Reynaers Polska Partnerem Biznesowym Twojej Firmy
Reynaers Polska Partnerem Biznesowym Twojej Firmy

Siedziba firmy Reynaers Polska w Piasecznie pod Warszawą to jedno z niewielu miejsc w Polsce, w którym możliwe jest w pełni profesjonalne sprawdzenie koncepcyjnego rozwiązania architektonicznego już na wczesnym etapie projektu. Centrum Szkoleniowo-Badawcze Reynaers oferuje unikalną komorę badawczą AWW oraz kompleksowe szkolenia praktyczne dla klientów firmy.

Rozbudowane w 2008 roku Centrum Szkoleniowo-Badawcze Reynaers zawiera dwie części – szkoleniową i badawczą. W części szkoleniowej dostępne są 3 stanowiska do prowadzenia szkoleń praktycznych dla klientów firmy. Natomiast część badawcza służy testowaniu konstrukcji aluminiowych.

Specjalistyczne badania

Część badawcza Centrum umożliwia klientowi Reynaers sprawdzenie konstrukcji aluminiowych pod kątem poprawności ich działania, np. doboru i działania okuć, a także pod kątem właściwości szczelnościowo-wytrzymałościowych. To ostatnie badanie dotyczy szczególnie konstrukcji okienno-drzwiowych oraz fasad. Oferowane przez Reynaers rozwiązania bardzo często są adaptowane pod konkretny projekt i znacznie wybiegają poza rozwiązania katalogowe. W takich wypadkach, konieczne jest wykonanie elementu, na którym można zweryfikować rozwiązania przyjęte na etapie projektowym. Jest on następnie testowany w unikalnej na skalę Europy Środkowo-Wschodniej komorze badawczej znajdującej się w Centrum Reynaers Polska.

Komora znajduje się pod nadzorem Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB (rozszerzono Nadzór Instytutu Techniki Budowlanej nad Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji Reynaers Polska), dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie w niej wstępnych badań ścian osłonowych oraz okresowych testów gotowego wyrobu (okien i drzwi), do których zobligowany jest producent w ramach zakładowej kontroli produkcji.

Komora Centrum Szkoleniowo-Badawczego, której producentem jest firma K.Schulten, ma 5,9 metra szerokości, 7,1 wysokości oraz 2 metry głębokości, w tym głębokość przestrzeni testowej wynosi 0,65 metra.  Dzięki temu możliwe stało się sprawdzenie właściwości szczelnościowo-wytrzymałościowych elementów o wymiarach nawet 5 (szerokość) na 6 metrów (wysokość). W komorze zainstalowano dmuchawę, która została przystosowana do uzyskania ciśnienia parcia i ssania o wartości 5000 Pa (w standardzie 3500 Pa). Wymagało to dodatkowego wzmocnienia tylnej ściany komory, tak aby przenieść generowane przez dmuchawę obciążenia. W komorze zastosowano także system z zamkniętym obiegiem wody. Wyposażono ją w 9 czujników pomiarowych oraz urządzenie do generowania dymu. Duże wymiary komory pozwalają na przeprowadzanie badań przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz odporności na obciążenie wiatrem na reprezentatywnym elemencie konstrukcji budynku.
Sterowanie komorą odbywa się za pomocą pulpitu sterowniczego i/lub komputera. Oprogramowanie KS Software pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika – w sposób zgodny z europejskimi normami dla konstrukcji okienno-drzwiowych i fasadowych – programu oraz sekwencji poszczególnych cyklów badań. Pozwala również dokonać klasyfikacji badanej konstrukcji na podstawie uzyskanych wyników.

Szkolenia

Szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne organizowane w Centrum Szkoleniowo-Badawczym Reynaers prowadzone są w języku polskim i angielskim. Typowe szkolenie podstawowe trwa 4 dni i rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznego. Po nim następuje część praktyczna, mająca zapoznać uczestników z technologią produkcji podczas wykonywania elementów systemowych Reynaers. Dla bardziej zaawansowanych firm wykonawczych organizowane są szkolenia specjalistyczne, których tematykę oraz czas trwania ustala się bezpośrednio z firmą biorącą w niej udział. Na szkoleniu zaawansowanym istnieje również możliwość wbudowania konstrukcji okiennej w otwór (imitujący otwór budynku), ze zwróceniem uwagi na posadowienie konstrukcji, jej oprzeponowanie i docieplenie.

Wśród wyposażenia technicznego części szkoleniowej znajdują się: piła jednogłowicowa, frezarko-kopiarka z obrotowym suportem, frezarka pozioma, piła dwugłowicowa kątowa, zaciskarka do naroży oraz specjalistyczne maszyny, w tym np. prasa wielofunkcyjna 095.C500.00 z bogatym wyposażeniem wykrojników do systemów okienno-drzwiowych i fasad.

Oprócz pakietu szkoleniowego, Reynaers oferuje współpracującym firmom pomoc w wykonywaniu nietypowych konstrukcji po raz pierwszy, nowi klienci natomiast mogą liczyć na wsparcie w uruchamianiu produkcji we własnym warsztacie.
Reynaers Polska jest miejscem, w którym klienci zostają objęci w pełni profesjonalnym wsparciem: od możliwości stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, poprzez specjalistyczne badania stosowanych konstrukcji, aż po pomoc przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji.