Nowe działania Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
Nowe działania Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego jako jedyna akredytowana jednostka przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt w Polsce ma zaszczyt poinformować o swoich nowych działaniach.

Każdy spotkał się z pojęciem "Stolarki Pasywnej" . Wskazuje obecnie najlepsze, dostępne na całym świecie rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej dla tej przegrody. Pasywne okna, drzwi, fasady, przeszklenia stałe charakteryzują się najlepszym bilansem energetycznym w przegrodach budowlanych oraz parametrami potwierdzającymi spełnienie najlepszych wymagań, wynikających ze stawianych im warunków, dotyczących m. komfortu cieplnego i higienicznego. Nadchodzące ogromne zmiany w budownictwie powodują, że już dziś takie komponenty są niezbędne do realizacji nowych oraz modernizację starych obiektów do najwyższych standardów energetycznych. Z tego powodu ogromnego znaczenia i wartości nabiera fraza " budownictwo pasywne - okna pasywne". Z naszej codziennej praktyki komponenty określane tym zaszczytnym tytułem, nie mają niestety parametrów, którymi powinny się charakteryzować prawdziwe okna pasywne, certyfikowane przez Passive Hause Instytut Darmstadt (PHI). A używany przez producentów tytuł "okna pasywne" jest wykorzystywany niesłusznie i bezpodstawnie. W wielu przypadkach takie produkty posiadają co najwyżej składowe elementy, które mają zastosowanie w prawdziwych, certyfikowanych oknach czy drzwiach np. ramę, szybę, ale w całości nie stanowią komponentu dedykowanego dla obiektów o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. Wobec powyższego Polski Instytut Budownictwa Pasywnego wprowadza Certyfikaty na gotowe produkty pasywne celem uporządkowania tej części branży, z korzyścią dla wszystkich uczestników procesu budowy. Jednocześnie promując uczciwych producentów, którzy wykonują stolarkę zgodnie z certyfikowanymi systemami oraz posiadają interdyscyplinarną wiedzę na temat własnych produktów oraz zależności i zasad zastosowania ich w budynkach o najwyższej efektywności energetycznej.

Definicja :

Kim jest Producent stolarki posiadający Certyfikat Produktu Pasywnego :

 Produkuję na :

- certyfikowanym systemie ram Passive House Institute Darmstadt lub posiada własny autorski certyfikowany (PHI) system.

- stosuje wyłącznie certyfikowane szyby Passive House Institute Darmstadt oraz  z oferty certyfikowanego producenta szyb.

- używa wyłącznie certyfikowane ramki międzyszybowe Passive House Institute Darmstadt .

- produkuję stolarkę pasywną z najwyższą starannością zachowując przy tym najwyższe standardy,

- posiada komplementarną, interdyscyplinarną wiedzę w zakresie oferowanego produktu dla budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego dzięki szkoleniom i warsztatom organizowanym przez PIBP

- posiada Badania wstępne typu (ITT) wg normy: PN-EN 14351-1+A2:2016-10, które potwierdzają dodatkowe parametry wymagane do certyfikowanego produktu.

- posiada rzetelną zakładową kontrolę produkcji (ZKP) stawiając na najwyższą jakość oferowanych produktów

 

Informacyjnie.

Oferta dla Producentów certyfikowanej stolarki pasywnej lub chcących taką wdrożyć i produkować.


Oferta "Certyfikat na produkt z rekomendacją i promocją firmy przez PIBP"   jest skierowana tylko i wyłącznie dla producentów stolarki wykorzystujących certyfikowane komponenty.


Aby otrzymać certyfikat gotowego produktu należy pomyślnie przejść całościowy audyt. W przypadku wykazania błędów, niedoskonałości, wdrożenie poprawek zgodnie ze specjalizacją audytorów Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, jak również uzupełnienie brakujących badań na podstawie ich wytycznych u podwykonawcy tj. notyfikowanego laboratorium. Następnie przejść interdyscyplinarne szkolenie.

Aby otrzymać certyfikat gotowego produktu należy pomyślnie przejść całościowy audyt. W przypadku wykazania błędów, niedoskonałości, wdrożenie poprawek zgodnie ze specjalizacją audytorów Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, jak również uzupełnienie brakujących badań na podstawie ich wytycznych u podwykonawcy tj. notyfikowanego laboratorium. Następnie przejść interdyscyplinarne szkolenie.

 

Ukończenie szkoleń wraz z warsztatami potwierdzone certyfikatem imiennym dla każdego uczestnika szkoleń :

 

Szczegółowy zakres audytu i szkoleń dostępny na stronie pibp.pl

 

http://www.pibp.pl/wp-content/uploads/Zakres-Audytu-Stolarka1.pdf?fbclid=IwAR3Zr9Du6KQ1hl_G2yzxzApJwIPwA8S9ZBzHsrmpuGH1fakYEtjv4dMaVWs