Bramy wjazdowe i ich napędy
Bramy wjazdowe i ich napędy

Bramy wjazdowe z napędem instalowane w ogrodzeniu posesji i umożliwiające wjazd na jej teren mają zazwyczaj dość duże wymiary gabarytowe, co czyni je dominującym elementem otoczenia domu. W związku z tym ich architektura powinna być kompatybilna i niewyróżniająca się. Poza estetycznym wyglądem bardzo istotny jest prosty i łatwy w obsłudze automatyczny napęd  bramy. W związku z tym niezwykle ważnym problemem staje się dobór odpowiedniego napędu, zapewniającego długoletnie i bezawaryjne użytkowanie.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BRAM WJAZDOWYCH Z NAPĘDEM

Brama wjazdowa wyposażona w stosowny napęd z automatycznym sterowaniem, znacznie ułatwia codzienne użytkowanie samochodów i innych pojazdów mieszkańcom domów, szczególnie jednorodzinnych. Jak już powyżej wspomniano, brama będąca elementem ogrodzenia powinna być dostosowana do jego wyglądu oraz stylistyki budynku. Właściwie dobrana podkreśla estetykę otoczenia, poprawia komfort oraz zwiększa bezpieczeństwo domowników. Wyposażenie bramy wjazdowej w napęd eliminuje konieczność stosowania różnego rodzaju skobli, łańcuchów, kłódek itp. Poprawienie komfortu wynika z jego cichej pracy oraz możliwości otwierania i zamykania bramy bez potrzeby wychodzenia z samochodu lub domu, co jest bardzo istotne podczas opadów deszczu lub śniegu i w innych niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Podniesie się także poziom bezpieczeństwa na posesji, gdyż nikt niepostrzeżenie w łatwy sposób  nie otworzy kłódki czy zamka w bramie (bo ich tam nie ma).

Dobrze zamontowana, właściwie eksploatowana i regularnie konserwowana brama wjazdowa z napędem zapewnia wieloletnią bezpieczną i bezawaryjną pracę. Istotne znaczenie ma również właściwy dobór rodzaju bramy, jej wymiarów oraz napędu i sterowania. Uwzględnić bowiem należy sposób usytuowania posesji, odległości ogrodzenia od budynku, gabaryty pojazdów, wymagania użytkowników itp.

Występują dwa podstawowe rodzaje bram wjazdowych:

 • bramy przesuwne  samonośne albo szynowe, jedno- i dwuskrzydłowe - przykładowe rozwiązanie przedstawiono na fot. 1,

jednoskrzydłowa brama wjazdowa

 • bramy rozwierane jedno- i dwuskrzydłowe -  przykładowe  rozwiązanie pokazano na fot. 2.

dwuskrzydłowa brama wjazdowa

Do każdej z wymienionych bram dobrać należy odpowiedni napęd, uwzględniając jej masę własną oraz częstotliwość pracy (cykli otwarć i zamknięć). W literaturze fachowej podaje się często zalecenie, aby dobierać napęd z pewną rezerwą mocy. Wynika to m.in. z faktu szybszego zużywania się podczas ciągłej pracy z maksymalną mocą oraz faktu, iż z upływem czasu zwiększają się opory ruchu urządzenia i napęd w ostateczności nie otworzy już bramy.

Dodać jeszcze należy, że spotykane są także bramy wjazdowe o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Jeden z takich wyrobów, w postaci bramy podnoszonej, przedstawiono w dalszej części publikacji.

RODZAJE BRAM WJAZDOWYCH

BRAMY PRZESUWNE

Bramami przesuwnymi nazywamy wyroby wyposażone zazwyczaj w jednoskrzydło, przesuwające się równolegle wzdłuż wewnętrznej strony ogrodzenia. Brama nie zajmuje więc miejsca na podjeździe i jest stosownym rozwiązaniem przy małej przestrzeni pomiędzy nią a garażem. Ta oszczędność miejsca wymaga jednak konieczności występowania po jednej stronie ogrodzenia odcinka o długości, która wystarczy po otwarciu bramy do zmieszczenia  całego skrzydła. Strona, na którą przesuwa się bramę jest praktycznie dowolna, lecz otwarte skrzydło nie powinno zasłaniać furtki.

