WINKHAUS POLSKA ZMIENIA FORMĘ PRAWNĄ
WINKHAUS POLSKA ZMIENIA FORMĘ PRAWNĄ

W Winkhausie Polska nastąpiła  zmiana formy prawnej: Winkhaus Polska Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę komandytową o nazwie:

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W myśl art. 553 Kodeksu Handlowego nowa spółka jest kontynuacją Winkhaus Polska Sp. z o.o. w sensie prawnym:

"Spółka przekształcona pozostaje podmiotem praw i obowiązków, jakie przysługiwały spółce przekształcanej. Mamy tu do czynienia (.) z pełną ciągłością bytu prawnego, w trakcie której następuje zmiana typu, zewnętrznej formuły, w jakiej spółka funkcjonuje w obrocie."- wg. oświadczenia prasowego firmy.