Multibim SUN - brakujące ogniwo zautomatyzowanej analizy nasłonecznienia.
Multibim SUN - brakujące ogniwo zautomatyzowanej analizy nasłonecznienia.

Program Multibim SUN został po raz pierwszy zaprezentowany 7 lipca 2021 podczas premiery oprogramowania Archicad 25. Jest to autorski program stworzony przez zespół Multibim, które automatycznie wykonuje analizę nasłonecznienia okien w dniach równonocy wiosennej i jesiennej (21 marca i 21 września) i na tej podstawie generuje raporty.

Multibim Sun stanowi dodatek do oprogramowania Archicad, a jego autorzy mają nadzieję, że zastosowanie nowego programu zmieni sposób w jaki architekci będą opracowywać analizy nasłonecznienia i zacieniania.

Zgodnie z Warunkami technicznymi budynki i pomieszczania przeznaczone na pobyt ludzi, powinny mieć zapewnione odpowiednie nasłonecznienie światłem dziennym. Tak określone przepisy nakładają na architektów ogromną odpowiedzialność oraz konieczność przeprowadzenia analiz, których wykonanie tradycyjnymi metodami bywa bardzo czasochłonne i nierzadko jest praktycznie niemożliwe.

Analizy nasłonecznienia to niezmiernie pracochłonny proces, zadanie jest trudne i zajmuje sporo czasu. Dotychczas architekci wykorzystywali standardową funkcję analizy nasłonecznia dostępną w programie Archicad. Usprawnia ona znacznie ten proces i dostarcza miarodajnych wyników, ale wciąż taka analiza potrafi pochłonąć kilka dni roboczych architekta.” – mówi Piotr Bieroński z Multibim

Lukę w procesie wypełnia program Multibim SUN. Jest to aplikacja instalowana jako dodatek do programu Archicad wykonująca automatycznie analizę nasłonecznienia okien w dniach równonocy wiosennej i jesiennej (21 marca i 21 września) i generująca na tej podstawie raporty. Wielokrotnie skraca czas wykonania analizy i redukuje ryzyko popełnienia błędów, a ponadto daje pewność poprawności wyników i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Program korzysta z modelu słońca wbudowanego w oprogramowanie Archicad oraz precyzyjnych danych długości i szerokości geograficznej oraz kierunku północy, które można ustawić ręcznie lub np. importując plik *.kmz.  Ustawienia lokalizacji Archicada pozwalają określić precyzyjne dane długości i szerokości geograficznej projektu, jak również kierunek północny, dzięki czemu uzyskujemy precyzyjną trasę wędrówki słońca po nieboskłonie.

Dodatkowo program dodaje do poszczególnych okien właściwości czasu nasłonecznienia w dniach równonocy i wypełnia wartości w oparciu o cyfrową analizę z dokładnością do jednej minuty. Właściwości są automatycznie przypisywane do analizowanych okien i mogą być wykorzystane do różnych celów.

Wraz z aplikacją dostarczany jest także wzorzec projektu zawierający definicję wariantów graficznych wykorzystywanych do kolorystycznej wizualizacji czasu nasłonecznienia okien, a także schematy zestawień pozwalające przeanalizować zarówno czasy nasłonecznienia dla poszczególnych okien, jak i pomieszczeń i lokali.

Możliwości technologiczne, które wykorzystuje Multibim SUN, były dostępne już od wielu lat, jednak program automatyzuje proces oceny czasu nasłonecznienia poszczególnych okien, pomieszczeń i lokali oraz oferuje doskonałe sposoby wizualizacji. Sprowadza analizę do wymodelowania budynku i kontekstu oraz automatycznego wygenerowania potrzebnych danych za pomocą kilku kliknięć. To narzędzie, które nie tylko pozwoli zaoszczędzić użytkownikom oprogramowania Archicad cenny czas, ale również ograniczy ryzyko popełnienia kosztownych błędów.

 

źródło: Multibim