Gdy wzdłuż ogrodzenia nie ma miejsca na zamontowanie jednego skrzydła, ale po bokach wjazdu jest odpowiednia przestrzeń, to można zastosować dwa krótsze skrzydła, przesuwające się w przeciwne strony.

Producenci jednoskrzydłowych bram przesuwnych oferują wyroby zamykające przejazdy o szerokości nawet do 12 metrów, a w przypadku zastosowania bram dwuskrzydłowych, sięgających szerokości do 24 metrów.

Ze względu na sposób poruszania się skrzydła wyróżnić można dwa podstawowe typy  bram wjazdowych przesuwnych: samonośne i szynowe.

BRAMY SAMONOŚNE

W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym skrzydło bramy jest zawieszone wysięgnikowo, dzięki czemu przesuwa się nad powierzchnią podjazdu w odległości od 50 mm do 80 mm. Nie dotyka więc bezpośrednio podłoża, co jest korzystne w przypadku zalegania śniegu, lodu lub błota. Jednak dla zrównoważenia ciężaru skrzydło musi mieć zainstalowaną przeciwwagę, co zwiększa długość skrzydła od 30% do 40%. Ważnym problemem jest odpowiednia długość przeciwwagi, gdyż źle dobrana powoduje problemy z zamykaniem bramy. Przykładową samonośną bramę przesuwną zaprezentowano już na fot. 1.

BRAMY SZYNOWE

szynowa brama przesuwnaDrugim typem przedstawianych wyrobów są bramy przesuwne szynowe,  których skrzydło porusza się na rolkach po szynie zamocowanej wzdłuż bramy. Na słupku prowadzącym zainstalowana jest niewielka prowadnica utrzymująca bramę we właściwej pozycji i zapewniająca jej płynny ruch. Szyna jest zazwyczaj wpuszczona w nawierzchnię podjazdu, lecz może także nieco wystawać ponad nią. Pewną niedogodnością jest konieczność częstego usuwania z szyny piasku, a zimą również śniegu i lodu. Można ten problem częściowo ograniczyć, poprzez zainstalowanie podgrzewającego szynę kabla grzejnego. Przykład szynowej bramy przesuwnej obrazuje fot. 3.

BRAMY ROZWIERANE

Bramami rozwieranymi określane są wyroby charakteryzujące się skrzydłem osadzonym z jednego boku na zawiasach mocowanych do metalowych słupków kotwionych zazwyczaj w murowanych słupach ogrodzeniowych lub montowanych bezpośrednio we własnym fundamencie. Zawiasy, na których są zawieszone skrzydła bramy, umożliwiają ich otwarcie pod kątem 100°, choć teoretycznie może on wynosić nawet 180°.

Wjazd na posesję powinien być dłuższy od skrzydła przynajmniej o długość samochodu, gdyż w przypadku jego zatrzymania się tuż przy ogrodzeniu, niemożliwe będzie zamknięcie bramy. Rozwierane bramy wjazdowe dzieli się przeważnie na jedno- i dwuskrzydłowe.

BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWE

Jeżeli podjazd na teren posesji jest wąski i długi, to korzystnym rozwiązaniem jest zainstalowanie rozwieranej bramy wjazdowej jednoskrzydłowej. Względy konstrukcyjne ograniczają jednak szerokość pojedynczych skrzydeł zazwyczaj do 3 metrów.

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

W przypadku odpowiednio szerokiego podjazdu, możliwe jest stosowanie rozwieranych bram wjazdowych dwuskrzydłowych. Każde ze skrzydeł bramy może mieć szerokość dochodzącą nawet do 4 metrów, lecz w praktyce, ze względu na dużą ich masę oraz problemy z otwieraniem przy niskich temperaturach, instaluje się skrzydła o mniejszych długościach. Przykład takiego wyrobu pokazano już na fot. 2.

