Przepuszczalność światła szkła - co to jest i jakie ma znaczenie
Przepuszczalność światła szkła - co to jest i jakie ma znaczenie

W oknach montuje się szyby zwykłe, absorpcyjne, niskoemisyjne, refleksyjne. Każda z nich ma inną przepuszczalność światła. Jakie znaczenie ma przepuszczalność światła szkła? Fakt, iż szyby przepuszczają światło wydaje się czymś oczywistym. Pozornie. Stosowane w oknach szyby zespolone, budowane są z różnych rodzajów szkła, a te mają różny stopień przepuszczalności światła.

Jak wpuścić światło do wnętrz?

Od dostępu do światła słonecznego zależy nasze samopoczucie, a nawet zdrowie, co jest potwierdzone badaniami. Gdy brakuje światła słonecznego, organizm dostaje sygnał do produkcji melatoniny. Stajemy się ospali, spada wytwarzanie serotoniny (hormonu szczęścia), obniża się nam nastrój, nie mamy siły i chęci do działania. Ten sam mechanizm zachodzi jesienią i zimą, gdy słońca mamy mało, a wiele osób narzeka na jesienną depresję.

O odpowiednie doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym odpowiada architekt, projektujący budynek. Musi on ściśle trzymać się prawa budowlanego, które nakazuje, by w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. w pokojach dziennych, sypialniach, kuchniach itp.) stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (w garderobach, garażach czy kotłowniach – co najmniej 1:12).

Warto przy tym zwrócić uwagę na tradycyjny sposób sytuowania budynków względem stron świata. Były one „ustawiane” tak, by w pokojach i kuchni mieć dostatecznie dobre oświetlenie słoneczne, natomiast pomieszczenia gospodarcze znajdowały się najczęściej od północy, gdzie zimą słońce w zasadzie nie dociera. Obecnie wraca się w projektowaniu do starych zasad, głównie ze względu na możliwość korzystania z cieplnej energii słońca lub ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem, ale warto pamiętać także o świetle.

Okna, które przepuszczają światło

Naturalne światło to promieniowanie słoneczne, które dociera do ziemi ze słońca, światło składa się w 3% z promieni ultrafioletowych (UV), w 55% z promieni podczerwonych (IR) oraz w 42% ze światła widzialnego. Nasze postrzeganie światła dotyczy jedynie promieniowania elektromagnetycznego między 0,38 a 0,78 µm. Kiedy światło dociera do szyby zostaje ono  w pewnej części odbite, pochłonięte przez szkło i w pewnej części przechodzi do pomieszczenia. Nigdy nie zdarzy się, że tyle samo światła ile pada na szybę dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Ważna jest więc sama konstrukcja okien, a przede wszystkim zastosowanych szyb zespolonych. O ile w świetle wnęki okiennej mamy 100-procentową przepuszczalność światła, o tyle zamontowanie w niej pojedynczego okna zmniejsza ją do 80%. Jeżeli będzie to okno dwuskrzydłowe, ze słupkiem po środku – ilość wpadającego światła zostanie ograniczona do 55%, a szprosy potrafią zmniejszyć powierzchnię przez którą dostaje się światło do 45%.

Wpływ na to, ile światła dostanie się do wnętrza ma szyba zespolona, a właściwie jej konstrukcja i związane z nią parametry techniczne.

Jednym z podstawowych parametrów, na jakie trzeba zwrócić uwagę, kupując okna, jest współczynnik przepuszczalności światła Lt (z angielskiego Light transmission). Wskazuje on, jaka część światła widzialnego, padającego pod kątem ok. 90 stopni przepuszczana jest przez szkło. Jest zawsze podawany jako wartość procentowa -. im wyższa, tym więcej światła przenika przez szybę do pomieszczenia. Współczynnik przenikania światła odnosi się tylko do widzialnej części widma słonecznego. Czym innym jest współczynnik przepuszczalności energii słonecznej.

Szyba a przepuszczalność światła

Współczynnik przepuszczalności światła szyby zespolonej wykonanej ze zwykłego szkła float może mieć wartość do 90%. Ale jeśli w pakiecie szybowym zastosowane będą szyby o specjalnych właściwościach, wartość współczynnika Lt może być zupełnie inna. To ważne, gdy kupujemy okna z wieloszybowymi pakietami albo gdy są w nich zamontowane szyby ze szkła z powłokami niskoemisyjnym lub z dużym udziałem tlenków metali.

Stosowane szczególnie w przeszkleniach o dużych powierzchniach szkło selektywne, które odbija od zewnątrz promieniowanie cieplne i jednocześnie chroni przed jego ucieczką z wnętrz, ma współczynnik przenikania światła w granicach 35-75%.

Obecnie najlepszym rozwiązaniem obecnym na rynku, łączącym zalety szyb jednokomorowych – przepuszczalność światła oraz szyb dwukomorowych – termoizolacyjność są szyby zespolone nowej generacji ECLAZ posiadające zalety obydwu rozwiązań. Dzięki zastosowaniu ECLAZ, okna z szybami dwukomorowymi umożliwiają uzyskanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej (g71%), co zapewnia zarówno energooszczędność, jak i komfort cieplny w miesiącach zimowych. ECLAZ może być łatwo stosowany dla uzyskania najwyższych parametrów termoizolacyjności (Ug 0.5), jak i dostępu do światła naturalnego na poziomie oferowanym przez szyby podwójne (TL 77%)

Pakiety szybowe w oknach mogą być zbudowane z różnych typów szkła. Dlatego wybierając okna, zwracajmy uwagę nie tylko na ich zdolność do zatrzymywania ciepła w pomieszczeniach i ich ochronę przed przegrzewaniem, ale też na współczynnik przenikania światła obliczony dla konkretnej szyby zespolonej.

 

źródło: Saint-Gobain

OKNO 4/2018