ALUPROF z certyfikatem Cradle to Cradle
ALUPROF z certyfikatem Cradle to Cradle

ALUPROF może pochwalić się kolejnym prestiżowym osiągnięciem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań produktowych. Aluminiowy system fasadowy oraz systemy okienno-drzwiowe firmy zostały docenione brązowym certyfikatem Cradle to Cradle Certified™. Głównym celem procesu certyfikacji, przeprowadzanego przez wystawcę dokumentu – Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute), jest zachęcanie do innowacyjności i projektowania produktów pozytywnie wpływających na ludzi i środowisko.

 

O koncepcji Cradle to Cradle

 

Certyfikat Cradle to Cradle Certified™ to uznana na całym świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań stworzonych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Projektanci, producenci i marki na całym świecie polegają na standardzie produktu z certyfikatem Cradle to Cradle Certified™, który stanowi przełomową ścieżkę projektowania i wytwarzania materiałów, mających pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Cradle to Cradle Certified™ uznawany jest również za preferowany standard produktu przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

Tłumaczone z języka angielskiego Cradle to Cradle (C2C) oznacza dosłownie: „od kołyski do kołyski”. Idea ta zakłada, że wszystkie części składowe produktu można wykorzystać w procesie recyklingu. Zasada została opisana przez Williama McDonougha i Michaela Braungarta w książce „Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Autorzy przedstawiają w niej koncepcję odejścia od popularnego w przemyśle schematu cradle-to-grave, w myśl którego cykl życia produktu kończy się usunięciem pozostałych z niego odpadów (produkcja, użytkowanie, usunięcie odpadu). Nowa doktryna zakłada ponowne użycie materiałów wykorzystanych już we wcześniejszej produkcji i przejście na model gospodarki w obiegu zamkniętym. C2C sugeruje, że przemysł musi chronić i wzbogacać ekosystemy i biologiczny metabolizm przyrody, jednocześnie utrzymując bezpieczny i efektywny cykl życia produktu.

 

Brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified™ dla systemów ALUPROF

 

ALUPROF przeprowadził nieobowiązkową certyfikację nie tylko dla procesu produkcji, sposobów zarządzania organizacją, ale również poddał szczegółowej analizie projektowane systemy oraz swoich dostawców. Ocena przeprowadzona została przez ekspertów z firmy SGS, światowego lidera w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji.

 

Aby otrzymać certyfikat Cradle to Cradle, produkty oceniane są pod kątem wydajności środowiskowej i społecznej w pięciu krytycznych kategoriach zrównoważonego rozwoju: bezpieczeństwo materiałów, ponowne wykorzystanie materiałów, energia odnawialna i zarządzanie dwutlenkiem węgla, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna. Produktowi przypisywany jest poziom osiągnięć (brązowy, srebrny, złoty lub platynowy) dla każdej z tych kategorii. Norma zachęca do ciągłego doskonalenia wraz z upływem czasu (przyznając certyfikaty na podstawie rosnących poziomów osiągnięć) i wymaga odnawiania certyfikacji co dwa lata. Wśród systemów ALUPROF, które przeszły proces certyfikacji Cradle to Cradle na poziomie „brąz” znajduje się zarówno system fasadowy MB-SR50N HI+, jak i systemy okienno-drzwiowe MB-86 SI, MB-86 Casement, MB-86 ST, MB-70, MB-70 HI i MB-70 Casement.

 

Obszary certyfikacji

 

Standard Cradle to Cradle Certified™ obejmuje ocenę metod zarządzania firmą w zakresie łańcuchów wartości i dostaw pod kątem innowacji oraz optymalizacji materiałów i produktów zgodnie z najbardziej zaawansowanymi, popartymi badaniami naukowymi, dostępnymi środkami w zakresie bezpieczeństwa materiału, obiegu produktów, energii odnawialnej i klimatu, gospodarki wodno-gruntowej, a także sprawiedliwości społecznej.

 

 

  • Kategoria bezpieczeństwa materiału służy zapewnieniu, że produkty, wytwarzane przez wiodących projektantów i producentów przy użyciu możliwie najbezpieczniejszych dla ludzi i środowiska naturalnego środków chemicznych, powstają z uwzględnieniem procesu wykazu, oceny i optymalizacji składu chemicznego materiału. W dążeniu do uzyskania pełnej certyfikacji producenci mogą starać się o odrębny certyfikat dla produktów spełniających wymagania bezpieczeństwa materiału Cradle to Cradle Certified™.    
  • Kategoria ponownego wykorzystania materiału ma na celu wyeliminowanie pojęcia odpadu – w myśl tej zasady, produkt jest nieustannie przetwarzany, wykorzystywany ponownie, ­nie staje się odpadem, tylko zmienia stan.
  • Kategoria „Energia odnawialna i zarządzanie emisjami dwutlenku węgla” służy zapewnieniu, że produkty wytwarzane są z wykorzystaniem energii odnawialnej, aby ograniczyć lub wyeliminować wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klimatu spowodowane wytwarzaniem produktu.
  • Kategoria „Gospodarka wodna” przyznaje wodzie status cennego zasobu, dba o ochronę działów wodnych i dostępność wody dla ludzi oraz pozostałych organizmów żywych.
  • Natomiast u podstaw ostatniej kategorii leży założenie, że działalność podmiotów gospodarczych powinna być prowadzona z poszanowaniem człowieka i systemów naturalnych, na które wpływ ma produkcja danego wyrobu.

 

źródło: Aluprof