Drzwi wewnętrzne o konstrukcji płycinowej wykonana z płyty pilśniowej twardej (MDF)
Drzwi wewnętrzne o konstrukcji płycinowej wykonana z płyty pilśniowej twardej (MDF)

Każde drzwi wewnętrzne muszą spełniać dwie podstawowe funkcje, funkcję ruchomej przegrody budowlanej oraz uwzględniać wystrój wnętrza ( meble, podłogę, boazerię i okna) funkcję dekoracyjną i wygląd estetyczny.Obie funkcje są jednakowo ważne, co w praktyce u wykonawców nie zawsze potwierdza się.

 

W ostatnich latach , w Polsce poczyniono duży postęp techniczno -technologiczny w konstrukcjach i technologii produkcji drzwi wewnętrznych, szczególnie w zakresie stosowania nowoczesnych materiałów i technologii wykonania. Jeszcze niedawno podstawowym materiałem w wykonaniu drzwi było drewno lite (np. sosna, dąb ) oraz materiały drewnopochodne jak: sklejka, płyta wiórowa czy płyta pilśniowa o grubości 5 mm. Obecnie drewno lite, konstrukcyjne jest zastępowane nowoczesnymi materiałami drewnopochodnymi. Tradycyjne drewno lite posiada wysokie własności higroskopijne i dlatego w procesie technologicznym wykonywania drzwi wewnętrznych wymaga stabilnej wilgotności, sięgającej 8-10 procent, przeważnie użytkowanych w pomieszczeniach ogrzewanych nowoczesnymi systemami grzewczymi , co niektórym producentom, szczególnie małym zakładom wykonawczym (stolarskim), stwarza barierę nie do pokonania. Stąd też drzwi wykonane z tych materiałów tradycyjnych często już po krótkim ich użytkowaniu nasychały, pękały, tracąc pierwotną wartość techniczną i estetyczną. Każde badania jakościowe , reklamowanych drzwi szczególnie w zakresie wilgotności ich materiałów drzewnych, wykazywały nadmierną ich wilgotność, nie przystosowaną do wilgotności mikroklimatu panującego w pomieszczeniach, w których zostały zamontowane. Zjawisko pogarszania się jakości drzwi nasilało się w dość krótkim czasie , szczególnie w okresach zimowych, kiedy to w ogrzewanych pomieszczeniach, występowała niska wilgotność powietrza i została zachwiana równowaga wilgotności równoważnej między materiałami drzewnymi drzwi a mikroklimatem pomieszczeń mieszkalnych .

KONSTRUKCJA DRZWI A JEJ WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

 

W ostatnich latach, w produkcji drzwi wewnątrzlokalowych zaczynają dominować konstrukcje płycinowe, pełne i przeszklone , wykonane w całości z nowoczesnej płyty drewnopochodnej, pilśniowej o nazwie MDF ( Medium Density Fibreboard ). Płyta posiada wysoką gęstość 900-1000 Kg/m3, wyższą od drewna litego np. sosny (550 Kg/m3 ) czy dębu (800 Kg/m3 ) , stosowanych powszechnie od lat w wykonawstwie drzwi wewnętrznych i nie tylko. Płyta MDF wykonana jest z drobnych włókien drzewnych sprasowanych w wysokich temperaturach. Posiada niższe, lepsze własności higroskopijne od drewna litego oraz dobre własności obróbcze skrawaniem , szczególnie w procesach frezowania . Ponieważ płyta posiada wysoką odporność higroskopijną i dobre własności obróbcze jest materiałem bardziej stabilnym niż drewno lite i dlatego nie ma obawy, że np.w mikroklimacie mieszkania zmieni swoje parametry wilgotnościowe w takim stopniu, że wystąpią naschnięcia elementów konstrukcyjnych drzwi i zmiany ich kształtów. Własne badania jakościowe potwierdzają jej zalety i dlatego obecnie płyta ta jest tak powszechnie stosowana w różnych konstrukcjach, nie tylko w wyrobach stolarki budowlanej, ale również w przemyśle meblarskim, zastępując tradycyjne drewno lite.

Skrzydło drzwi posiada konstrukcję ramową, której ramiaki są wykonane z płyty MDF oklejonej czterostronnie fornirem z drewna naturalnego lub folią sztuczną imitującą określony gatunek drewna. Poszczególne ramiaki połączone są ze sobą na czopy, wczepy i klej. Płycina pełna, najczęściej wytłaczana jest również wykonana z płyty MDF w technologii prasowania. , oklejona obustronnie fornirem lub folią. Natomiast mocowanie płyciny do ramy drzwi jest tradycyjne, przy pomocy listew wykonanych z drewna litego, tego samego gatunku co fornir,zastosowany do oklejenia drzwi.

