Kompleksowy system wyrobów G-U do drzwi i okien podnoszono-przesuwnych
Kompleksowy system wyrobów G-U do drzwi i okien podnoszono-przesuwnych

Drzwi i okna podnoszono-przesuwne dzięki swoim dużym wymiarom gabarytowym wpuszczają do pomieszczeń najwięcej światła słonecznego, wręcz rozmywając granicę między wnętrzem a przestrzenią na zewnątrz. Wysoki standard ich komfortu, bezpieczeństwa i funkcjonalności zapewniają odpowiednie okucia, napędy, progi i inne elementy współpracujące. Takie wyroby zgodne z najnowszą techniką oferuje firma G-U.

DRZWI I OKNA PODNOSZONO-PRZESUWNE

Coraz szersze zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym znajdują drzwi i okna podnoszone, wyznaczające nowe trendy w budownictwie. Wyroby te charakteryzują się maksymalnym przeszkleniem, zapewniającym doskonałe doświetlenie pomieszczeń oraz przyjemną atmosferę pobytu. Ponadto zwiększają wizualną przestrzeń pomieszczenia, nie zabierając miejsca zarówno w trakcie otwarcia jak i podczas otwierania i zamykania.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne tego typu drzwi i okien cechuje wysoki komfort obsługi, zwiększona odporność na włamanie oraz możliwość swobodnego wietrzenia pomieszczeń. Zainstalowane w nich automatyczne napędy pozwalają na stosowanie w mieszkaniach bez barier architektonicznych. W przypadku drzwi i okien nie wyposażonych w takie napędy, można instalować specjalne wydłużone klamki, znacznie ułatwiające ich otwieranie i zamykanie.

Bardzo istotnym parametrem budowlanych wyrobów otworowych, w tym prezentowanych drzwi i okien, jest ich izolacyjność termiczna, związana z oszczędnością energii całego budynku. Jednym z elementów jest zastosowanie odpowiednich progów, redukujących do minimum przepływ ciepła w dolnej części drzwi i okien podnoszono-przesuwnych.

Wymienione powyżej cechy drzwi i okien wymagają zastosowania odpowiednich okuć, napędów ze sterowaniem, progów i pozostałych elementów współpracujących.

Nową generację takich wyrobów, spełniających najwyższe standardy komfortu, bezpieczeństwa i funkcjonalności użytkowej wytwarza firma G-U (Gretsch – Unitas). Podkreślić należy, że wymieniona firma oferuje modularny i kompleksowy system, począwszy od okuć i napędów, poprzez sterowanie pilotem lub telefonem komórkowym oraz dedykowane progi, kończąc na zarządzaniu domem z dowolnego miejsca przy pomocy aplikacji mobilnych.

Przykładowe drzwi podnoszono-przesuwne przedstawiono na fot. 1.

Idealnym rozwiązaniem do wykonywania modnych przeszkleń tarasowych i balkonowych o dużych gabarytach są drzwi podnoszono-przesuwne typu HS. Wyroby tego typu mogą mieć maksymalnie sześć skrzydeł, każde o masie dochodzącej nawet do 500 kg. Ponadto maksymalna długość konstrukcji HS może wynosić 20 m. Rozwiązanie takich drzwi podnoszono-przesuwnych z automatycznym napędem typu HS - Master , pokazano na fot.2.

OKUCIA PODNOSZONO-PRZESUWNE

Firma G-U oferuje nową generację okuć do drzwi i okien podnoszono-przesuwnych, wykonywanych zarówno z drewna jak i PCV oraz aluminium. Podstawowe parametry okuć do drzwi i okien drewnianych przedstawiono w tablicy 1, natomiast przewidzianych do stosowania w oknach wykonywanych z kształtowników PCV lub aluminiowych, w tablicy 2. Wszystkie typy okuć charakteryzują się doskonałymi właściwościami ruchu skrzydeł bieżnych, a ich obsługa, nawet jeżeli są ciężkie i wielkogabarytowe, jest lekka i przyjemna. Wynika to z zastosowania nowoczesnych rozwiązań współpracujących ze sobą elementów, jak wózki, zasuwnice, zamki i klamki.

