemu zawiasy rolkowe, gwarantujące ponadto komfort i długoletnie użytkowanie. Zastosowane uszczelki są wizualnie płaskie, w związku z czym linia uszczelek zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz  jest praktycznie niewidoczna (istotne w konstrukcjach malowanych na jasne kolory). Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu drzwi rozwieranych przeszklonych wykonanych z kształtowników DECALU 88 Doors pokazano na fot. 2.

Fot. 2. Drzwi rozwierane z kształtowników DECALU 88 Doors (fot. Ekookna)

 

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe tego typu drzwi  kształtują się następująco:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnicy i  skrzydła  –  88 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,28 [W/m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,87 [W/(m²·K)],

 • grubość oszklenia:  od 12 mm do 62 mm,
 • maksymalna masa skrzydła  -  180 kg,
 • przepuszczalność powietrza  -  klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność  - 450 Pa wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem  - klasa C4 wg normy PN-EN 1210;2001.

Podana wartość współczynników Uw  została obliczona dla drzwi rozwieranych o wymiarach: szerokość – 1050 mm i wysokość – 2100 mm.

 

DECALU 88 PANEL DOORS

Oprócz drzwi  rozwieranych z przeszklonymi skrzydłami występują drzwi panelowe oznaczone jako DECALU 88 Panel Doors. Ich konstrukcja opiera się w dużej mierze o kształtowniki stosowane w już powyżej przedstawionych drzwiach. W skład panelu wypełniającego ramę skrzydła wchodzi rdzeń, na który składają się dwie płyty izolacyjne wykonane z polistyrenu ekstradowanego XPS o grubości 40 mm każda oraz obustronnie zainstalowane okładziny z blachy aluminiowej grubości 2 mm. Drzwi cechuje solidne mocowanie zamków i blach zaczepowych w przestrzeni przekładek termicznych, co zapewnia wysoką estetykę. Ponadto są wyposażone w specjalnie zaprojektowane do tego systemu aluminiowe zawiasy rolkowe typu Rollenband AT mocowane przy pomocy wkrętów, co nie wymaga obróbki kształtowników i zapewnia właściwą izolacyjność cieplną. W ościeżnicy możliwe jest zastosowanie podświetlenia LED i barier podczerwieni. Przekrój skrzydła oraz progu fragmentu  rozwieranych drzwi panelowych wykonanych z kształtowników systemu DECALU 88 Panel Doors zawiera fot. 3, natomiast na fot. 4 przedstawiono przykładowy wyrób z podświetleniem.

          Fot. 3. Drzwi rozwierane panelowe z kształtowników DECALU 88 Panel Doors 

Fot. 4. Drzwi panelowe podświetlane z kształtowników DECALU 88 Panel Doors (fot. Deceuninck)

 

Zaprezentowane rozwiązanie konstrukcyjne drzwi cechują następujące podstawowe parametry techniczno-użytkowe:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnicy i skrzydła  -  88 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:  Ud = 0,93 [W/(m²·K)],
 • przepuszczalność powietrza  - klasa 3 wg normy PN-EN 1207:2001,
 • wodoszczelność  -  klasa 6A (250 Pa) wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem  -  klasa C5 (2000 Pa) wg normy PN-EN 12210:2001.

 

 

 

DECALU 88 FOLDING DOORS

Drzwi harmonijkowe system DECALU 88 Folding Doors stanowią inteligentne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić przestrzeń i jednocześnie zapewnić maksymalne doświetlenie pomieszczeń, bez uszczerbku dla ich efektywności energetycznej.  Zamknięte drzwi optymalnie chronią przed niekorzystnym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych, a po ich otwarciu zaciera się granica między wnętrzem a otoczeniem. Ponadto w pozycji zamkniętej jedno skrzydło może służyć jako drzwi wejściowe. Ramy ościeżnicy i skrzydła są wykonane z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną wytwarzaną z  termoplastycznego poliestru PET o szerokości 44 mm lub   z poliamidu PA, także o szerokości 44 mm oraz 34 mm. Dzięki przemyślanej konstrukcji kształtowników oraz specjalnego systemu okuć, producent może dostarczyć drzwi o wysokości nawet do 3 000 mm i praktycznie dowolnej szerokości. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu drzwi harmonijkowych wykonanych z kształtowników systemu DECALU 88 Folding Doors pokazano  na fot. 5, z kolei  fot. 6 obrazuje tego typu drzwi zainstalowane w obiekcie.

