Nowa strategia firmy MACO na 2009 rok
Nowa strategia firmy MACO na 2009 rok

Rozmyślamy nad naszymi mocnymi stronami, oraz koncentrujemy sie na realiach rynkowych. Chcemy żeby nasi klienci wspólnie z nami rozwijali się szybciej od innych.”

To nowe motto koncernu MACO W POLSCE I W EUROPIE.

Firma Maco stawia w nowym 2009 roku na szybki rozwój  poprzez poszerzenie sieci swoich odbiorców w Polsce, w całej Europie oraz w Chinach. Systematycznie będą wprowadzane na rynek nowe produkty będące odpowiedzią na potrzeby rynku i odpowiedzią na działania konkurencji. Wsparcie logistyczne i techniczne  dla swoich klientów to jeden z głównych aspektów marketingowych firmy, która utożsamia  swoje działania na rynku z potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez swoich odbiorców.