Innowacyjne wózki okuć podnoszono-przesuwnych firmy Gretsch-Unitas mają przemyślaną konstrukcję i odpowiednią jakość, co gwarantuje komfortowe użytkowanie w każdym zastosowaniu. Przykładowe wózki okuć typu GU – 934 przedstawiono na fot. 3.

Okucia cechują się wysoką odpornością na włamanie, a zostały przetestowane na spełnienie wymagań klasy RC2 wg normy PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacje. Wynika to z solidnej budowy elementów okuć oraz zastosowaniu specjalnej ochrony przeciwwyważeniowej skrzydła.

Prezentowane okucia  zapewniają także zastosowanie w drzwiach i oknach podnoszono-przesuwnych systemu mikrowentylacji, łączącego w sobie optymalny komfort wietrzenia i wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. W skrzydłach drzwi lub okna instaluje się listwę wentylacyjną wykonaną z anodowanego aluminium, zintegrowaną z siatką ochronną przed insektami. Dwuczęściowe trzpienie ryglujące zabezpieczają w pozycji przewietrzania, a każdy z trzpieni jest przymocowany do stalowej płytki. Pomieszczenie jest więc wentylowane i jednocześnie skutecznie chronione przed włamaniem. Fragment zainstalowanej w drzwiach listwy wentylacyjnej wraz z trzpieniami ryglującymi pokazano na fot. 4.

Skrzydło drzwi podnoszono-przesuwnych o masie np. 400 kg, w trakcie otwierania lub zamykania rozpędza się i nabiera dużej energii kinetycznej, którą trudno ponownie zmniejszyć. Ogranicznik prędkości HS – SPEED Limiter zapobiega przyspieszeniu ciężkich skrzydeł, unikając w ten sposób uszkodzenia osoby, przedmiotów a nawet struktury budynku. Jest szczególnie dostosowany do projektów wymagających przestrzegania przepisów o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, dotyczącym np. szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej. Przykładowy ogranicznik prędkości, z fragmentem przeźroczystej osłony (dla celów prezentacji) przedstawiono na fot. 5.

 

KLAMKI SPECJALNE

Do sterowania okuciami podnoszono-przesuwnymi służą  klamki, komfortowe w obsłudze i o pięknym wyglądzie. Dzięki innowacyjnej konstrukcji wymagają przyłożenia  małej siły, a drzwi lub okna otwierają się i zamykają w bardzo lekki sposób. Firma G-U oferuje wydłużone klamki z serii Dirigent, Rondo i Belcanto w wariantach:

 • klamki wewnętrzne, opcjonalnie otworowane pod wkładki bębenkowe, w tym także okrągłe wkładki szwajcarskie,
 • klamki wewnętrzne, opcja wkładana,
 • klamki wewnętrzne i zewnętrzne, opcjonalnie otworowane pod wkładki bębenkowe.

Klamki serii Dirigent stosuje się od wewnętrznej strony pomieszczenia i  wyposaża w podłużną tarczkę (szyld) z otworem na wkładkę bębenkową. Od strony zewnętrznej instaluje się przedłużony uchwyt muszelkowy. Przykładową klamkę z serii Dirigent przedstawiono na fot. 6.

Klamki z serii Belcanto oraz Rondo również montuje się do drzwi lub okna od  wewnątrz pomieszczenia, stosując także tarczkę podłużną z otworem na wkładkę bębenkową. Na zewnątrz zainstalowane są uchwyty muszelkowe. Przykładowe klamki z prezentowanych serii obrazują fot. 7 oraz fot. 8. Dodać jeszcze należy, iż klamki serii Rondo mogą być jeszcze bardziej wydłużone , co w maksymalny sposób zmniejsza siłę potrzebną do obsługi.

Przedstawiane okucia wykonuje się m.in. ze stali nierdzewnej (głównie w wersji matowej), która jest niewrażliwa na jakiekolwiek uszkodzenia. Klamki okuć podnoszono-przesuwnych mogą mieć postać masywnych odlewów z mosiądzu, co skutkuje najwyższą ochronę antykorozyjną, nawet przy ciągłym użytkowaniu i minimalnej pielęgnacji. W przypadku wykonywania z innych materiałów są  poddawane procesom powlekania powierzchni (w kolorze białym i srebrnym), w wyniku czego uzyskuje się optymalną, odporną na ścieranie powłokę, o szczególnie długim okresie użytkowania. Na specjalne życzenie producent dostarcza klamki w różnych innych kolorach.

NOWOCZESNY PRÓG GU - THERMOSTEP 204

Bardzo istotnym zagadnieniem w budowlanych wyrobach otworowych jest ich izolacyjność termiczna, określana współczynnikiem przenikania ciepła U. Dla drzwi usytuowanych w przegrodach zewnętrznych, maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła będzie od 1 stycznia 2021 r. wynosić - U(max) = 1,5 [W/(m²·K)]. Drzwi i okna podnoszono-przesuwne z zasady są wielkogabarytowe, więc właściwa izolacja w dolnej części ma duży wpływ na kompletny wyrób, a w konsekwencji na energooszczędność całego budynku.

W związku z powyższym, firma Gretsch-Unitas wprowadziła na rynek technicznie dopracowany innowacyjny produkt w postaci progu GU – thermostep 204. Przegroda termiczna tego progu znacznie redukuje przepływ ciepła w dolnej części elementów podnoszono-przesuwnych, osiągając w ten sposób dużą oszczędność energii. Idealnie dopasowane do siebie komponenty progu tworzą kompletny system uszczelnień, dzięki czemu uzyskano optymalną wartość współczynnika przenikania ciepła U = 1,19 [W/(m²·K)].

Próg GU – thermostep 204, przedstawiony na fot. 9, może być zastosowany we wszystkich systemach drzwi i okien drewnianych oraz w czołowych systemach wyrobów tworzywowych w różnych schematach. Dopasować go można do określonego systemu kształtowników (profili) w sposób indywidualny, poprzez doskonale pasujące do siebie komponenty.

Zastosowanie prezentowanego progu znacznie skraca czas montażu, ze względu na redukcję liczby elementów wymagających obróbki. Klient otrzymuje, w zależności od systemu, przygotowane już elementy uszczelniające. Element bieżny jest jednoczęściowy i ma w dolnej części dwie uszczelki. Dzięki temu ilość błędów możliwych do popełnienia w trakcie montażu została zredukowana do minimum oraz zmniejszono zużycie silikonu, natomiast wzrosło bezpieczeństwo całego procesu.

Istnieje możliwość zamówienia progu GU – thermostep 204 całkowicie konfekcjonowanego tj. przyciętego na wymiar, z nawierconymi otworami, czyli gotowego do szybkiego montażu. Daje to także dodatkowe korzyści w postaci redukcji powierzchni magazynowej i kosztów magazynowania, oraz wyeliminowanie przycinania i powstałych w ich wyniku resztek.

Podkreślić należy, iż próg ten, wraz z idealnie do siebie dopasowanymi komponentami tworzą kompletny system uszczelnień, spełniający wszystkie wymagania podyktowane koniecznością oszczędzania energii oraz związane z komfortem mieszkalnym. Schemat zainstalowanego progu wraz z niezbędnymi uszczelnieniami pokazano na fot. 10.

Zastosowany system uszczelnień (typowy do techniki ciepłego montażu) składa się z trzech poziomów/warstw:

 

 • wewnętrznej – oddzielającej klimat zewnętrzny od panującego w pomieszczeniu. Uszczelnienie wewnętrzne powinno być szczelniejsze niż zewnętrzne, w celu wyprowadzenia wilgoci z muru oraz zapobieżenia kondensacji wody w elementach zabudowy,
 • środkowej – zapewniającej optymalną izolację termiczną i akustyczną. Szczelina pomiędzy ościeżnicą a ścianą powinna być całkowicie wypełniona materiałem izolacyjnym,
 • zewnętrznej – służącej do ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Powinna być trwale odporna na intensywny deszcz, jednocześnie zapewniając przepuszczalność pary wodnej na zewnątrz pomieszczenia.

Próg GU – thermostep 204 można także stosować indywidualnie w mieszkaniach bez barier architektonicznych oraz adaptować do różnych systemów i materiałów. Szyny bieżne o wysokości 5 mm i/lub opcjonalny kształtownik zmniejszają wysokość progu w obszarze przejścia do koniecznego minimum, co pozwala na swobodne przejście przez drzwi. Również osoby z ograniczoną sprawnością ruchową oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą wygodnie pokonać ten próg, co obrazuje fot. 11.

