Niewielki element o ogromnej skuteczności: zużycie energii grzewczej niższe o osiem procent
Niewielki element o ogromnej skuteczności: zużycie energii grzewczej niższe o osiem procent

Nowe badanie potwierdza osiągnięcie znacznych oszczędności energii dzięki zastosowaniu w oknach z szybami zespolonymi ramek dystansowych z tworzywa sztucznego

Ramka dystansowa w termoizolacyjnej szybie zespolonej stanowi wprawdzie niewielki komponent okna, ale ma ogromny wpływ na energochłonność budynku. Element ten dostępny jest w wersji z metalu lub tworzywa sztucznego. Badanie przeprowadzone przez niezależny niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut Darmstadt) dowodzi na podstawie przedstawionych danych liczbowych, że ramki dystansowe wykonane w 100% z tworzywa sztucznego zwiększają efektywność energetyczną okien. Ponadto ciepła ramka zmniejsza zużycie energii, emisję CO2 i koszty ogrzewania.

Wyniki dla Frankfurtu i Helsinek są reprezentatywne dla strefy klimatu umiarkowanego chłodnego lub zimnego i tym samym można odnieść je do warunków panujących w Polsce. W badaniu porównano ramki dystansowe z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego wykorzystywane w oknach domów niskoenergetycznych oraz odpowiadające normom określonym w niemieckim rozporządzeniu o oszczędzaniu energii w nowych budynkach (EnEV 2016). Rezultat: dzięki zastosowaniu ramek dystansowych o wysokiej efektywności energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium – w przypadku domów niskoenergetycznych z przeszkleniem podwójnym – można zaoszczędzić 5,6% całkowitej energii grzewczej w klimacie umiarkowanym chłodnym oraz 4,8% w klimacie zimnym. W odniesieniu do potrójnych szyb zespolonych wartość ta wynosi odpowiednio aż 8,6% i 7,1%.

Oznacza to dużo niższe koszty ogrzewania i w ten sposób właściciele domów mogą cieszyć się z mniejszych rachunków, chociaż samo okno z ciepłą ramką jest minimalnie droższe.

Jeżeli ramki dystansowe mają wysoką wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła ( ramki metalowe) , to mimo wykorzystania ultranowoczesnego profilu okna to szyby zespolone i tak będą oddawały na zewnątrz dużo ciepła. Ciepłe ramki o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego mają również przewagę nad analogicznymi elementami wykonanymi z innych materiałów. Według przeprowadzonego badania przewodność cieplna tych pierwszych wynosi 0,14. W przypadku ramek wykonanych ze stali nierdzewnej wartość ta osiąga 0,60, a z aluminium - aż 160 W/(mK). Ponadto ramki dystansowe z tworzywa sztucznego zapewniają większy komfort przebywania w pomieszczeniu, ponieważ znacząco redukują powstanie zjawiska kondensacji pary wodnej na krawędzi szyby, zmniejszają ryzyko tworzenia się pleśni oraz utrzymują temperaturę w bezpośrednim sąsiedztwie okna na optymalnym poziomie.

Zleceniodawcą badania jest producent ciepłych ramek – firma SWISSPACER: – Naszym celem było przedstawienie wiarygodnych danych, potwierdzonych przez niezależny instytut – podkreśla Andreas Geith, Dyrektor Zarządzający. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.swisspacer.com/pl/8percent.

Photo 1: Najważniejsze wnioski: Zastosowanie ramek dystansowych o wysokiej efektywności energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie wykorzystania energii. Wyniki dla takich lokalizacji, jak Frankfurt i Helsinki są reprezentatywne dla strefy klimatów umiarkowanych chłodnych lub zimnych i tym samym można odnieść je do warunków panujących w Polsce (dane liczbowe zaokrąglone) © SWISSPACER

Photo 2: Kamera termowizyjna uwidacznia różnice: izolacja cieplna na krawędzi szyby z ramkami dystansowymi o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego (z lewej) w porównaniu z ramkami aluminiowymi (z prawej) © SWISSPACER

Photo 3: Ramka dystansowa znajduje się pomiędzy ramą okienną a szybą zespoloną: Ciepła ramka o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego zapewnia znaczne oszczędności energii w budynkach © SWISSPACER

 

źródło: SWISSPACER