 

Ramka płyciny przeszklonej jest wykonana również z drewna litego tego samego gatunku, co fornir zastosowany na ramę drzwi. Ościeżnica drzwi tj. stojaki, nadproże oraz listwy maskujące wykonane są również z płyty MDF i ich widoczne płaszczyzny oklejone są również fornirem tego samego gatunku, co skrzydło. Wszystkie płaszczyzny szerokie i wąskie skrzydła drzwi i ościeżnicy, szczególnie widoczne muszą być zabarwione w tym samym kolorze . Wymóg, by wszystkie element skrzydła i ościeżnicy były oklejone fornirem tego samego gatunkiem drewna i wykończone w tym samym kolorze jest wymogiem normatywnym, szczególnie w zakresie jakości wykonania , która kształtuje estetykę wykończenia drzwi i całą architekturę wnętrz pomieszczenia.

Elementy ościeżnicy, stojaki, nadproże oraz listwy maskujące są przycięte pod kątem 45 stopni i połączone ze sobą na klej i wkręty lub łączniki specjalistyczne. Poza tym listwy maskujace mocowane są na klej do ościeżnicy przy pomocy wyfrezowanych rowków ) w stojakach i nadprożu oraz dodatkowo przyklejane na klej do ściany. Skrzydło drzwi jest zawieszone na 3 zawiasach czopowych , przykręconych do stojaków oraz posiada zamek zapadkowo-zasuwkowy, wpuszczany w ramiak pionowy .

WAŻNIEJSZE WADY WYKONAWCZE I MONTAŻOWE DRZWI

 

Najczęściej spotykaną wadą techniczną, wykonawczą drzwi wykonanych z płyty MDF jest brak oklejenia fornirem ich wąskich płaszczyzn, występujących tak w ramie jak i w ościeżnicy. Szczególnie wada ta występuje w drzwiach oklejanych fornirem z drewna szlachetnego jak orzecha czy teaku. Wówczas wszystkie wąskie płaszczyzny nieoklejone są bardzo widoczne, ponieważ posiadają odcień jasny. Taka technologia jeżeli jest nie zamierzoną jest wadliwą, ponieważ obniża w poważnym stopniu jakość techniczną i estetykę wykonania drzwi.. Zdarzają się jednak skrajne przypadki, że do mocowania szyb i płycin przeszklonych i pełnych do ramy drzwi, stosuje się listwy lub kształtki , wykonane zamiast z drewna litego, z płyty MDF, co jest również niedopuszczalne i niezgodne z PN. Wadą wykonawczą drzwi z płyty MDF jest nie tylko brak oklejenia wąskich płaszczyzn, w zaplanowanej okleinie, ale również wadliwe nierównomierne wybarwienie wszystkich elementów wchodzących w ich skład konstrukcyjny.

Chyba, że te technologie są zamierzone i akceptowane przez zamawiającego, wynikają z wymogów określonych warunków zaplanowanego wnętrza pomieszczenia mieszkalnego.Badania jakościowe, techniczne drzwi wewnętrznych potwierdzają , również,że ich wykonawcy nie zawsze starannie mocują na klej listwy maskujące, które w bardzo krótkim czasie ich użytkowania odpadają . W procesie zawieszania drzwi w ościeżnicy, popełnia się również błędy wykonawcze, które uniemożliwiają swobodne ich zamykanie , powstają szczeliny. Otwór ościeżnicy nie posiada odpowiednich kątów i kształtu a skrzydło po zamknięciu nie przylega na całym obwodzie do jej przylg. W takich przypadkach wymiary skrzydła i ościeżnicy są nienormatywne i niezgodne z PN. Np. skrzydło posiada zbyt mały wymiar na długość i z tego tytułu w progu powstaje nadmierna szczelina, sięgająca ponad 20 mm , która nie poprawia estetycznego wyglądu drzwi . Drzwi wewnętrzne dobrze wykonane i prawidłowo zmontowane, umożliwiają przy ich otwieraniu i zamykaniu płynny ruch skrzydła, bez zahamowań i ocierania się o ościeżnicę a ruch elementów okuć będzie przebiegać zawsze bez zacięć.

Jak wynika z tej publikacji drzwi wykonane z płyty MDF, posiadają wiele zalet technicznych i estetycznych, ale muszą być wykonane według właściwej technologii , wykonane starannie i profesjonalnie , zgodnie z wszystkimi wymogami wynikającymi z norm przedmiotowych i wymagań w zakrysie planowanych rozwiązań dekoracyjnych i estetycznych oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

INŻ. ZBIGNIEW GĘSIŃSKI Foto. autora