PlanRadar: ponad połowa firm, która skorzystała z cyfrowych aplikacji, trwale porzuci analogowe narzędzia pracy
PlanRadar: ponad połowa firm, która skorzystała z cyfrowych aplikacji, trwale porzuci analogowe narzędzia pracy

W dobie pandemii firmy coraz chętniej wykorzystują cyfrowe narzędzia pracy, które skutecznie wypierają ich analogowe odpowiedniki. Dotyczy to także przedsiębiorstw z sektora budowlanego, dla których możliwość zdalnego zarządzania projektem jest dziś równie ważna, co jego rentowność czy dostępność pracowników. Według ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego przez PlanRadar aż 58 proc. z nich trwale zrezygnowało z dotychczasowych rozwiązań, zastępując je aplikacjami mobilnymi i usprawniając w ten sposób realizację poszczególnych etapów inwestycji oraz komunikację w ramach zespołów.

Czas na budowie odgrywa niezwykle ważną rolę. Każda usterka, nieplanowany przestój, a także błędy logistyczne i nieprawidłowości konstrukcyjne powodują przesunięcie terminu zakończenia prac i oddanie projektu do użytkowania. Opóźnienia generują z kolei dodatkowe koszty oraz decydują o spadku rentowności przedsięwzięcia, na co – szczególnie dziś – nie stać wielu przedsiębiorstw. Firmy poszukują zatem rozwiązań, które pozwolą im na zmniejszenie nakładu pracy, a także umożliwią szybkie wykrycie oraz zaraportowanie ewentualnych pomyłek. – Dokładnie takie wsparcie zapewniają im coraz powszechniej stosowane wieloplatformowe aplikacje i rozwiązania mobilne, które skracają czas potrzebny na podjęcie niezbędnych decyzji, zapewniając przy tym jeszcze lepszy wgląd w prace prowadzone na placu budowy – dostrzega Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce, i dodaje, że potrzeby dzisiejszego przedsiębiorcy budowlanego doskonale odzwierciedlają m.in. wyniki ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego przez PlanRadar wśród blisko 3000 klientów z branży nieruchomości i sektora budowlanego.

Zarządzanie usterkami najczęstszym powodem wdrożeń

Wyniki badania wskazują, że użytkownicy najczęściej wykorzystują aplikację do zarządzania usterkami oraz monitorowania przebiegu zadań, co sprzyja ograniczeniu bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, a także zmniejszeniu liczby wizyt na placu budowy. Co ciekawe, blisko 80 proc. badanych uznaje możliwość zdalnego zarządzania pracami i korygowania błędów jako powód, dla którego postawili na cyfrowe narzędzia. Z kolei prawie 90 proc. ankietowanych uważa, że dzięki tej funkcjonalności są w stanie zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na inne działania – według badania aż 29 proc. użytkowników zredukowała czas potrzebny na zarządzanie błędami o ponad cztery godziny tygodniowo.

Oszczędność to tylko jedna z wielu korzyści towarzyszących wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do zarządzania pracą na budowie. Według naszych analiz aplikacje takie jak PlanRadar pozwalają zredukować czas potrzebny na realizację poszczególnych zadań nawet do 7 godzin tygodniowo, a ten firmy mogą przeznaczyć na szereg innych działań, jak choćby zarządzanie dokumentacją, procedury urzędowe czy doskonalenie projektu – podkreśla Bartek Pietruszewski i zauważa, że ponad połowa klientów PlanRadar dostrzegła wartość dodatkowych funkcji aplikacji i poszerzyła zakres zadań, do których wykorzystuje narzędzie – Użytkownicy najczęściej rozszerzają aktywności o inspekcje i audyty na budowie oraz o obszar związany z zarządzaniem dokumentacją. Odnotowaliśmy z tego powodu wzrost tzw. współczynnika wykorzystania aplikacji w różnych kontekstach ze średniej 1,9 do 3,1 operacji przypadającej na jednego użytkownika. Świadczy to zarówno o łatwości obsługi narzędzia, jak i możliwościach, które daje – mówi.

O prostocie w korzystaniu z aplikacji świadczy również fakt, że wśród podwykonawców, czyli grupie często uważanej za najbardziej sceptycznie nastwioną do nowych technologii, aż 88 proc ankietowanych osób stwierdziło, iż rozpoczęcie pracy z PlanRadar nie sprawiło im żadnej trudności.

Pandemia wpłynęła na użytkowników PlanRadar

Przeprowadzone przez PlanRadar badanie wykazało również, że ponad połowa respondentów doświadczyła korzystania z aplikacji podczas pandemii COVID-19. Narzędzie doskonale wpisało się w potrzeby firm budowlanych, odpowiadając jednocześnie na potrzebę wdrożenia w miejscach pracy zasad związanych z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Firmy chętniej niż dotychczas podejmowały decyzję o sięgnięciu po oprogramowanie chmurowe, a klienci ocenili, że aplikacja ułatwiła im proces zdalnego zarządzania, ułatwiając pracę w domu – aż 37 proc. podwykonawców stwierdziło, że dzięki rozwiązaniu PlanRadar ograniczyli ich bezpośrednie kontakty z pracownikami, zachowując przy tym ciągłość biznesową i operacyjną. Podobne wnioski zaobserwowali również inwestorzy oraz przedstawiciele firm budowlanych. – W dobie koronawirusa część menadżerów miała szansę dostrzec potencjał tkwiący w narzędziach opartych o technologie chmurowe i przekonać się, że nie jest to rozwiązanie tylko na czas pandemii. Z badania wynika, że niemal wszyscy klienci skorzystają z aplikacji PlanRadar przy okazji rozpoczęcia nowych projektów budowlanych. Dodatkowo, ponad połowa respondentów zastąpiła już tradycyjne narzędzia, na rzecz aplikacji i wiele wskazuje, że zmiany te mają charakter długofalowy – podsumowuje Bartek Pietruszewski.

 

źródło: PlanRadar