PIERWSZY ZNAK JAKOŚCI CMS MARK W POLSCE
PIERWSZY ZNAK JAKOŚCI CMS MARK W POLSCE

Inwido Polska Glass jest pierwszą firmą z Polski, która otrzymała prawo do używania certyfikatu CMS Mark®. Certyfikat został przyznany po przeprowadzeniu audytu przez CENSolutions Ltd z Wielkiej Brytanii. Znak jest potwierdzeniem wysokiej jakości szyb zespolonych, produkowanych przez spółkę, wdrożenia i przestrzegania wszystkich procedur Zakładowej Kontroli Produkcji – zgodnie z wymogami normy EN-1279 oraz wymaganiami licencyjnymi CENSolutions. CMS Mark® jest uznawany przez NHBC (National House-Building Council) w Wielkiej Brytanii, na równi z innymi brytyjskimi znakami jakościowymi.