BRAMY PODNOSZONE

Występują sytuacje, jak np. brak wystarczającej przestrzeni do zamontowania typowej (przesuwnej lub rozwieranej) bramy, zmuszające do zastosowania wyrobu o nietypowej konstrukcji. Do takich należą dwuskrzydłowe bramy wjazdowe podnoszone. Charakteryzują się skrzydłami podnoszonymi do góry, dzięki czemu otwarta brama nie zajmuje wiele miejsca. W porównaniu do powyżej przedstawionych typowych bram mają jeszcze tą zaletę, że zimą nie wymagają dokładnego odśnieżania (skrzydła się podnoszą ponad powierzchnię podjazdu).

 

NAPĘDY AUTOMATYCZNE BRAM WJAZDOWYCH

Bramy wjazdowe, zarówno przesuwne jak i rozwierane, są bardzo często wyposażone w mechaniczny napęd automatyczny. Pozwala to na zdalne otwieranie i zamykanie oraz umożliwia zintegrowanie z pozostałymi urządzeniami, jak np. brama garażowa czy oświetlenie posesji. Występują dwa podstawowe rodzaje napędów bram wynikających z ich konstrukcji tj. do bram przesuwnych i rozwieranych. Dalszy podział wynika z usytuowania napędów – nawierzchniowo lub ukryte w podłożu.

Napędy bram wszystkich przedstawianych w publikacji producentów są z zasady wyposażone w system mechaniczny, który w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy umożliwia otwieranie i zamykanie w trybie ręcznym.

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

Automatyczne otwieranie bram przesuwnych zapewniają specjalne siłowniki oraz centralki sterujące, zainstalowane zazwyczaj w skrzynce zamocowanej z boku skrzydła, po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Występują także rozwiązania, w których napęd wraz ze sterowaniem jest usytuowany w metalowym słupku, wzorniczo i kolorystycznie dobrany do pozostałych elementów bramy. Dzięki takiej konstrukcji chroniony jest przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych jak i przed możliwością dewastacji lub kradzieży.

Przy doborze napędu do bramy przesuwnej należy brać pod uwagę:

 • ilość cykli (otwierania i zamykania) na godzinę i na dobę,
 • maksymalne wymiary wysokości i szerokości skrzydła,
 • maksymalną masę skrzydła,
 • rodzaj bramy – samonośna lub szynowa.

napęd do bramy wjazdowejPrzykładowy napęd bramy wjazdowej przesuwnej pokazano na fot. 5.

Siłowniki są z zasady wyposażone w mechanizm umożliwiający awaryjne odblokowanie, w przypadku awarii lub braku prądu. Służą do tego np. kluczyki, które po włożeniu w zamek powodują zwolnienie blokady ruchu. Dostęp do zamka w siłownikach nawierzchniowych znajduje się od strony posesji, a w siłownikach ukrytych w podłożu, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz bramy.

Dodać jeszcze można, iż napędy bram przesuwnych mogą być wyposażone w funkcję niepełnego otwarcia, eliminującą konieczność stosowania furtki. Pozwala to  przesunąć skrzydło na odległość umożliwiającą przejście osoby przez bramę na teren posesji.

NAPĘDY DO BRAM ROZWIERANYCH

W skład napędów automatycznych rozwieranych bram wjazdowych wchodzą siłowniki mocowane do skrzydła i do słupka ogrodzeniowego oraz centralka sterująca, usytuowana w oddzielnej skrzynce. Do słupków mocowane są także pozostałe urządzenia pozwalające zdalnie sterować bramą oraz gwarantować jej bezpieczne działanie (np. fotokomórki, czujniki itp.).