 

NAPĘDY AUTOMATYCZNE

Drzwi i okna podnoszono-przesuwne wyposażone w stosowne okucia są podnoszone i przesuwane do wymaganej szerokości a następnie zamykane poprzez ręczną obsługę, posługując się stosowną klamką. W zasadzie wymaga to użycia jednej ręki i niezbyt wielkiej siły, jednak w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych może to stanowić pewien problem. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zastosowanie okuć podnoszono-przesuwnych z obsługą motoryczną przy pomocy silnika elektrycznego. Firma Gretsch – Unitas oferuje dwa, poniżej zaprezentowane automatyczne napędy.

NAPĘD HS – MASTER

Napęd HS – Master dzięki prostej obsłudze i zastosowanym niskim progiem jest idealnym rozwiązaniem dla mieszkań bez barier architektonicznych, jak i szpitali, przedszkoli, domów spokojnej starości, hoteli itp. Podnoszenie i przesuwanie skrzydła do pożądanej szerokości otwarcia a także zamykanie jest realizowane  stosownym silnikiem elektrycznym, wyposażonym w wyłącznik przeciwprzeciążeniowy.

Podstawowe parametry techniczne napędu są następujące:

 • maksymalna masa skrzydła – 300 kg,
 • zakres szerokości skrzydła – 950 mm do 3300 mm,
 • zakres wysokości skrzydła – 1840 mm do 2740 mm.

Przykładowy napęd typu HS – Master przedstawiono na fot. 12.

 

Napęd obsługiwany jest przy pomocy wyłącznika naściennego lub kluczykowego, zdalnego sterowania drogą radiową, funkcji „push – and – go” (przez popchnięcie skrzydła) lub klamką. Opcjonalnie może być doposażony w dodatkowe elementy podwyższające bezpieczeństwo użytkowania jak fotokomórki, ścianę świetlną lub czujniki radarowe.

Charakteryzuje się niezwykle cichą pracą oraz prostym, szybkim i bezpiecznym montażem. Może być stosowany do wyrobów z drewna, tworzyw sztucznych i aluminium. Dostarczany jest w formie kompletnie przygotowanych i przyciętych na wymiar napędów w różnych wariantach wyposażenia.

NAPĘD HS – MASTER CONCEALED

Drugim rozwiązaniem motorycznej obsługi drzwi i okien podnoszono-przesuwnych są okucia z napędem typu HS – Master CONCEALED. Jest to napęd ukryty, całkowicie wbudowany w system kształtowników (profili). Również dźwignia sterująca jest zamontowana w skrzydle w niewidoczny sposób. Spełnia więc wysokie wymagania związane z estetycznym wyglądem w każdym wystroju pomieszczeń. Napęd może być stosowany do wszystkich wyrobów drewnianych, natomiast do aluminiowych, wymaga specjalnego zamówienia.

Zastosowanie przykładowego napędu typu HS – Master CONCEALED pokazano na fot. 13.

 

Pozostała charakterystyka, zakres stosowania oraz parametry techniczne są takie same jak w przypadku powyżej przedstawionego napędu typu HS – Master.

 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN PODNOSZONO-PRZESUWNYCH TYPU HS

Montaż drzwi i okien podnoszono-przesuwnych typu HS, charakteryzujących się dużymi wymiarami gabarytowymi oraz dużą masą, wymaga właściwej fachowości i staranności, a także zastosowania odpowiednich materiałów montażowych. Firma Gretsch – Unitas oferuje zestaw specjalnych materiałów montażowych, umożliwiających prawidłową instalację drzwi i okien. Zagwarantowana jest wysoka szczelność i izolacyjność termiczna oraz funkcjonalność działania.

Kluczowym zagadnieniem w montażu wyrobów typu HS jest właściwe ich podparcie, eliminujące możliwość wygięcia ościeżnicy. Dlatego zaleca się, aby ościeżnica w swej dolnej części była podparta w sposób ciągły. Służą do tego specjalne poszerzenia, które gwarantują prawidłowe podparcie oraz stanowią właściwą izolację cieplną, a także umiejscawiają wyrób (po wylaniu posadzki) na prawidłowej wysokości.

