BUDVAR - zintegrowany
BUDVAR - zintegrowany

Systematyczna poprawa warunków socjalnych pracowników oraz oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych celów strategicznych jaki w swojej działalności   wyznaczyli sobie Właściciel i Zarząd

W  styczniu 2009 BUDVAR CENTRUM otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Certyfikat potwierdzając w ten sposób, że BUDVAR Centrum SA spełnia wymagania norm PN-EN ISO 14001:2005 (zarządzanie środowiskiem) oraz PN-N-18001:2004 (zarządzanie bhp).

EKO-JAKOŚĆ” Pierwszy ze standardów - ISO 14001 - stosowany jest w eko-zarządzaniu, konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego. Dzięki wdrożeniu tej normy, możliwe jest budowanie w pełni funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego o tzw. podejście procesowe. Podstawowym kryterium, na którym opierają się działanie w zakresie Systemu Zarządzania środowiskiem jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzony jest rejestr tych aspektów oraz związanych z nimi zagadnień, po czym szczególny nacisk kładziony jest na elementy najbardziej znaczące dla firmy

BEZPIECZNA-JAKOŚĆ: Zagadnienia związane z szeroko pojętymi procedurami BHP coraz częściej, szczególnie w dużych i prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach, stają się przedmiotem zarządzania. Firma BUDVAR Centrum SA również na tej płaszczyźnie może pochwalić się spełnieniem norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W styczniu 2009 BUDVAR CENTRUM otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-N-18001:2004 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wdrożenie tej normy pozwoli na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w naszej firmie, co bezpośrednio wpływa na wysoką jakość oraz konkurencyjność produktów firmy.

więcej: budvar.pl