napęd z silnikiem liniowymW bramach rozwieranych najczęściej stosuje się silniki liniowe, ze względu na stosunkowo niską cenę oraz łatwość montażu. Ponadto rozwiązania samoblokujące uniemożliwiają uchylenie skrzydła po zamknięciu, co pozwala na wyeliminowanie konieczności montażu zamka elektromagnetycznego. Przedstawiony przykładowy napęd pokazano na fot. 6. Jednak możliwość zastosowania siłowników liniowych ogranicza szerokość słupków, na których jest zamontowana brama wjazdowa. Ogólnie przyjmuje się, że w przypadku   wymiaru przekroju wynoszącego  380 mm x 380 mm lub więcej, zamocowanie siłownika liniowego wymaga wykonania w słupku wycięcia na jego ramię. Takie rozwiązani jest nieestetyczne, więc powinno się go unikać.

napęd ukryty w podłożuProducenci zalecają wtedy stosowanie drugiego rodzaju napędów bram rozwieranych, jakim są siłowniki z ramieniem łamanym, które „obejmują” słupek. Napędy takie są przystosowane do otwierania i zamykania bram o szerokości skrzydła sięgające nawet 4 metrów. Przykładowy napęd z ramieniem łamanym przedstawia fot. 7.

Szczególnym rodzajem napędów do bram rozwieranych stanowią siłowniki ukryte w podłożu. Montuje się je w specjalnej kasecie usytuowanej pod skrzydłem bramy. Jedynym widocznym elementem ukrytego napędu jest dolne mocowanie, pełniące także funkcję zawiasu oraz pokrywa obudowy kasety, wykonana  ze stali ocynkowanej lub odpornej na korozję. Prezentowany rodzaj napędów charakteryzuje się możliwością obrotu skrzydła bramy nawet o 180°. Ich konstrukcja pozwala na nieskomplikowaną obsługę serwisową lub naprawczą, polegającą na łatwe wyjęcie siłownika z obudowy, bez konieczności zdejmowania skrzydła bramy. Jeden z takich napędów przedstawiono na fot. 8.

STEROWANIE I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Pełna automatyzacja pracy każdego rodzaju bramy wjazdowej wymaga zdalnego sterowania. Najczęściej użytkowanym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego pilota, który korzysta z kodowanego sygnału radiowego. Występują proste rozwiązania z dwoma przyciskami oraz bardzo rozbudowane, obsługujące również inne urządzenia domowe i znajdujące się na posesji.

Nowoczesne konstrukcje napędów bram są wyposażone w funkcje wysyłania informacji zwrotnej po zrealizowaniu określonego polecenia. Odzwierciedlane to jest faktem ukazania się na pilocie, zazwyczaj przy pomocy stosownej diody, potwierdzenia wykonania danej czynności lub informacji o przeszkodzie, która to uniemożliwiła. Zazwyczaj napędy takie mają także możliwość sterowania poprzez internet lub smartfona.

Bramy wjazdowe można  uruchamiać nie tylko pilotami, ale również przy pomocy sterowników różnego typu, jak kodowane z podświetlaną klawiaturą, z zastosowaniem odpowiedniego klucza lub transporterów i skanerów linii papilarnych.

Bardzo istotnym zagadnieniem w eksploatacji bram wjazdowych z napędem jest jej wyposażenie w funkcje zapewniające pełne bezpieczeństwo użytkowania. Wynika to z wielu zagrożeń, z których największym jest możliwość przycięcia przez zamykające się skrzydło osób lub przedmiotów znajdujących się w obrębie ruchu bramy.

Najczęściej stosowanym elementem bezpieczeństwa jest zestaw fotokomórki, składający się z nadajnika i odbiornika. Montuje się je po dwóch stronach skrzydła i jest to wystarczające, ale w odniesieniu do jednoskrzydłowej bramy przesuwnej. Przy bramach rozwieranych zaleca się zastosowanie dodatkowego zestawu, który należy zainstalować w pobliżu czoła skrzydeł bramy znajdującej się w pozycji otwartej. Dla przypomnienia można podać, że nadajnik fotokomórki wysyła wiązkę promieniowania podczerwonego do odbiornika i w przypadku jej przecięcia przez osobę lub przedmiot wysyłany jest  do centrali sygnał, powodujący natychmiastową zmianę kierunku ruchu skrzydła bramy.

