Zmiany w Grupie REHAU – większa niezależność jednostek biznesowych i zmiany w Radzie Nadzorczej rodzinnej firmy
Zmiany w Grupie REHAU – większa niezależność jednostek biznesowych i zmiany w Radzie Nadzorczej rodzinnej firmy

- Dział Automotive staje się silną, niezależną firmą

- REHAU Industries tworzy nowy parasol dla pozostałych dywizji REHAU

- Jobst Wagner i Dr Veit Wagner zamieniają się rolami w zarządzie Grupy REHAU

REHAU robi kolejny ważny krok w kierunku silnej, zorientowanej na rynek organizacji o mocnych, niezależnych filarach. Z firmy obecnie znanej w Niemczech jako REHAU AG + Co, zostają wydzielone dwie odrębne spółki – REHAU Automotive z produktami dla przemysłu motoryzacyjnego i REHAU Industries z produktami dla budownictwa i przemysłu. Razem z RAUMEDIC, Meraxis oraz niedawno utworzoną jednostką ds. innowacji New Ventures, będą one stanowić w przyszłości mocne filary całej Grupy REHAU. Jednocześnie Jobst Wagner, po ponad 20 latach stania na czele Rady Nadzorczej REHAU, 1 lipca 2021 r. przekazał stanowisko prezesa swojemu bratu, a sam obejmie stanowisko wiceprezesa, które obecnie piastuje jego brat.

„W ciągu ostatnich 20 lat mój brat i ja stale rozwijaliśmy Grupę REHAU i konsekwentnie wyznaczaliśmy kierunek dla silnej, aktywnej na całym świecie grupy firm” – powiedział Jobst Wagner. „U podstaw zawsze była nasza niepowtarzalna kultura, która od samego początku wyróżniała nas jako niezależną firmę rodzinną, która stawia na innowacyjność, swobodę przedsiębiorczości i bliskość w relacjach z klientem. Przede wszystkim jednak koncentrujemy się na naszych pracownikach, z którymi kontynuujemy tą udaną drogę”.

Dr Veit Wagner mówi, „Jako nowoczesna firma rodzinna polegamy na zmianach, które poprowadzą Grupę w trwale pomyślną przyszłość. W szczególności chcemy, aby nasze oddziały były jeszcze bardziej ukierunkowane i mocniejsze”. Dywizja Automotive i pozostałe dywizje znacznie różnią się od siebie pod względem modelu biznesowego, struktury klientów i organizacji wewnętrznej. Poprzedni pion Automotive stanie się zatem niezależną firmą pod nazwą REHAU Automotive. Nowa jednostka biznesowa otrzyma większą autonomię, aby stać się bardziej zwinną i konkurencyjną – z większym polem manewru i podejmowania decyzji, ale nadal pod silnym parasolem Grupy REHAU.

Nowa firma REHAU Industries będzie wspólnym parasolem dla innych działów REHAU: Window Solutions – z produktami dla branży okiennej, a także Building Solutions, Furniture Solutions i Industrial Solutions. Znajdą się w niej również międzyoddziałowe jednostki usługowe. Obie nowe firmy będą optymalnie pozycjonowane pod kątem konkurencji zorientowanej na klienta i rentownego wzrostu. REHAU Industries będzie nadal kierowany przez CEO Williama Christensena.

„Grupa REHAU pozostaje jednoczącym, silnym parasolem dla wszystkich jednostek biznesowych – kontrolowanych przez rodzinę, niezależnych i zróżnicowanych w oparciu o nasze wspólne wartości zaufania, innowacji i niezawodności” – podkreśla dr Veit Wagner.

Przejście do nowej struktury ma się zakończyć w pierwszej połowie 2022 roku. Nowe zarządy rozpoczną pracę już 1 lipca 2021 roku. Dla pracowników REHAU wszystkie umowy o pracę, treści umów, jak również staż pracy pozostanie niezmieniony.

 

źródło: Rehau