Czy słabnąca koniunktura zagrozi przyszłości polskiego budownictwa? Czy uczymy się na błędach?
Czy słabnąca koniunktura zagrozi przyszłości polskiego budownictwa? Czy uczymy się na błędach?

5 LISTOPADA ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE EKSPERTÓW
Z PRZEDSIĘBIORCAMI Z BRANŻY BUDOWLANEJ

Wraz ze schłodzeniem się koniunktury w Polsce i spadkiem wzrostu gospodarczego, popyt na mieszkania nieznacznie słabnie. Jednak analitycy ASM wskazują, że Polacy nadal chcą inwestować w rynek mieszkaniowy. Coraz częściej inwestycje w nieruchomości traktowane są jako lokata kapitału i możliwość generowania przychodu z wynajmu. W planach inwestycyjnych dominują mieszkania o małych i średnich powierzchniach użytkowych. 40,9% badanych deklaruje, że zadowoliłoby ich mieszkanie od 41 do 60 m²[1]. Z drugiej strony Polacy planują realizację renowacji swoich domów i mieszkań, co powoduje wzrost potencjału rynku remontowego.

Jak będzie wyglądała sytuacja w budownictwie w 2020 roku i później? Jak przygotować się na przyszłość? Liczne pytania związane z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorcami z sektora budowlanego zostaną zadane i przeanalizowane podczas ogólnopolskiej konferencji Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie odbywa się po raz 22. Zakres analityczny i prognostyczny Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy. Eksperci zaprezentują zarówno aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz branży budowlanej, jak i przedstawią prognozy dla rynku w podziale na poszczególne typy budownictwa. Dzięki temu uczestnicy spotkania wyposażeni w rzetelną wiedzę będą mogli kreować zakres działań swoich przedsiębiorstw oraz tym samym wpływać na rozwój przyszłość branży budowlanej. Podczas wydarzenia będzie miała miejsce również debata, w której wezmą udział przedstawiciele branży. Konferencja jest doskonałą okazją do networkingu. 

Konferencja organizowana jest przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polską Izbę  Budownictwa.

W programie konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2019 znajdują się trzy główne bloki.

SESJA I – BUDOWNICTWO VS. POLSKA GOSPODARKA

SESJA II - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I NIEMIESZKALNE – W SESJI PROGNOZY DLA RYNKU!

 

SESJA III – DEBATA:

CZY UCZYMY SIĘ NA BŁĘDACH? SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU RYNKU BUDOWLANEGO W POLSCE

 

Konferencja
MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2019

5 listopada 2019 r.
Novotel Warszawa Airport     

????WAŻNA INFORMACJA!

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdują się na platformie

www.konferencjamrb2019.syskonf.pl/

Organizatorzy

 

Biuro Konferencji
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01/03
www.asm-poland.com.pl

Informacji na temat konferencji udziela Elżbieta Czerniec
tel. kom. +48 605 218 999, e-mail: e.czerniec@asm-poland.com.pl

 

[1] ASM – Centrum Badań i Analiz rynku, raport Plany inwestycyjne Polaków 2018-2019