Guardian SunGuard® to mądry wybór w obiektach o charakterze edukacyjnym
Guardian SunGuard® to mądry wybór w obiektach o charakterze edukacyjnym

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu wybiera SunGuard SuperNeutral 62/34

Szkoły, przedszkola i centra edukacyjne to obiekty wyjątkowe pod wieloma względami. Z uwagi na swoje przeznaczenie muszą one spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także być przyjazne dla przebywających w nich osób. Jednym ze sposobów na poprawę komfortu wewnątrz placówek oświatowych, szczególnie tych zlokalizowanych w budynkach zabytkowych, jest zastosowanie w oknach szkła o dużej przejrzystości i wysokim stopniu ochrony przeciwsłonecznej. Przykładem obiektu, w którym zastosowano takie rozwiązanie jest Centrum Kultury Zamek w Pozaniu.

Poznański Zamek Cesarski to jeden z najbardziej znanych i cenionych obiektów w stolicy Wielkopolski. Ta ogromna budowla o niezwykłej historii stanowi obecnie siedzibę Centrum Kultury Zamek i jest areną wielu interesujących wydarzeń z dziedziny muzyki, teatru czy literatury. Jednym z podstawowych obszarów działalności Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jest również ogólnie pojęta edukacja. Regularnie odbywają się tam wykłady, warsztaty artystyczne, a także spotkania pracowni i klubów zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Wszystkim odwiedzającym, Centrum stara się zapewnić wygodne, funkcjonalne i bezpieczne warunki pomimo ograniczeń, wynikających z historycznych uwarunkowań obiektu. Dlatego też podczas modernizacji zastąpiono stare okna nowymi, w których zastosowane zostało energooszczędne szkło architektoniczne Guardian SunGuard® SN 62/34.

Krok ku nowoczesności

Zapewnienie wnętrzom odpowiedniego dopływu naturalnego światła to jedno z ważniejszych zadań, jakie muszą spełnić okna w placówkach oświatowych i edukacyjnych.
W przypadku budynków zabytkowych cel ten jest zwykle trudny do osiągnięcia, ponieważ pomieszczenia są wysokie i przestronne, a okna niewielkie i podzielone gęstą siatką szprosów. W poznańskim Centrum Kultury Zamek problem ten rozwiązano poprzez zastosowanie okien ze szkłem SunGuard SN 62/34. 
Produkt ten gwarantuje nie tylko wysoki poziom naturalnej transmisji światła (aż 62%), ale również zapewnia skuteczną ochronę przeciwsłoneczną. W praktyce oznacza to, że w zamkowych wnętrzach panuje odpowiedni poziom jasności i w ciągu dnia można zrezygnować ze stosowania sztucznego oświetlenia. Co więcej, w słoneczne dni nie trzeba zacieniać pomieszczeń kotarami, roletami czy żaluzjami. Drugą istotną bolączką zabytkowych budynków, takich jak Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, jest niska izolacyjność przegród zewnętrznych, co wiąże się z niepożądaną ucieczką ciepła. Wymiana okien na takie o wysokich właściwościach termicznych może w dużej mierze zminimalizować ten problem i zapewnić we wnętrzach optymalną temperaturę. Szkło architektoniczne SunGuard SN 62/34 cechuje się bardzo dobrą termoizolacyjnością (U=1,0 W/m2K), dzięki czemu można zredukować ryzyko powstawania tzw. mostków termicznych i wychładzania pomieszczeń w sezonie jesienno-zimowym. Wysoka selektywność szklanych rozwiązań Guardian gwarantuje natomiast optymalny komfort termiczny również w okresie letnich upałów. Szkło wzmocnione wielofunkcyjną powłoką SunGuard SN 62/34, osiąga wartość współczynnika g w wymiarze 0,34, co oznacza, iż przepuszcza jedynie 34% ciepła z promieniowania słonecznego i tym samym efektywnie chroni pomieszczenia przed przegrzaniem.

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu – Guardian SunGuard® to mądry wybór w obiektach o charakterze edukacyjnym. (Zdjęcie Guardian Industries Corp., GRDPR045)