Nowoczesne centrale sterujące są wyposażone w funkcję testu wykonywanego przed każdym cyklem pracy bramy, a w przypadku stwierdzenia niesprawności fotokomórki, uniemożliwione jest uruchomienie siłowników.

Kolejnym elementem bezpiecznego działania bram wjazdowych z napędem jest zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe. Polega na zainstalowaniu w centrali sterującej modułu kontrolującego siłę działania napędu. Jeżeli fotokomórka nie zlokalizuje przeszkody, a skrzydło bramy natrafi jednak na opór, to moduł takiego zabezpieczenia spowoduje zmianę jej kierunku ruchu.

Bramy wjazdowe z automatycznym napędem powinny być wyposażone w lampę ostrzegawczą, która zapala się lub miga, w przypadku ruchu ich skrzydeł.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW I NORM

Podstawowym obligatoryjnym dokumentem prawnym regulującym zagadnienia budownictwa w Polsce jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zagadnieniom ogrodzeń i związanym z nimi bram jest poświęcony rozdział 9 działu II pt. „Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej”.

W odniesieniu do bram wjazdowych występują następujące bezpośrednie wymagania:

 - § 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą się otwierać na zewnątrz działki.

 - § 43. Szerokość  bramy powinna  wynosić w  świetle co  najmniej 2,4 m,  a przypadku  zastosowania

             furtki jej  szerokość  powinna  być  nie  mniejsza  niż  0,9 m,  przy  czym  na  drodze  pożarowej

             szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Jak z powyższych zapisów rozporządzenia wynika, bramy wjazdowe powinny się otwierać tylko do wewnątrz posesji i nie mogą się znajdować poza jej terenem. Dotyczy to w szczególności bramy przesuwnej, której napęd jak i przestrzeń przejazdu powinny być na terenie posesji użytkownika.

Przepisowa szerokość bramy wjazdowej nie powinna być mniejsza niż 2,4 metra, lecz praktycy zalecają większą, zazwyczaj w wymiarze 3,0 metrów. Wyrób taki jest bardziej ergonomiczny i wygodniejszy w użytkowaniu.

Z kolei podstawowym dokumentem normalizacyjnym odnoszącym się do bram jest norma PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności. W normie określono wymagania związane z bezpieczeństwem i wymagania eksploatacyjne dotyczące bram przeznaczonych do zainstalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, uruchamiane ręcznie lub napędem. Bramy powinny być zaprojektowane, skonstruowane i wykonane zgodnie z wymaganiami normy, w celu zapewnienia zadawalającego i bezpiecznego ich działania w zamierzonej lokalizacji i oczekiwanych warunkach użytkowania oraz umożliwienia bezpiecznej konserwacji, naprawy i demontażu.

W normie znajduje się ponadto zapis, iż wszystkie bramy uruchamiane napędem powinny oprócz spełnienia podanych w niej podstawowych wymagań, spełniać dodatkowe, wymienione w normie PN-EN 12453:2002 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania.

Wymieniona norma zawiera postanowienie ogólne stwierdzające, że ruch bramy może stwarzać sytuacje zagrożenia dla osób, towarów i pojazdów znajdujących się w jej pobliżu, których z natury rzeczy nie da się uniknąć drogą konstrukcyjną. Do tych sytuacji głównie zalicza się:

 • zagrożenie zgnieceniem, ścinaniem i wciągnięciem,
 • zagrożenie spowodowane możliwością uniesienia osób przez bramę,
 • zagrożenie uderzeniem,
 • zagrożenie spowodowane przez napęd lub źródło energii.

Sytuacje zagrożenia powinny być wyeliminowane lub należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w postaci:

 • wprowadzenia bezpiecznych odległości,
 • zainstalowanie osłon takich jak obudowy, pokrywy, osłony pełne itp.,
 • ukształtowanie we właściwy sposób elementów wystających i zewnętrznych skrzydeł,
 • uruchamianie bramy systemem sterowania czuwakowego,
 • ograniczenie sił, wytwarzanych przez skrzydło drzwiowe w przypadku napotkania osoby lub przeszkody,
 • instalowanie czujkowych urządzeń zabezpieczających (PSPE lub ESPE).

