„OGIEŃ NIE IMA SIĘ PONZIO”…….
„OGIEŃ NIE IMA SIĘ PONZIO”…….

System Ponzio NT 152 – po ukończeniu badań w Zakładzie Badań Ogniowych ITB - otrzymał klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji.
Po przeprowadzeni badań przy nagrzewaniu od strony wewnętrznej i zewnętrznej w pasie przeziernym i nieprzeziernym, system został zakwalifikowany do klasy EI60. Klasyfikacja przeprowadzona została w oparciu o standardową konstrukcję ścian osłonowych systemu NT 152.
Wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi PALSTOP PAX wraz ze specjalnymi złączkami rygiel-słup zapewniają nośność konstrukcji w warunkach pożaru.

Taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybami, lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi, tworząc element o odporności i izolacyjności ogniowej.

W systemie PONZIO można wykonywać przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami między kondygnacyjnymi, przeszklonymi i nieprzeziernymi. Jako wypełnienia przezroczyste mogą być stosowane szyby ogniochronne klasy EI60 (pojedyncze lub w zespoleniu) większości producentów dostępnych na rynku.

Źródło:  ponzio.pl