Po mechanicznym zamocowaniu ościeżnicy w otworze ściany, należy uszczelnić szczelinę (fugę) na obwodzie. Jedynym poprawnym sposobem jest zastosowanie trzech warstw uszczelnienia, przedstawionym już w niniejszej publikacji, przy prezentowaniu progu GU – thermostep 204. Tutaj najlepiej sprawdzi się pianka montażowa G-U ( warstwa środkowa) oraz wysokiej klasy taśmy G-U: paroszczelna ( warstwa wewnętrzna) i paroprzepuszczalna (warstwa zewnętrzna). Taśma stosowana w warstwie wewnętrznej jest kompletnie wodoszczelna i jednostronnie samoprzylepna.  Z kolei taśma stosowana na zewnątrz jest pokryta butylem i oprócz własności wodoszczelnych jest otwarta na dyfuzję pary wodnej. Ponieważ przyklejanie taśmy w warstwie zewnętrznej może być dość trudne, firma G – U proponuje zastosowanie specjalnych narożników montażowych, zintegrowanych z taśmą, co zdecydowanie ułatwia montaż.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest prawidłowe uszczelnienie progu ościeżnicy, a najlepszym rozwiązaniem jest użycie fartucha EPDM o szerokości nie mniejszej niż 250 mm. Tylko takie uszczelnienie zagwarantuje, iż woda opadowa nie będzie podciekać pod okno lub drzwi.

Schemat uszczelnienia części dolnej przykładowego wyrobu typu HS oraz zestaw specjalnych materiałów montażowych firmy Gretsch – Unitas przedstawiono na fot. 14.

MECHATRONICZNE ROZWIĄZANIA G-U

Firma G – U stosuje najwyższy priorytet do komfortu i bezpieczeństwa przy otwieraniu drzwi i okien, w tym także podnoszono-przesuwnych. Spełnia te wymagania zachowując najlepszą jakość, oferując bogaty asortyment nowoczesnych okuć budowlanych, systemów bezpieczeństwa i wejść automatycznych. Koncentruje się przy tym nie tylko na pojedynczych wyrobach, ale na całościowych rozwiązaniach systemowych, zgodnych z aktualnymi oczekiwaniami rynku. W niniejszej publikacji potwierdzono ten kierunek działania, na przykładzie kompleksowego systemu wyrobów do drzwi i okien podnoszono-przesuwnych.

Grupa przedsiębiorstw Gretsch – Unitas jest zorientowana na innowacyjne wyroby dla bezpiecznych obiektów oraz mieszkań bez barier architektonicznych, łącząc to z najnowszymi technologiami przyjemnego użytkowania. Zapewniają to m.in. mechatroniczne rozwiązania zarządzania domem, a właściwie zainstalowanych w nim drzwi i okien nawet  z dowolnego miejsca na ziemi. Przedsięwzięcia te służą do zapobiegania niebezpieczeństwom, obniżeniu ryzyka, ograniczeniu szkód oraz ochronie ludzi i mienia.

W kompleksowym zarządzaniu urządzeniami domowymi wyróżnia  się obsługę lokalną i zewnętrzną. Obsługa lokalna drzwi i okien jest realizowana za pomocą:

 • klamki,
 • wyłącznika ściennego lub domofonu,
 • funkcji „push – and – go” (przez popchnięcie skrzydła), ale tylko dla drzwi podnoszono-przesuwnych,
 • czytnika linii papilarnych,
 • drogą radiową pilotem,
 • klawiatury telefonu komórkowego lub smartfona,

a także czujnikami pogodowymi, zamykającymi np. okna w razie deszczu lub nadmiernego wiatru.

Obsługa zewnętrzna, która może być realizowana z dowolnego miejsca na ziemi, wykonywana jest przy pomocy aplikacji mobilnych np. TaHoma® Premium lub Connexoon. Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs do zarządzania pozwala na sterowanie przy użyciu komputera, tabletu lub smarfona, co obrazuje fot. 15.

 

 

  inż. Zbigniew Czajka

OKNO 2/2017

 

Literatura                                                                                                                            

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.

Norma PN-EN 1627:2012

Materiały informacyjne firmy G-U