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE NAPĘDÓW I BRAM

BRAMY WJAZDOWE PRZESUWNE

Szeroki asortyment bram oraz napędów oferuje firma Hörmann. Jednym z takich wyrobów są nowoczesne napędy LineaMatic do bram wjazdowych przesuwnych. Cechą wyróżniającą ten typ napędu jest niezawodny układ elektroniczny, jak również kompaktowa, regulowana w pionie obudowa, wykonana z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Ponadto wyrób jest odporny na niekorzystne warunki pogodowe i nie wymaga praktycznie konserwacji. Parametry techniczne napędu są następujące:

 • maksymalna szerokość skrzydła: 6000  mm lub 8000 mm (typu LineaMatic P),
 • maksymalna wysokość skrzydła: 2000 mm,
 • maksymalna masa skrzydła bramy szynowej: 300 kg lub 500 kg (typu LineaMatic P),
 • maksymalna masa skrzydła bramy samonośnej: 250 kg lub 400 kg (typu LineaMatic P),
 • ilość cykli pracy na dzień/godzinę: 20/5 lub 40/10 (typu LineaMatic P),
 • siła ciągnienie i nacisku: 650 N lub 1000 N (typu LineaMatic P).

W przypadku bram dwuskrzydłowych istnieje możliwość otwierania tylko jednego skrzydła, co pozwala na przechodzenie osób (zastępuje furtkę). Otwieranie i zamykanie bramy jest realizowane przy pomocy standardowego nadajnika (pilota) HS 5 BS. Można nim także w dowolnym momencie sprawdzić, czy brama wjazdowa jest otwarta czy zamknięta.

brama przesuwnaPrzykładową samonośną bramę wjazdową przesuwną z napędem  LineaMatic pokazano na fot. 9.

Od wielu lat obecna jest na polskim rynku firma Nice, dostawca  systemów automatyki do bram wjazdowych. W swoim asortymencie wyrobów posiada m.in. napęd do bram wjazdowych przesuwnych typu Nice ROX. Stanowi go elektromechaniczny siłownik z wbudowaną centralą sterującą wraz z zintegrowanym radioodbiornikiem. Do jego zalet należą:  trwałość i niezawodność, łatwy montaż oraz komfortowe wysprzęglanie. Napęd charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

 • maksymalna szerokość skrzydła: 8000 mm (typów ROX600 i ROX1000),
 • maksymalna masa skrzydła: 600 kg (typu ROX600) lub 1000 kg (typu ROX1000),
 • ilość cykli pracy na godzinę: 20 (typów ROX600 i ROX1000),
 • moc znamionowa pobierana przez silnik: 300 W (typu ROX600) lub 350 W (typu ROX1000),
 • prędkość przesuwu: 10,8 m/min (typów ROX600 i ROX1000).

Ponadto jest samohamowny, co oznacza mechaniczne się blokowanie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie występuje konieczność dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy pomocy zamka, jak i nie ma możliwości jej ręcznego otwarcia.

brama przesuwnaZastosowanie napędu typu Nice ROX w przykładowej bramie przesuwnej szynowej przedstawiono na fot. 10.

Jednym z ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych prezentowanych przez firmę Wiśniowski są bramy wjazdowe przesuwne samonośne z napędem typu AWSo2000 , który umiejscowiony jest w stalowym słupie bramy. Zamiast urządzeń zewnętrznych, które często padają łupem złodziei, a także odbiegają estetyką od ogrodzenia, cały mechanizm napędowy jest ukryty w słupie o przekroju 120 mm x 120 mm. Chroni to również przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz możliwością uszkodzenia. Napęd jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy zatrzymujący skrzydło i cofający je w przypadku napotkania oporu, a zainstalowana na jego czole gumowa listwa zabezpiecza przed zarysowaniem przy zetknięciu z przeszkodą. Producent deklaruje następujące parametry techniczne napędów AWSo2000:

 • maksymalna szerokość skrzydła: 6000 mm,
 • pobór mocy: 140 W (typ M3) lub 160 W (typ M4),
 • prędkość przesuwu: 8 m/min (typ M3) lub 9 m/min (typ M4),
 • zasilanie: 24 V.

brama przesuwnaBramę wjazdową przesuwną z napędem AWSo2000 pokazano na fot. 11.