Fot. 5. Drzwi harmonijkowe z kształtowników DECALU 88 Folding Doors (fot.

Fot. 6. Zainstalowane drzwi harmonijkowe z kształtowników DECALU 88 Folding Doors (fot.  Deceuninck)

 

 

Drzwi takie charakteryzują poniższe podstawowe parametry techniczno-użytkowe:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnicy – 97 mm,  skrzydła – 88 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,14 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,68 [W/(m²·K)],

 • grubość oszklenia:  od 12 mm do 62 mm,
 • maksymalna masa skrzydła  - 150 kg,
 • przepuszczalność powietrza  -  klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność  -  450 Pa wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem  - klasa C2 wg normy PN-EN 12210:2001.

Podana wartość współczynników Uw została obliczona dla drzwi harmonijkowych czteroskrzydłowych o wymiarach: szerokość – 4000 mm i wysokość – 3000 mm.

 

DECALU 163 SLIDE

Coraz większe zastosowanie w budownictwie znajdują drzwi przesuwne, które gdy są otwarte, nie zajmują przestrzeni wewnątrz pomieszczenia. Również w prezentowanym systemie występują tego typu wyroby w postaci drzwi podnoszono-przesuwnych DECALU 163 Slide. Ich konstrukcja charakteryzuje się tym, iż po zmianie położenia klamki z pozycji zamkniętej następuje uniesienie skrzydła lub skrzydeł o kilka milimetrów, umożliwiające swobodne i lekkie przesuwanie na jedno-, dwu- lub trzytorowej szynie. Ponadto skrzydła przesuwne w stosunku do stosowanych w drzwiach rozwieranych lub harmonijkowych mogą mieć znacznie większe rozmiary oraz masę. Gwarantuje to uzyskanie maksymalnego doświetlenia pomieszczeń, nieosiągalnego dla pozostałych rodzajów drzwi. Zaletą jest również dodatkowy system uszczelek, izolujących wnętrze budynku od dźwięków i hałasu zewnętrznego oraz poprawiających parametry izolacyjności termicznej. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie ościeżnicy z niskim progiem. Konstrukcja drzwi pozwala w wersji jednotorowej szyny jezdnej szklenie zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku. Szklenie od zewnątrz umożliwia bezproblemowe zaprojektowanie skrzydła drzwi przesuwnych o wymiarach gwarantujących swobodną komunikację. Przekroje skrzydeł i ościeżnicy fragmentu drzwi podnoszono-przesuwnych wykonanych z kształtowników systemu DECALU 163 Slide pokazano na fot. 7.

Fot. 7. Drzwi podnoszono-przesuwne z kształtowników DECALU 163 Slide (fot. So Easy)

 

Zaprezentowane powyżej drzwi mają następujące parametry techniczno-użytkowe:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnica  -  163 mm,  skrzydło  -  74 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej U=  1,27 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej  Uw =  0,76 [W/(m²·K)],

 • grubość oszklenia:  od 18 mm  do  58 mm,
 • maksymalna masa skrzydła:  400 kg,
 • przepuszczalność powietrza:  klasa 3 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność:  klasa 9A wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem:  klasa C2 wg normy PN-EN 12210:2001.

Podana wartość współczynników Uw  została obliczona dla drzwi podnoszono-przesuwnych o wymiarach: szerokość – 4000 mm i wysokość – 3000 mm.

 

 

 

inż. Zbigniew Czajka

Literatura                                                                                                                               

Normy: PN-EN 573-3:2019, PN-EN 12207:2001,

PN-EN 12208:2001, PN-EN 12210:2001

Materiały informacyjne firmy Deceuninck