 

BRAMY WJAZDOWE ROZWIERANE

Producent szerokiego asortymentu napędów bram, w tym także do bram wjazdowych rozwieranych, firma BENINCA oferuje m.in. napędy o symbolu BOB 50M. W skład zestawu wchodzą dwa siłowniki BOB oraz jedna centrala HEAD z wbudowanym odbiornikiem zmiennokodowym. Ponadto zawiera dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe (otwieranie i zamykanie), jedną parę fotokomórek oraz pilota dwukanałowego.

Prezentowane napędy charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:

 • maksymalna szerokość skrzydła: 5000 mm (przy maksymalnej masie 350 kg),
 • maksymalna masa skrzydła: 800 kg (przy maksymalnej szerokości 2500 mm),
 • maksymalna siła: 3500 N,
 • czas otwarcia: 26 sek.,
 • maksymalny przesuw: 520 mm,
 • zasilanie: 230 V.

brama rozwieranaPrzykładową bramę wjazdową rozwieraną wyposażoną w napęd BOB 50M przedstawiono na fot. 12.

Kolejny z producentów napędów bram wjazdowych rozwieranych firma FAAC posiada w swoim asortymencie wyrobów m.in. napędy typu FAAC 415. Korpusy napędów wykonuje się z aluminium i pokrywa podwójną warstwą farby ochronnej.  Wyroby są wyposażone w ręczny mechanizm odblokowujący z uproszczonym uruchamianiem za pomocą klucza. Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia niską instalację nad podłożem. Napędy typu FAAC 415 mają następujące parametry techniczne:

 • maksymalna szerokość skrzydła: 3000 mm,
 • siła ciągu: 3000 N,
 • prędkość wysuwu: 1,6 cm/sek.,
 • ilość cykli pracy na godzinę: 30,
 • zasilanie: 230 V.

brama rozwierana Powyżej scharakteryzowany napęd, zainstalowany na przykładowej bramie wjazdowej rozwieranej, pokazano na fot. 13.

Prezentowana już w niniejszej publikacji firma Hörmann produkuje również napędy do bram wjazdowych rozwieranych z ramieniem łamanym typu VersaMatic. Wyroby te znajdują zastosowanie przy słupach bram o dużym przekroju (zazwyczaj powyżej wymiaru 380 mm x 380 mm) i innych nietypowych sytuacjach montażowych.  Charakteryzują się m.in. indywidualnym ustawianiem prędkości, co pozwala na uzyskanie równomiernego biegu bramy niezależnie od jej rozmiaru. Napędy typu VersaMatic cechują następujące parametry techniczne:

 • maksymalna szerokość skrzydła: 2000 mm lub 3000 mm(wersja P),
 • maksymalna wysokość bramy: 2000 mm,
 • maksymalna masa skrzydła: 200 kg lub 300 kg (wersja P),
 • maksymalny moment obrotowy: 250 Nm lub 300 Nm (wersja P),
 • ilośc cykli pracy na dzień/godzinę: 20/5 lub 40/10 (wersja P),
 • maksymalna prędkość obrotowa: 2,6 obr./min. lub 2,7 obr./min.

brama rozwierana z napędem VersaMaticNa fot. 14 przedstawiono napęd VersaMatic zamontowany na przykładowej bramie wjazdowej rozwieranej.

 

 

 

 inż. Zbigniew Czajka

OKNO 2/2017

 

Literatura:                                                                                                                        

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Normy: PN-EN13241-1+A1:2012, PN-EN 12453:2002

Materiały informacyjne firm: Hörmann, Nice, Wiśniowski, BENNICA, FAAC

Informacje BUDUJESZ info